Araw-araw ng Debosyon kasama si Greg Laurie

Araw-araw ng Debosyon kasama si Greg Laurie

30 Araw

Tatlumpung araw ng mga debosyonal na magpapalakas ng iyong loob mula sa Salita ng Diyos buhat kay Pastor Greg Laurie. Sa kanyang estilong tuwiran at parang nakikipag-usap lang, dinadala ni Pastor Greg ang nauugnay na pagkaunawa ng Banal na Kasulatan, upang matulungan kang "makilala ang Diyos at maipakilala Siya" sa iyong pang-araw-araw na buhay bilang Cristiano.

Naglathala

Nais naming pasalamatan si Greg Laurie at ang Harvest Ministries sa pagbibigay ng debosyonal na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: www.harvest.org

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin