Bagong Araw, Bagong Ikaw

14 Araw

Napakahalaga kung paano mong ginugugol ang mga unang kaisipan mo sa iyong araw - ang paggugol ng kahit ilang minuto bawat umaga na kasama ang Diyos ay pagkakataon para sa iyo na magsimula nang tama at makapagtakda ng positibong panimula. Ang "Bagong Araw, Bagong Ikaw" ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito. Sa kapana-panabik na debosyonal na ito, na pinagsama-sama at inipon mula sa mga pinakasikat na aklat ni Joyce Meyer, mararanasan ninyo ang isang bagong salita mula sa Diyos sa bawat araw ng taon. Bago mo balikatin ang mga hamon na dala ng buhay, simulan ang bawat araw nang may pampasigla ng loob at may kalakasan, may mga paalala ng kahabagan ng Diyos, at pananaw ng Diyos. Maging ang bagong ikaw na dinadala ng bawat araw!

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Joyce Meyer Ministries sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring bisitahin ang: www.joycemeyer.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin