Ang Pagbabagong-Anyo ng Alibughang Anak ni Kyle Idleman

7 Araw

Hango sa kanyang aklat na "AHA," samahan si Kyle Idleman sa kanyang pagtuklas sa 3 elemento na makapagpapalapit sa atin sa Diyos at makapagpapabago sa ating buhay para sa kabutihan. Handa ka na ba sa sandaling ginawa ng Diyos na magpapabago sa lahat ng bagay?

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan si David C Cook sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: http://www.dccpromo.com/aha/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin