Mga Awit 91:4

Mga Awit 91:4 RTPV05

Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak; iingatan niya't ipagsasanggalang, pagkat siya'y matapat.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi