YouVersion: Ang pinakatanyag na Bible App sa buong mundo

Biblia

para sa

mga bata

Ang hardin ng Eden

Tulungan ang inyong mga anak na mahalin ang Salita ng Diyos.

/_next/static/media/coming-bg.175ea6be.pngI-download nang libre!

Makukuha sa App storeMakukuha sa App storeMakukuha sa App store

Makipag-ugnayan sa Biblia at tingnan kung paano ito maging buhay.

Ang hardin ng EdenAng unang PaskoSi Jose, Maria, at ang sanggol na si Jesus sa sabsabanNagpakita ang mga anghel sa mga pastol upang ibalita ang kapanganakan ni Cristo

Isang libreng Biblia para sa mga bata

Animated na storybook app para sa mga smartphone at tablet

Makukulay na mga larawan na may touch-activated animation

Mga laro at gawain na makatutulong sa mga bata na matandaan ang mga aral na kanilang natututuhan

Pambatang nabigasyon

YouVersion: Ang pinakatanyag na Bible App sa buong mundoYouVersion: Ang pinakatanyag na Bible App sa buong mundo

sa pakikipagtulungan ng

One Hope: Kamangha-manghang akda sa Biblia para sa mga Bata