Mga Awit 91:13

Mga Awit 91:13 RTPV05

Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiyente't leong mababangis.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Awit 91:13