ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (มีนาคม)

ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (มีนาคม)

31 Gün

ตอนที่ 2 จาก 12 ตอน แผนการอ่านนี้นำชุมชนให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันตลอด 365 วัน ชวนคนอื่นให้มาร่วมกันอ่าน ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นตอนใหม่ในแต่ละเดือน ตอนต่าง ๆ นี้ใช้ได้ดีกับพระคัมภีร์ฉบับเสียงอ่าน-ใช้เวลาฟังน้อยกว่า 20 นาทีต่อวัน! แต่ละส่วนรวมเอาพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ บทต่างๆ รวมทั้งสดุดีหลายตอน ตอนที่ 3 เกี่ยวกับพระธรรมกันดารวิถี สุภาษิต โรม และฮีบรู

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ LifeChurch.tv สำหรับการจัดเตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.lifechurch.tv

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 50000 คนที่อ่านจบแล้ว