ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (พฤศจิกายน)

ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (พฤศจิกายน)

30 Gün

ตอนที่ 11 จาก 12 ตอน แผนการอ่านนี้นำชุมชนให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันตลอด 365 วัน ชวนคนอื่นให้มาร่วมกันอ่าน ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นตอนใหม่ในแต่ละเดือน ตอนต่าง ๆ นี้ใช้ได้ดีกับพระคัมภีร์ฉบับเสียงอ่าน-ใช้เวลาฟังน้อยกว่า 20 นาทีต่อวัน! แต่ละส่วนรวมเอาพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ บทต่างๆ รวมทั้งสดุดีหลายตอน ตอนที่ 11 เกี่ยวกับพระธรรมบทเพลงโซโลมอน เอเสเคียล โฮเชยา และวิวรณ์

ผู้เผยแพร่

Bu okuma planı için LifeChurch.tv'ye teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen www.lifechurch.tv adresini ziyaret edin.

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 25000 คนที่อ่านจบแล้ว