ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (พฤษภาคม)

ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (พฤษภาคม)

31 วัน

ตอนที่ 5 จาก 12 ตอน แผนการอ่านนี้นำชุมชนให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันตลอด 365 วัน ชวนคนอื่นให้มาร่วมกันอ่าน ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นตอนใหม่ในแต่ละเดือน ตอนต่าง ๆ นี้ใช้ได้ดีกับพระคัมภีร์ฉบับเสียงอ่าน-ใช้เวลาฟังน้อยกว่า 20 นาทีต่อวัน! แต่ละส่วนรวมเอาพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ บทต่างๆ รวมทั้งสดุดีหลายตอน ตอนที่ 5 เกี่ยวกับพระธรรม 1 และ 2 โครินธ์ เฉลยธรรมบัญญัติ และโยชูวา

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.life.church

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 75000 คนที่อ่านจบแล้ว