ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (ธันวาคม)

ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเถอะ (ธันวาคม)

31 Gün

ตอนที่ 12 จาก 12 ตอน แผนการอ่านนี้นำชุมชนให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันตลอด 365 วัน ชวนคนอื่นให้มาร่วมกันอ่าน ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นตอนใหม่ในแต่ละเดือน ตอนต่าง ๆ นี้ใช้ได้ดีกับพระคัมภีร์ฉบับเสียงอ่าน-ใช้เวลาฟังน้อยกว่า 20 นาทีต่อวัน! แต่ละส่วนรวมเอาพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ บทต่างๆ รวมทั้งสดุดีหลายตอน ตอนที่ 12 เกี่ยวกับพระธรรมอิสยาห์ มีคาห์ 1 และ 2 เปโตร 1,2 และ 3 ยอห์น และยูดา

ผู้เผยแพร่

Bu okuma planı için LifeChurch.tv'ye teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen www.lifechurch.tv adresini ziyaret edin.

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 25000 คนที่อ่านจบแล้ว