ความโศกเศร้า

ความโศกเศร้า

5 Gün

ความโศกเศร้าอาจรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่อาจทนรับได้ แม้ว่า เพื่อนและครอบครัวทีเต็มไปด้วยเจตนาดี จะพยายามสนับสนุน และให้กำลังใจเรา บ่อยครั้งเรายังคงรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลย--เหมือนเราอยู่ตามลำพังในขณะที่มีความทุกข์ ในแผนการอ่านนี้ คุณจะได้พบกับข้อพระคัมภีร์ที่เล้าโลมจิตใจ ที่จะช่วยคุณได้เห็นมุมมองจากพระเจ้า รู้สึกถึงความห่วงใยของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีต่อเรา และรู้สึกผ่อนคลายจากความเจ็บปวดของคุณเอง

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Immersion Digital ผู้สร้าง the Glo Bible ในการแบ่งปันวิธีการปรับแต่งแผนการอ่านนี้ คุณสามารถสร้างแผนการอ่านนี้ได้อย่างง่ายดาย และสร้างแผนอื่น ๆ ได้ โดยใช้ the Glo Bible สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.globible.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว