เผชิญกับความยากลำบาก

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

พระเจ้าใช้บททดสอบอย่างไรในเวลาที่เรากำลังเผชิญกับฤดูกาลแห่งความท้าทายในชีวิต เราอาจจะเติบโตผ่านประสบการณ์นี้หรือไม่ก็ตาม ไม่มีการตัดสินผิดถูกหากคุณพบว่าคุณยังคงน้อยใจกับพระเจ้าเมื่อความทุกข์ยากผ่านเข้ามา เราทุกคนผ่านจุดนั้นมา แต่หากคุณแสวงหาพระเจ้า คุณจะพบพระองค์ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะบอกได้ว่า ความเชื่อของเราได้เติบโตขึ้นผ่านบททดสอบนี้หรือไม่ คือ เมื่อคำถามของเรา “ทำไม” เปลี่ยนเป็น “อย่างไร”  พระเจ้าจะใช้สถานการณ์นี้อย่างไรในชีวิตฉัน?

ฉันจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างไรจากบททดสอบนี้?

ฉันจะนำสิ่งดีๆ ออกมาได้อย่างไรในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้?มีคำกล่าวหนึ่งเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มชาวคริสเตียน คือ พระเจ้าไม่เคยปล่อยให้อะไรเสียค่าไปเปล่าประโยชน์ และนั่นเป็นความจริงที่เต็มไปด้วยความหวัง ไม่ว่าเราจะถูกโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการ ท้าทาย หรือผลลัพธ์จากสิ่งที่เราเลือก พระเจ้าจะใช้ทุกอย่างเพื่อช่วยให้ชิวิตของเราได้รับความรอด มีอิทธิพลต่อผู้อื่น และได้รับเกียรติ เรามาคุยกันว่า พระเจ้าทำอะไรกับความเจ็บปวดของเราพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา

เมื่อเราได้รับความทุกข์แสนสาหัสที่เราเจ็บลึก พวกเราส่วนใหญ่อยากให้ “มันผ่านพ้นไป” แต่เพื่อที่เราจะ ผ่านพ้นไป อย่างแท้จริง เราจำเป็นต้อง ผ่าน มัน เราจำเป็นต้องผ่านความเจ็บปวด จัดการกับอะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจเราแตกสลายเพื่อเราจะได้รับการเยียวยาเมื่อเราผ่านไปอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อเราเผชิญกับพายุในชีวิต เราก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

หลายคนต้องทนกับความท้าทายในชีวิตที่มอบประสบการณ์ที่ระบบการศึกษาไม่สามารถจะให้ได้ เราอาจจะไม่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย แต่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสมรภูมิของความเจ็บปวดของเรา พระเจ้าทรงเห็นสิ่งนี้และทรงให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่ช่วยเหลือผู้อื่น เปาโลได้เขียนใน 2 โครินธ์ 1:3 ว่าพระเจ้า “ปลอบประโลมใจเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจผู้อื่น” พระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตให้เราเผชิญกับความทุกข์ยากอันมืดมิดเพียงเพื่อเราจะพูดว่าเราทำได้ ไม่เลย เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่เราได้รับการปลอบประโลมจากพระองค์ และแบ่งปันสิ่งนั้นกับผู้อื่น โรม 8:28 กล่าวว่า “ในทุกๆ สิ่ง” พระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดี ไม่ใช่แค่บางสิ่ง หรือแค่ไม่กี่สิ่ง แต่ใน ทุก สิ่ง พระเจ้าได้รับสิ่่งที่แย่ที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ไปแล้ว —พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน—และได้ทรงใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม—ความรอดของมวลมนุษยชาติ ยิ่งความเจ็บปวดมากเท่าใด โอกาสของการไถ่โทษบาปจากพระเจ้าก็ยิ่งแสดงออกมาอย่างงดงามมากขึ้นเท่านั้น เรื่องราวของการไถ่โทษบาปแต่ละเรื่อง พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในการเปลี่ยนเรื่องเคราะห์ร้ายในชีวิตเราให้กลายเป็นชัยชนะ ในวันสุดท้ายของแผนการอ่านนี้ เราจะพูดถึงว่า ทำไมฤดูแห่งความท้าทายจึงอยู่ยาวนานกว่าที่เราปรารถนา และในระหว่างที่รอคอยนั้น เราจะเรียนรู้วิธีที่จะไว้วางใจในพระองค์และเติบโตมากยิ่งขึ่นในความเชื่อข้อใคร่ครวญ
  • อะไรคือบททดสอบที่ยากที่สุดที่คุณเคยผ่านมา? คุณจะใช้ความเจ็บปวดของคุณส่งกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร?