เผชิญกับความยากลำบาก

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

ทำไมเราจึงต้องพบกับการทดสอบ เมื่อเราพูดถึงบททดสอบในชีวิต คำหนึ่งที่จะมักจะอยู่บนริมฝีปากก่อนคำอื่นคือ ทำไม เพราะบททดสอบนั้นยาก เจ็บปวดและลำเค็ญ เรามักจะถามเสมอ “ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉัน?” และเราแทบจะไม่เคยได้รับคำตอบที่เราต้องการเลย มันทำให้เราสงสัยในสิ่งที่เราเชื่อเพราะความปรารถนาของเรากำลังถูกทดสอบ จากที่เราเรียนรู้ในวันที่ 1 พระเยซูทรงสอนว่าเราจะประสบความทุกข์ยาก ชีวิตของผู้ติดตามพระคริสต์ไม่ใช่จะปราศจากปัญหา โลกของเราได้เสื่อมทรามและแตกแยก เต็มไปด้วยผู้คนเสื่อมทรามและแตกแยกที่กำลังทำสิ่งที่เสื่อมทรามและแตกแยก แน่ทีเดียว มันจะมีบททดสอบ ผู้คนจะกระทำสิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบกับเรา เราจะ ทำสิ่งต่างๆที่จะกระทบต่อคนอื่นและตัวเอง เราอาจจะไม่ตั้งใจ แต่การกระทำของเราก็ยังจะทำให้ชีวิตของผู้อื่นเจ็บปวด หรือแม้แต่ชีวิตของตัวเราเองนี่คือบางเหตุผลที่เราต้องเผชิญกับบททดสอบ:พัฒนาทางจิตวิญญาณ

ไม่ว่าบททดสอบจะเข้ามาในชีวิตเราในทางใด มันสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาอุปนิสัยและความเชื่อของเรา เมื่อเราผ่านประสบการณ์ที่ทดสอบความอดทนและความยืดหยุ่นทางจิตใจ เราสามารถเลือกที่จะยอมให้บททดสอบทำงานและอนุญาตให้มันเสริมเราให้แข็งแกร่งขึ้น หรือต่อต้านมัน มันยากยิ่งนักที่จะอนุญาตให้ความยากลำบากขัดเกลาเรา แต่หากเรายอม ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ ซึ่งดีกว่าเดิม เป็นคนแบบที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นนั้นมันคุ้มค่าผลที่ตามมาจากทางเลือกในชีวิต

มันเป็นความจริงที่เจ็บปวดเมื่อเราพูดถึงทางเลือกในชีวิตและผลที่ตามมา บ่อยครั้ง บททดสอบและความยากลำบากของเราเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการดำเนินชีวิตของผู้อื่นหรือของตนเอง เราอาจจะทนทุกข์เพราะการกระทำของผู้อื่นหรือของตัวเอง การกระทำบางอย่างนั้นเป็นความบาปและเมื่อเป็นเช่นนั้น ผลของมันที่ตามมาก็จะเป็นสิ่งดีไม่ได้เลย  การโจมตีทางจิตวิญญาณ

เมื่อกล่าวถึงซาตาน ศัตรูทางจิตวิญญาณของเรา เราอาจจะให้น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป สิ่งแย่ๆ ทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของมันเพียงผู้เดียว แต่พึงระลึกไว้ว่า มันมีบทบาทในสถานการณ์ความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่ ในวันที่ 3 ของแผนการอ่านนี้ เราจะศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะเผยให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังทำงาน โดยใช้อะไรก็ได้และทุกๆ อย่างเพื่อสวัสดิภาพของเราเองและเพื่อมีผลต่อโลกนี้ ข้อใคร่ครวญ
  • คิดถึงบททดสอบที่คุณเคยประสบมา คุณคิดว่ามันเป็นบททดสอบเพื่อพัฒนาอุปนิสัย ผลลัพธ์ของทางเลือกในชีวิต หรือเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณ? ให้เขียนความคิดของคุณลงมา