ไม่ถูกทอดทิ้ง: ค้นหาอิสรภาพดังเช่นบุตรและธิดาของพระบิดาผู้ทรงสมบูรณ์แบบ

ไม่ถูกทอดทิ้ง: ค้นหาอิสรภาพดังเช่นบุตรและธิดาของพระบิดาผู้ทรงสมบูรณ์แบบ

5 วัน

Louie Giglio, ศิษยาภิบาล และผู้ก่อตั้ง the Passion Movement ร่วมแบ่งปันในบทใคร่ครวญประจำวัน 5 วันนี้ เพื่อเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าในแบบที่เปลี่ยนแปลงชีวิต — ในฐานะพระบิดาผู้สมบูรณ์แบบ ผู้ต้องการให้คุณเดินอย่างอิสระในฐานะบุตรหรือธิดาที่รักของพระองค์

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Lifeway Christian Resources สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://notforsakenbook.com/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว