จัดเวลาเพื่อพัก

จัดเวลาเพื่อพัก

5 วัน

โลกมักชื่นชมคนที่ทุ่มเทชีวิตให้งานและยุ่งอยู่เสมอ และการหยุดพักกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่การที่เราจะปฏิบัติหน้าที่และทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องเรียนรู้ที่จะพัก มิฉะนั้นเราจะไม่มีแรงเหลือไว้ใช้เวลากับคนที่รักหรือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาใช้เวลา 5 วันต่อจากนี้เรียนรู้เพื่อจะหยุดพักและรู้วิธีที่จะนำสิ่งที่เราเรียนกันนี้ไปใช้ในชีวิตจริง

ผู้เผยแพร่

ต้นฉบับแผนการอ่านนี้ เขียนขึ้นและเผยแพร่โดย YouVersion

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว