สดุดี 91:3

สดุดี 91:3 THSV11

เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน