สดุดี 91
THSV11

สดุดี 91

91
มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า
1ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด
จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
2ข้าพเจ้า#คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ใช้เมื่อพูดกับมนุษย์จะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์#คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ใช้เมื่อทูลพระเจ้าและป้อมปราการของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”
3เพราะพระองค์#คำสรรพนามบุรุษที่สาม หมายถึง พระเจ้าจะทรงช่วยกู้ท่าน#ท่าน ในบทนี้เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองให้พ้นจากกับของพรานนก
และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น
4พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์
และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์
ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง#โล่กลมขนาดเล็ก มีที่จับ
5ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน
หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน
6หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด
หรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน
7พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน
หมื่นคนที่ขวามือของท่าน
แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน
8ท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเอง
และเห็นการตอบแทนคนอธรรม
9เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน
10ไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่าน
ไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่าน
11เพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน# มธ.4:6; ลก.4:10
ให้ระแวดระวังท่านในทุกๆ ทางของท่าน
12เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้
เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน# มธ.4:6; ลก.4:11
13ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่า
ท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู# ลก.10:19
14พระเจ้าตรัสว่า#ฉบับฮีบรูไม่มีข้อความ พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขาให้พ้นภัย
เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา
15เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขา
เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก
เราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา
16เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว
และให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา”