Att följa Jesus - vår fredsmäklare

Dag 1 av 7 • Dagens läsning

Andakt

Jesus uppdrag


Vid den här tidpunkten i Jesu liv, spreds rapporter om honom genom hela regionen och människorna i hans hemstad Nasaret blev nyfikna. När det var Jesus tur att läsa Skriften i synagogan, öppnade han Jesajas-rullan och läste en forntida profetia om sig själv och sitt uppdrag för att svara på folkets frågor. Jesus kom för att förmedla de "goda nyheterna" till de fattiga, fångna, blinda och förtryckta. Gud älskar även de mest marginaliserade och hade påbörjat en plan för att rädda dem - en plan som i slutändan kom att uppfyllas genom vår fredsmäklare Jesus död och uppståndelse.Det finns en tillämpningsnotering i en afrikansk studiebibel om ordspråk och berättelser, "Obekväma sanningar":


Folket i Nasaret vände sig mot Jesus eftersom de trodde att Jesus fördömde dem med sina hänvisningar till hedningar som fick Guds nåd istället för judar (Lukasevangeliet 4: 23-28). Ett Igbo-ordspråk i sydöstra Nigeria säger: "När man talar om torra ben blir gamla kvinnor alltid obekväma till mods."När vi människor hör sanningen om oss själva, känner vi oss ofta obekväma. Ett uttalande som lämnar människor oberörda har förmodligen ingen sanning i sig som berör lyssnaren.När du läser evangelierna kan du konfronteras med svåra uttalanden och smärtsamma verkligheter. Nyckeln är att läsa och lyssna med hjärtat öppet för Kristi budskap.Reflektera över eller diskutera


Hur beskriver Jesus sitt uppdrag?På vilka sätt kan du tillämpa hans uppdrag i ditt liv?Trots Jesu uppdrag att ge goda nyheter till folket, blev han avvisad av folket i sin egen hemstad. Varför tror du att sanningen han talade gjorde dem så arga, samtidigt som de blev förvånade över hans vänliga ord?Känner du någon som verkligen lever ut de goda nyheterna om Jesus? Vad kan du lära dig av dem?