Att följa Jesus - vår fredsmäklare

Att följa Jesus - vår fredsmäklare

7 dagar

En blind tiggare som desperat ropar vid sidan av vägen, en omoralisk kvinna föraktad och ansedd som smutsig av de "fina" i samhället, en korrupt statsanställd som hatas av alla - hur kunde någon av dessa människor från samhällets utkanter ens hoppas på att få en relation med Gud? Den här läsplanen är baserad på insikter ur Lukasevangeliet genom den afrikanska studiebibeln. Här får vi följa Jesus när han överbryggar klyftan mellan Gud och dem som är marginaliserade i samhället.

Utgivare

Vi vill tacka Ben Stuart för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: https://www.thatrelationshipbook.com

Om utgivaren

Över 7500 färdigt