YouVersions Sekretesspolicy

Senast ändrad den 7/16/2012


Sekretesspolicyn har översatts för din bekvämlighet, men Life.Church ger inga garantier eller utfästelser med avseende på riktigheten i översättningen. Om några avvikelser finns mellan den engelska och den översatta versionen, är det den engelska versionen som gäller.


YouVersion, en webbplats och applikation som ägs och sköts av Life.Church, vet att du bryr dig om hur information om dig används och sprids. Vi hoppas att följande information kommer att hjälpa dig att förstå hur YouVersion kommer att samla in, använda och skydda informationen du lämnar till oss på sidan eller i appen.

Vad vi samlar in och hur vi använder det

 • Information du lämnar

  När du registrerar dig för ett YouVersion-konto, annan Life.Church-tjänst eller erbjudande som kräver registrering ber vi om personlig information (som ditt namn, e-postadress och ett lösenord). Vi kanske kombinera informationen du skickar under ditt konto med information från andra Life.Church-tjänster eller en tredje part för att ge dig en bättre upplevelse och förbättra kvalitén på vår tjänst. För vissa tjänster kommer vi kanske låta dig välja bort att kombinera sådan information.

 • Unikt ID på enheten och GPS-position

  När du använder YouVersions Bibelapplikation kan vi samla in ditt unika ID på din enhet ("UDID"), IP-adress och/eller GPS-position. Vi använder denna information för att erbjuda en skräddarsydd upplevelse till dig. Informationen samlas in för att bestämma det sammanlagda antal unika enheter som använder vår tjänst eller delar av vår tjänst för att följa totalt användning, analysera data och kommunicera med dig mer effektivt. Vi kan kombinera denna information med information från tredje part för att erbjuda dig bättre upplevelse och för att förbättra kvalitén på vår tjänst. Vi sprider inte någon personligt identifierbar information till tredje part associerat med ditt UDID eller GPS-position utan ditt uttryckliga medgivande.

 • Life.Church-cookies

  När du besöker www.youversion.com kan vi skicka en eller flera cookies till din dator så att vi unikt kan identifiera din webbläsare. (En cookie är helt enkelt en liten textfil innehållandes en rad med tecken.) Genom att acceptera våra cookies kan du spara dina inställningar från session till session. Även om de flesta webbläsare normalt acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare att neka alla cookies eller berätta för dig när du har fått en cookies. Några YouVersion-funktioner och -tjänster kanske inte fungerar ordentligt om du har cookies avaktiverat.

 • Logginformation

  När du använder YouVersion registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar när du besöker en av våra webbsajter. Dessa serverloggar kan innehålla information så som din webbförfrågan, Internet Protocol-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för förfrågan och en och en eller flera cookies som kan unikt identifiera din webbläsare.

 • Användarkommunikationer

  Personlig information eller önskemål du skickar via www.youversion.com/live kommer att skickas till gruppadministratorn. Gruppadministratorn och/eller en av våra medlemmar kommer att ha tillgång till denna information. När du skickar e-post eller annan kommunikation till någon webbsajt ägd av Life.Church kommer vi att spara dem för att hantera din fråga, svara på ditt önskemål och förbättra vår tjänst.

 • Tredje parts sajt

  Denna sekretesspolicy gäller endast på webbplatser och i program som ägs och drivs av Life.Church. Life.Church kan inte reglera andra webbplatser som är länkade från våra olika webbplatser och tjänster. Dessa andra webbplatser kan skapa sina egna cookies eller andra filer på din dator och samla in data eller begära personlig information från dig. Du bör bekanta dig med deras unika sekretesspolicy, om du väljer att besöka deras webbplatser.

Hur använder vi din information?

När du registrerar dig för en viss tjänst som kräver registrering ber vi dig att lämna personlig information. Om Life.Church skulle vilja använda denna information på ett sätt som skiljer sig från anledningen till att den samlades in kommer vi att be om ditt samtycke innan vi använder den. Du kan vägra att lämna personlig information till någon av våra tjänster, men då kan vi inte tillhandahålla dessa tjänster till dig.

Hur skyddar vi din information?

Life.Church delar inte din personliga information med andra institutioner utanför Life.Church utan ditt uttryckliga medgivande. Life.Church kan dela din personliga information endast om de har god tro att åtkomst, användning, bevarande eller yppande av informationen är skäligen nödvändig för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, föreskrift, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet, (b) tillämpa gällande användarvillkor, inklusive undersökning av möjliga brott mot dem, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller (d) skydda mot skador för rättigheter, egendom eller säkerhet för Life.Church, dess användare eller allmänheten som krävs eller tillåts enligt lag. Life.Church tar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändringar, läsning eller förstörande av data. Inklusive interna granskningar av våra datainsamling, lagring, behandling och säkerhetsåtgärder, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personliga data. Såvida tillstånd erhålls från dig, begränsar Life.Church tillgång till personlig information till sina anställda, leverantörer och agenter som behöver känna till informationen för att driva, utveckla eller förbättra våra tjänster. Dessa individer är bundna av sekretess och kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning och åtal, om de misslyckas med att uppfylla dessa skyldigheter.

Dataintegritet

Life.Church granskar våra datainsamling, lagring och bearbetningspraxis för att säkerställa att vi endast samla in, lagra och bearbeta den personliga information som behövs för att tillhandahålla eller förbättra våra tjänster. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den personliga information vi behandlar är korrekt, fullständig och aktuell, men vi är beroende av våra användare att uppdatera eller korrigera sin personliga information när det behövs.

Komma åt och uppdatera personlig information

När du använder något Life.Church-tjänst gör vi vårt bästa för att ge dig tillgång till din personliga information och antingen korrigera dessa uppgifter om det är felaktig eller raderar uppgifter på din begäran om det inte på annat sätt ska bevaras enligt lag eller för legitima syften. Vi ber enskilda användare att identifiera sig och den information de vill komma åt, korrigeras eller tas bort före en sådan begäran, och vi kan avböja att hantera förfrågningar som är orimligt upprepade eller systematiska, kräver orimliga tekniska ansträngning, hot mot integriteten för andra, eller skulle vara extremt opraktiska (till exempel begäran om information som finns på backupband), eller för vilka åtkomst inte annars krävs. I de fall där vi tillhandahåller tillgång till information och korrigering utför vi denna tjänst gratis, förutom om detta skulle kräva en oproportionerligt stor ansträngning. Några av våra tjänster har olika rutiner för att få åtkomst till, korrigera eller ta bort användares personliga information.

Efterlevnad

Life.Church granskar regelbundet att vi efterlever vår sekretesspolicy. När vi får formella skriftliga klagomål rörande integritetsfrågor, är det vår policy att kontakta den klagande användaren angående hans eller hennes problem. Vi kommer att samarbeta med relevanta tillsynsmyndigheter, inklusive lokala myndigheter för dataskydd, för att lösa eventuella klagomål som rör överföring av personuppgifter som inte kan lösas mellan Life.Church och användaren.

Frågor

Eventuella frågor om sekretesspolicy kan riktas till: legal@youversion.com