Användarvillkor

Senast ändrad den 6/5/2012


Användarvillkoren har översatts för din bekvämlighet, men Life.Church ger inga garantier eller utfästelser med avseende på riktigheten i översättningen. Om några avvikelser finns mellan den engelska och den översatta versionen, är det den engelska versionen som gäller.


 1. Godkännande av villkor
 2. Genom att klicka 'Jag godkänner' bekräftar du att du har läst och accepterat YouVersions ANVÄNDARAVTAL. Life.Church tillhandahåller tjänster på internet och på World Wide Web ('webben') genom sin YouVersion-applikation och diverse hemsidor, bl.a. http://bible.com (gemensamt under namnet 'YouVersion') under följande ANVÄNDARAVTAL. Life.Church kan uppdatera ANVÄNDARAVTALET över tid utan att meddela detta och håller den senaste versionen av ANVÄNDARAVTALET på: https://bible.com/terms. Vid användning av YouVersion omfattas du även av andra riktlinjer och regler som då och då kan visas på YouVersions hemsida. Alla sådana riktlinjer eller regler införlivas härmed genom hänvisning i dessa ANVÄNDARVILLKOR. Brott mot dessa ANVÄNDARVILLKOR ska rapporteras via e-post till legal@youversion.com.

 3. Beskrivning av tjänst
 4. Life.Church ger användarna tillgång till en mängd olika tjänster via YouVersion, inklusive men inte begränsat till online video-visning, blogginlägg och kommentarer, anmärkningar, andra kommunikationsverktyg, forum och personligt innehåll, utan kostnad för användaren. Genom att använda YouVersion förstår du att en sådan användning kan innehålla meddelanden från Life.Church, inklusive men inte begränsat till servicemeddelanden, administrativa meddelanden och andra meddelanden som du prenumererar på. Du förstår och accepterar att du är ansvarig för att få tillgång till YouVersion, vilket kan innebära utrustning och avgifter till tredje part (t.ex. avgift till internetleverantör, avgift till samtalstid eller andra avgifter i samband med visning och leverans av meddelanden).

 5. Dina registreringsskyldigheter
 6. Du godkänner och går med på att:
  • lämna sanningsenlig, riktig och komplett information om dig själv enligt vad som efterfrågas i YouVersions registreringsformulär ("Registreringsdata") samt
  • underhålla och hålla registrerade uppgifter uppdaterade så att de är sanningsenliga, riktiga och kompletta. Om Life.Church misstänker att informationen är osann, oriktig, ej aktuell eller inkomplett, har Life.Church rätt att pausa eller avsluta ditt konto samt vägra alla nuvarande och framtida användningar av YouVersion (eller någon del därav). Life.Church är ansvariga för säkerheten och diskretionen av alla användare, speciellt barn. Av denna anledning måste föräldrar, som medger att barn under 13 års ålder använder YouVersion, godkänna att YouVersion är designad för att attrahera en bred publik. Därför, som ditt barns juridiska vårdnadshavare, är det Ditt ansvar att bestämma om YouVersion är lämpligt för ditt barn.

 7. Sekretesspolicy på YouVersion
 8. Registreringsuppgifter och annan information om dig är föremål för vår sekretesspolicy, som finns i http://youversion.com/sv/privacy. Du förstår att genom din användning av YouVersion samtycker du till insamling och användning (som anges i integritetspolicyn) av denna information, inbegripet överföring av denna information till USA och/eller andra länder för lagring, bearbetning och användning av Life.Church.

 9. Medlemskonto, lösenord och säkerhet
 10. När du avslutat registreringsprocessen på YouVersion får du ett lösenord och kontoidentitet. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för lösenordet och kontot, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att:
  • omedelbart underrätta Life.Church om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten, och
  • se till att du logga ut ditt konto i slutet av varje session.

 11. Uppförandekod för medlemmar
 12. Du förstår att all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, taggar, blogg eller forum inlägg, eller annat material (”Innehåll”), vare sig upplagt offentligt eller privat, ensamt ansvaras av personen som är upphov till det. Det betyder att du är helt och hållet ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, e-posta, överför eller på annat sätt gör tillgänglig via YouVersion. Även om Life.Church övervakar innehåll lämnat till YouVersion kan Life.Church inte rimligen garantera korrekthet, integritet, kvalitet eller lämplighet för sådant innehåll. Du förstår och accepterar att genom att använda YouVersion kan du bli utsatt för Innehåll som är stötande, oanständigt eller stötande. Du samtycker till att inte använda YouVersion till att:
  • ladda upp, e-posta, överföra eller på annat sätt tillhandahålla Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, nedsättande, förolämpande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, diskriminerande eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt;
  • skada minderåriga på något sätt;
  • uppträda som en annan person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Life.Church-tjänsteman, forumledare, guide eller värd, eller falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet;
  • förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja ursprunget av Innehåll som överförs via YouVersion;
  • ladda upp, e-posta , överföra eller på annat sätt tillhandahålla innehåll som du inte har rätt att tillgängliggöra under någon lag eller avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insiderinformation, patentskyddad och konfidentiell information inhämtat eller avslöjat som en del av anställningsförhållanden eller under sekretessavtal);
  • ladda upp, e-posta, överföra eller på annat sätt tillhandahålla innehåll som utgör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt ("rättigheter") för någon part;
  • ladda upp, e-post, överföra eller på annat sätt tillhandahålla oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av erbjudande
  • ladda upp, e-post , överföra eller på annat sätt tillhandahålla material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten på någon mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
  • störa det normala flödet av dialog eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtid;
  • störa eller avbryta YouVersion eller servrar eller nätverk som är anslutna till YouVersion eller inte följa några krav, procedurer, policys eller bestämmelser för nätverk som är anslutna till YouVersion;
  • avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag;
  • ge materiellt stöd eller resurser (eller att hemlighålla eller dölja karaktär, läge, källa eller ägare av materiellt stöd eller resurser) till någon organisation) som utsetts av USA:s regering som ett främmande terroristorganisation enligt avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act;
  • förfölja eller på annat sätt trakassera någon annan, och/eller
  • samla in eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med de förbjudna gärningarna och verksamheterna som anges ovan.
  • Life.Church tillhandahåller YouVersion för okompenserad, personlig, och immateriell andlig och/eller religiös nytta. Du bekräftar att Life.Church kan förhandsgranska innehåll, men att Life.Church och dess utsedda har rätt (men inte skyldigheten) på eget bevåg förhandsgranska, neka, eller ta bort innehåll som är tillgänglig via YouVersion av någon anledning.

   Du godkänner, tillåter och samtycker till att Life.Church kan få tillgång till, bevara och lämna ut din kontoinformation och innehåll om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomstbevarande eller utlämnande är nödvändigt för att:
   • följa juridiska processer;
   • följa ANVÄNDARVILLKOR;
   • svara på påståenden om att något innehåll bryter mot rättigheterna för tredje part;
   • svara på dina förfrågningar till kundservice; eller
   • skydda rättigheter, egendom eller personliga säkerhet Life.Church, dess användare och allmänheten.

   Du förstår att den tekniska behandlingen och överföringen av YouVersion, inklusive ditt innehåll, kan involvera
   • överföring över olika nätverk, och
   • ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar.

 13. Global typ av kommunikation
 14. Du är medveten om att användning av YouVersion kommer att leda till kommunikation via Life.Churchs datornät, varav delar är lokaliserade runt om i hela världen. Som ett resultat av detta kan även kommunikation som verkar vara nationell till naturen resultera i internationell och global kommunikation oavsett var du fysiskt befinner vid överföringen. Därför medger du att användandet av YouVersion resulterar i internationell och globala datatrafik. Genom att känna till den globala karaktären av Internet, samtycker du till att följa alla lokala regler för beteende på nätet och godtagbart innehåll. Specifikt samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar om överföring av teknisk data som exporteras från USA eller det land där du bor.

 15. Innehåll inskickad eller tillgängliggjord för att inkluderas i tjänsten
 16. Life.Church gör inte anspråk på äganderätten till innehållet du skickar eller göra tillgänglig för införande på YouVersion. Men när det gäller innehåll som du lämna eller göra tillgänglig för införande på allmänt tillgängliga områden av YouVersion ger du Life.Church följande globala, royalty-fria och icke-exklusiva licens(er):
  • Med avseende på innehåll du lämna eller göra tillgänglig för införande i allmänt tillgängliga områden av YouVersion ger du tillstånd att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, offentligt framföra och offentligt visa sådant innehåll på YouVersion, i syfte att tillhandahålla och främja det specifika YouVersion-område till vilket innehåll lämnades eller gjordes tillgängligt. Denna licens gäller endast så länge som du väljer att fortsätta att inkludera innehållet på YouVersion och avslutas vid den tidpunkt du tar bort eller Life.Church bort innehållet från YouVersion.

  • Med avseende på innehåll annat än fotografier, grafik, ljud eller video du skickar in eller gör tillgänglig för införande i allmänt tillgängliga områden på YouVersion ger du evigt, oåterkalleligt och helt återlicenserat tillstånd att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och offentligt visa innehållet (i sin helhet eller delvis) och att införliva innehållet i andra verk i alla nu kända eller framtida format eller medium.

  • "Publikt tillgängligt." "Publikt tillgängliga" områden på YouVersion är de områden som är avsedda att vara tillgängliga för allmänheten. Allmänt tillgängliga områden på YouVersion inkluderar, men är inte begränsade till, anslagstavlor, bloggkommentarer, sociala nätverk och forum som är öppna för både medlemmar och besökare.

 17. Bidrag till YouVersion
 18. Genom att skicka in idéer, tankar, dokument och/eller förslag (”bidrag”) till YouVersion bekräftar och accepterar du att:
  • dina bidrag inte innehåller konfidentiell eller skyddad information,
  • tystnadsplikt inte krävs av Life.Church, uttryckligen eller underförstått, med avseende på bidraget,
  • Life.Church skall ha rätt att använda eller avslöja (eller välja att inte använda eller avslöja) bidrag för valfritt ändamål, på något sätt, i alla medier i hela världen,
  • Life.Church kan ha något som liknar bidraget som redan är föremål för undersökning eller under utveckling,
  • ert bidrag blir automatiskt Life.Church egendom utan några som helst skyldighet mellan Life.Church och dig, och
  • du har inte rätt till någon kompensation eller ersättning av något slag från Life.Church under några omständigheter.

 19. Skadestånd och friskrivning
 20. Du samtycker till att hålla Life.Church och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, agenter, anställda, partners och licensgivare skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av tredje part på grund av eller till följd av det innehåll du skickar in, överför eller på annat sätt tillgängliggör på YouVersion, din användning av YouVersion, din anslutning till YouVersion, brott mot användarvillkor, eller din kränkning av någon annans rättigheter. Du förstår uttryckligen och accepterar att Life.Church och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare inte ger några garantier för att:
  • YouVersion kommer att uppfylla dina krav,
  • YouVersion kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, och
  • resultat som kan fås genom användning av YouVersion kommer att vara korrekt eller tillförlitlig. Life.Church kan inte under några omständigheter vara ansvariga på något sätt för förlust eller skada av något slag som uppkommer till följd av användningen av något innehåll som görs tillgängligt via YouVersion.
  Du förstår uttryckligen och accepterar att allt material som hämtas eller på annat sätt erhållits genom användning av YouVersion används med eget omdöme och på egen risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material.

 21. Ingen vidareförsäljning av tjänsten
 22. Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta, vidareförsälja eller exploatera i kommersiellt syfte någon del av YouVersion (inklusive ditt Life.Church-ID), användning av YouVersion, eller tillgång till YouVersion.

 23. Allmänna praxis när det gäller användning och lagring
 24. Du accepterar att Life.Church när som helst kan upprätta och ändra allmänna regler och begränsningar som rör användningen av YouVersion, inklusive utan begränsning det maximala antalet dagar som innehåll kommer att behålls av YouVersion. Du accepterar att Life.Church inte har något ansvar eller plikt för radering av eller underlåtenhet att lagra innehåll tillhandahållen eller överförd av YouVersion. Du accepterar att Life.Church förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, logga ut och helt ta bort konton som är inaktiva under en längre tid.

 25. Ändringar på tjänsten
 26. Life.Church förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, YouVersion (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Life.Church inte är ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av YouVersion.

 27. Uppsägning
 28. Du samtycker till att Life.Church kan, av någon anledning eller ingen anledning och utan förvarning, efter eget gottfinnande, omedelbart avsluta ditt Life.Church-konto och din tillgång till YouVersion när som helst och oavsett anledning, och är inte ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt konto eller tillgång till YouVersion.

 29. Kontakter gentemot tredje man
 30. Du accepterar att dina kontakter med någon part träffad på eller genom YouVersion är uteslutande mellan dig och denna part. Du samtycker till att Life.Church inte är ansvarig för förlust eller skada av något slag som har inträffat som en följd av sådana affärer.

 31. Länkar
 32. YouVersion eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du godkänner och accepterar att Life.Church inte har någon kontroll över, ansvarar inte för tillgängligheten av, stödjer inte eller är inte ansvarigt för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du godkänner och accepterar att Life.Church inte på något sätt ansvarar för skador eller förluster som orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till någon sådan webbplats eller resurs.

 33. Äganderätt
 34. Du godkänner och accepterar att YouVersion innehåller privat och konfidentiell information som skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra immateriella rättigheter och lagar. Förutom det som är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag eller godkänts av Life.Church, accepterar du att inte helt eller delvis kopiera, ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera, visa offentligt, framföra offentligt eller skapa bearbetningar baserat på YouVersion.

 35. Begränsning av ansvar
 36. Du förstår uttryckligen och accepterar att Life.Church och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare inte hållas ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följd- eller typiska skador, inklusive, men inte begränsat till skadestånd för utebliven vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Life.Church har informerats om möjligheten till sådana skador), som resultat av:
  • användning eller oförmåga att använd YouVersion,
  • obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data,
  • uttalanden eller beteende av någon tredje part på YouVersion, eller
  • andra frågor som rör YouVersion.

 37. Inga förmåner till tredje part
 38. Du samtycker till att, förutom vad som uttryckligen anges i dessa ANVÄNDARVILLKOR, skall det inte finnas några förmåner till tredje part i till detta avtal.

 39. Notera
 40. Life.Church kan skicka dig meddelanden, inklusive de som gäller ändringar av dessa ANVÄNDARVILLKOR, inklusive men inte begränsat till via e-post, vanlig post, SMS, MMS, textmeddelande, inlägg på YouVersion eller på andra nu kända eller framtida sätt.

 41. Varumärkesinformation
 42. Varumärkena, logotyper, varumärke på tjänster och produkt- och tjänstenamn med anknytning till Life.Church och dess ministerier är varumärken som tillhör Life.Church (de så kallade Life.Church-varumärkena). Du accepterar att inte visa eller använda varumärken från Life.Church Marks på något sätt, utan föregående skriftliga medgivande från Life.Church.

 43. Meddelande och procedur för att hävda upphovsrätt eller intrång på immateriella rättigheter
 44. Life.Church respekterar andra personers immaterialrätt. Vi ber våra användare att göra detsamma, speciellt när det gäller att använda YouVersion. Life.Church kan, då lämpliga omständigheter finns och efter eget gottfinnande, inaktivera och/eller avsluta konton för användare som kan ha gjort upprepade intrång. Om du tror att ditt verk har blivit kopierat på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, eller om era immateriella rättigheter har på annat sätt blivit kränkta, vänligen skicka följande information till legal@youversion.com:
  • En elektronisk eller fysisk signatur av personen som är auktoriserad att representera ägaren av upphovsrätten eller andra immaterialrätts intressen som ärendet gäller;

  • En skriftlig beskrivning av verket med upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som ni anser blivit kränkta.

  • En beskrivning var verket ni anser blivit kränkt finns att hitta på YouVersion;

  • Er adress, telefonnummer och e-postadress (allt som är giltigt för er)

  • Ett skriftligt uttalande från er att ni har goda skäl att tro att det omtvistade användandet inte är godkänt av upphovsrättsverkets ägare, dess agent eller av lagen.

  • Ett skriftligt uttalande från er, skapat under ed, att den ovan lämnade informationen av ert "Tillkännagivande" är korrekt och att ni är ägare av upphovsrättsverket eller immaterialrätten eller att ni är auktoriserade att ta tillvara på ägarens intressen avseende upphovsrätten eller immaterialrätten. Life.Church Agent för Tillkännagivanden av anspråk på intrång av upphovsrätt eller immaterialrätt kan nås på följande:
   Per post: Life.Church c/o Contracts Coordinator
   4600 E, 2nd Street Edmond, OK 73034, USA
   Tel: +1 405 608 5433
   Fax +1 405 844 3002
   E-post legal@youversion.com

Allmän information

Hela avtalet. Dessa ANVÄNDARVILLKOR utgör hela avtalet mellan dig och Life.Church och styr din användning av YouVersion, ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Life.Church avseende YouVersion. Du kan också vara föremål för ytterligare villkor.

Val av lag och forum. ANVÄNDARVILLKOR och förhållandet mellan dig och Life.Church skall regleras av lagarna i delstaten Oklahoma utan hänsyn till internationellt privaträttsliga bestämmelser. Du och Life.Church samtycker att underställa oss den personliga och exklusiva behörigheten för domstolarna belägna i staten Oklahoma County, Oklahoma.

Avstående och avskiljbara villkor. Misslyckande av Life.Church att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa ANVÄNDARVILLKOR skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa ANVÄNDARVILLKOR anses vara ogiltig av en behörig domstol är parterna överens om att domstolen skall sträva efter att verkställa parternas avsikter såsom det avspeglas i bestämmelsen och övriga bestämmelser i dessa ANVÄNDARVILLKOR förbli i full kraft och effekt.

Ingen rätt för efterlevande och överlåtelset. Du samtycker till att ditt Life.Church-kontot kan inte överlåtas, och alla rättigheter till ditt Life.Church-ID eller innehållet i ditt konto upphör vid din död. Vid mottagande av en kopia av en dödsattest kan Life.Church avsluta ditt konto och permanent radera allt innehåll däri.

Regelbegränsningar. Du förstår och accepterar att oavsett regel eller lag om motsatsen, måste anspråk eller grund för talan till följd av eller i samband med användning av YouVersion eller dessa ANVÄNDARVILLKOR lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till åtgärden uppstod eller bli för alltid spärrat.

Rubrikerna i dessa ANVÄNDARVILLKOR är enbart för enkelhetens skull och har ingen laglig eller avtalsenlig effekt.