Användarvillkor

Senast ändrad den 2 april 2020

Som anges nedan kommer den engelskspråkiga versionen av sekretesspolicyn och användarvillkoren vara det som gäller i din relation med YouVersion. Under tiden kan du använda ett automatiskt översättningsverktyg som Google Translate för att översätta dokumenten till svenska. Eventuella översättningsrevisioner kommer att publiceras på denna sida.


Godkännande av villkor

Genom att använda YouVersions webbplatser, tjänster och mobilapplikationer (tillsammans, ”YouVersion”), antingen som gäst eller registrerad användare, accepterar du och godkänner du att du är bunden av dessa villkor. Läs dessa villkor noga innan du börjar använda YouVersion, liksom YouVersions sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor eller YouVersions sekretesspolicy får du inte komma åt eller använda YouVersion.

Ändringar av villkoren

YouVersion erbjuds av Life.Church Operations, LLC (“Life.Church”, “vi” eller “oss”). Vi kan ändra och uppdatera dessa villkor då och då efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar är effektiva när vi lägger upp dem. Din fortsatta användning av YouVersion efter publicering av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.

Om YouVersion har gett dig en annan översättning än den engelska versionen av användarvillkoren, godkänner du att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att den engelska versionen av användarvillkoren styr ditt förhållande till YouVersion. Om det finns någon motsägelse mellan vad den engelska versionen av användarvillkoren säger och vad en översättning säger, ska den engelska versionen ha företräde.

Ändringar i YouVersion

Medan vi hoppas att alltid erbjuda YouVersion och alla dess funktioner, förbehåller vi oss rätten att ändra eller upphöra med att erbjuda YouVersion eller någon del eller funktionalitet i YouVersion utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om av någon anledning hela eller delar av YouVersion inte är tillgängliga när som helst.

Information om dig och din åtkomst till YouVersion

All information vi samlar in på eller via YouVersion omfattas av vår sekretesspolicy. Genom att använda YouVersion samtycker du till alla åtgärder som vi vidtar i enlighet med sekretesspolicyn.

Tillåten och otillåten användning

Du kan använda YouVersion i enlighet med dessa villkor för antingen din personliga och icke-kommersiella användning, eller för intern användning av din ideella religiösa organisation. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig förbehålls av Life.Church. Du samtycker till att du inte är tillåten och inte kommer att använda YouVersion enligt följande:

 • på något sätt som bryter mot federal, statlig eller internationell lag eller förordning;
 • i syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, begära personligt identifierbar information eller på annat sätt;
 • att imitera eller försöka imitera ett företag eller en person, inklusive Life.Church eller någon annan YouVersion-användare;
 • att ägna sig åt något annat beteende som, vilket enligt vår bedömning, kan skada Life.Church eller användare av YouVersion eller utsätta dem för skadeståndsansvar;
 • på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra YouVersion eller störa någon annan persons användning av YouVersion;
 • använda någon robot, spindel, eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt YouVersion för något syfte, inklusive övervaka eller kopiera något av materialet på YouVersion;
 • att införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt;
 • att försöka få obehörig åtkomst till, mixtra med, skada eller störa delar av YouVersion eller någon server, dator eller databas som är ansluten till YouVersion;
 • att attackera YouVersion via en DOS attack (denial of service) eller en DDOS (distribuerad denial-of-service) attack; och
 • annat sätt försöka störa driften av YouVersion.

Du samtycker också till att du inte skickar, medvetet tar emot, laddar upp, laddar ner, använder eller återanvänder material som:

 • innehåller material som är förolämpande, obscent, oanständigt, oförskämt, stötande, trakasserande, våldsamt, hatfullt, uppviglande eller på annat sätt anstötligt;
 • främjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller diskriminering på någon grund, bland annat baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
 • gör intrång i patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller andra immateriella eller andra rättigheter för någon annan person;
 • bryter mot juridiska rättigheter (inklusive rättigheter till publicitet och integritet) av andra eller innehåller något material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt gällande lagar eller förordningar; eller
 • främjar någon olaglig aktivitet, eller förespråkar, främjar eller bistår någon olaglig handling;
 • involverar kommersiell verksamhet eller försäljning, såsom tävlingar, utlottningar och andra säljfrämjande åtgärder, byteshandel eller reklam; och/eller
 • ger intrycket att materialet härstammar från eller är godkänt av Life.Church eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.

Bidrag från användare

YouVersion innehåller interaktiva funktioner som gör det möjligt för användare att skicka in, skicka, publicera, visa eller sända till andra användare eller andra personers innehåll eller material (tillsammans, "Användarbidrag") på eller genom YouVersion. Vi åtar oss dock inte att granska användarbidrag eller annat material innan det publiceras på eller via YouVersion, och kan inte säkerställa omedelbar borttagning av anstötligt material efter att det har publicerats. Så vi tar inget ansvar för åtgärder eller passivitet avseende överföringar, kommunikationer eller innehåll som tillhandahålls av någon användare eller tredje part.

Alla användarbidrag måste följa dessa villkor. Genom att tillhandahålla användarbidrag på eller genom YouVersion ger du oss och våra tjänsteleverantörer samt var och en av deras respektive, våra respektive licenstagare, efterträdare och tilldelar rätten att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, licensiera, distribuera och på annat sätt lämna ut sådant material till tredje part för att kunna erbjuda YouVersion. Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till användarbidragen och har rätt att bevilja denna licens och att alla dina användarbidrag kommer att följa dessa villkor. Vi är inte ansvariga eller ansvariga gentemot någon tredje part för innehållet eller noggrannheten i användarbidrag som publicerats av dig eller någon annan användare av YouVersion.

Kontosäkerhet

YouVersion tillåter användare att skapa ett konto (”Medlemmar”) detta kräver viss information till Life.Church. Om du väljer eller får ett användarnamn, lösenord eller liknande information som en del av våra säkerhetsprocedurer, samtycker du till att behandla sådan information som konfidentiell och samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller andra säkerhetsbrott. Vi har rätt att inaktivera alla användarnamn, lösenord eller andra identifierare, när som helst om vi anser att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor, oavsett om du valt det eller tillhandahållits det av oss.

Övervakning och efterlevnad. Regelefterlevnad; Uppsägning

Du samtycker till att vi har rätt att:

 • vidta åtgärder med avseende på alla användare, medlemskonton eller användarbidrag som vi anser nödvändiga eller lämpliga, enligt vårt eget gottfinnande, om vi anser att det finns ett brott mot dessa villkor, intrång i tredje parts rättigheter, ett hot mot den personliga säkerheten för andra, eller ett hot, ansvar eller skada på den goodwill som är förknippad med YouVersion eller Life.Church;
 • vidta lämpliga åtgärder, inklusive, utan begränsning, hänvisning till polis och avslöjande av din information för olaglig eller obehörig användning av YouVersion; och/eller
 • avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av YouVersion, för någon eller ingen anledning, inklusive, men inte begränsat av, eventuella brott mot dessa villkor.

Utan att begränsa det ovanstående har vi rätt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten eller annan information om någon som publicerar material på eller genom YouVersion. DU AVSTÅR IFRÅN ANKLAGELSER OCH ANGER ATT LIFE.CHURCH ÄR OSKYLDIGA, SÅ ÄVEN DESS LICENSER OCH SERVICEFÖRETAGARE OCH ALLA ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN OCH DIREKTÖRER, FRÅN ALLA KRAV FRÅN ALLA PÅFÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLA FÖREKOMMANDE PARTER PÅ GRUND AV JURIDISKA UNDERSÖKNINGAR UTFÖRDA AV LIFE.CHURCH ELLER LAGFÖRANDE MYNDIGHETER.

Din förtröstan på information

Informationen som presenteras på eller genom YouVersion, är endast avsedd för allmän information. Även om vi strävar efter att tillhandahålla informationen på YouVersion på olika språk, tillhandahålls översättningar på andra språk än engelska av YouVersions-innehåll åt oss av andra parter och vi representerar inte och garanterar inte att översättningarna är korrekta. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. All tillit du har till sådan information är strikt på egen risk. Vi frånskriver oss allt ansvar och skyldigheter som härrör från allt beroende av sådant material av dig eller någon annan besökare på YouVersion eller av någon som kan få information om något av dess innehåll.

Immateriella rättigheter

YouVersion och dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive, men inte begränsat till all information, programvara, text, bildskärmar, bilder, video och ljud och design, val och arrangemang av detsamma) ägs av Life.Church , dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material, skyddas av USA och internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra patenterade rättigheter.

Logotyper och design

YouVersion-namnet och -logotypen, Life.Church-namnet och -logotypen, App Icon

Upphovsrättsintrång

Om du tror att användarbidrag eller annat innehåll som tillhandahålls på YouVersion bryter mot din upphovsrätt eller andra rättigheter, vänligen kontakta vår utsedda agent genom att: (a) maila till Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) ring på 405-680-5433; eller (c) elektronisk post på legal@life.church. Tänk på att det är Life.Churchs policy att avsluta användarkonton för upprepade intrång.

Tredje parts länkar och tjänster

YouVersion kan inkludera innehåll eller länkar till andra webbplatser eller resurser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem. Om du bestämmer dig för att använda någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till YouVersion, gör du det helt på egen risk och med förbehåll för användarvillkoren för sådana webbplatser. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor, annat innehåll, förutom innehållet som tillhandahålls av Life.Church, är endast åsikter tillhörande den person eller enhet som tillhandahåller dessa material, den/de har också ansvar för allt innehåll. Detta material återspeglar inte nödvändigtvis yttranden från Life.Church. Vi är inte ansvariga eller skyldiga gentemot dig eller någon tredje part för innehållet eller noggrannheten i material som tillhandahålls av tredje part.

Geografiska begränsningar

Life.Church är baserad i delstaten Oklahoma i USA. Vi gör inga påståenden om att YouVersion eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till YouVersion kanske inte är laglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du går till YouVersion utanför USA, gör du det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs.

Friskrivning från garantier

DIN ANVÄNDNING AV YOUVERSION, DITT INNEHÅLL, ALL FUNKTIONALITET, TJÄNSTER ELLER SAKER SOM ERHÅLLS GENOM YOUVERSION ÄR PÅ DIN EGEN RISK, ALLT ERBJUDS PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND, UTAN NÅGON GARANTI PÅ NÅGOT SÄTT, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. VARKEN LIFE.CHURCH ELLER NÅGON PERSON PÅ LIFE.CHURCH GER NÅGON GARANTI FÖR UTFÖRANDE MED HÄNSYN TILL FULLFÄRDIGHETEN, SÄKERHETEN, PÅLITLIGHETEN, KVALITETEN,RIKTIGHETEN ELLER TILLGÄNGLIGHETEN AV YOUVERSION. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, VARKEN LIFE.CHURCH ELLER NÅGON ASSICIERAD TILL LIFE.CHURCH KAN GARANTERA, ATT YOUVERSION ELLER NÅGON FUNKTION ELLER ANNAN TJÄNST ELLER SAKER SOM ERHÅLLS GENOM YOUVERSION KOMMER ATT VARA KORREKTA, PÅLITLIGA, FELFRIA ELLER FRIA FRÅN AVBROTT, ATT FEL BLIR RÄTTADE ELLER ATT SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT YOUVERSION ELLER ALLA TJÄNSTER ELLER FÖRMÅL SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I ÖVRIGT MÖTER DINA BEHOV ELLER DINA FÖRVÄNTNINGAR.

LIFE.CHURCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, SOM UTTRYCKTS ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTIFTADE ELLER ANNAT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE KRÄNKANDE OCH LÄMPLIGT FÖR SÄRSKILT BRUK.

DET OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE EVENTUELLA GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN LIFE.CHURCH, DESS LICENSGIVARE, TJÄNSTLEVERANTÖRER ELLER NÅGRA AV DE ANSTÄLLDA, OMBUD, TJÄNSTEMÄN, ELLER DIREKTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, UNDER EN RÄTTSLIG TEORI, SOM UPPSTÅR UTANFÖR ELLER I SAMBAND MED DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA YOUVERSION, NÅGON WEBBPLATS LÄNKADE TILL DEM, NÅGOT INNEHÅLL SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM YOUVERSION, ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER PUNKTER SOM ERHÅLLS GENOM YOUVERSION, INKLUDERANDE NÅGOT DIREKT, INDIREKT, SPECIAL, TILLFÄLLIG, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, PERSONLIG SKADA, SMÄRTA OCH LIDANDE, KÄNSLIGHET, FÖRLUST AV AVKASTNING, FÖRLUST AV INKOMSTER, FÖRLUST AV RESULTAT, FÖRLUST AV AFFÄRSOMRÅDE ELLER FÖRMODAT BESPARANDE, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DET ORSAKAS AV FÖRSEELSE (INKLUSIVE SLARV), AVTALSBROTT ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET KUNNAT FÖRUTSES.

DET OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE ALLT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, inte skada och hålla Life.Church, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer skadelösa, och dess och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare, leverantörer, efterträdare och uppdrag från och mot alla fordringar, skulder, skadestånd, domar, tilldelningar, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterar till din överträdelse av dessa villkor eller din användning av YouVersion inklusive, men inte begränsat till, dina användarbidrag, all användning av YouVersions innehåll, tjänster och produkter som inte uttryckligen godkänts i dessa villkor eller din användning av all information som erhållits från YouVersion.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla ärenden, tvister eller anspråk som rör YouVersion och dessa villkor (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) ska styras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i staten Oklahoma, utan att ge någon effekt på val eller lagkonflikt. bestämmelse eller regel. Alla rättsliga mål, handlingar eller förfaranden som uppstår på grund av eller är relaterade till dessa Villkor eller YouVersion ska väckas exklusivt vid de federala domstolarna i USA eller domstolarna i staten Oklahoma, i båda fallen i staden Oklahoma City, Oklahoma County. Genom att godkänna dessa villkor och använda YouVersion, avstår du från alla invändningar mot utövandet av behörighet över dig av sådana domstolar och att träffa sådana domstolar.

Avstående och Avskiljbarhet

Life.Church kan endast avstå från sina rättigheter enligt dessa villkor skriftligen. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till ett minimum så att de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att fortsätta i full kraft och effekt.

Hela avtalet

Dessa villkor och vår sekretesspolicy utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Life.Church Operations, LLC med avseende på YouVersion och ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser, avtal, garantier och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på YouVersion.

Dina kommentarer och delaktighet

YouVersion drivs av Life.Church Operations, LLC, ett Oklahoma-aktiebolag. All återkoppling, kommentarer, förfrågningar om teknisk support och annan kommunikation som rör YouVersion ska riktas till: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 eller help@youversion.com.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy