Om YouVersion

Relevans

I tidigare generationer var människors tillgång till Bibeln mycket begränsad. Idag är detta inte längre fallet. Men många som har tillgång till Bibeln tycker att budskapet inte gäller för deras liv. Samtidigt finns det andra som tror det finns ett samband mellan Bibeln och deras upplevelse varje dag.

Informationsrevolution

Under det senaste årtiondet har internet lett till en revolution som ger människor fler möjligheter än någonsin. Med möjligheten att dela, bidra, skapa, sända och kommunicera är det lätt att förmedla vilka vi är och vad vi tror på till resten av världen.

YouVersion

Sedan starten 1996 har Life.Churchs syfte varit att leda människor till att bli hängivna efterföljare av Kristus. Genom att göra det har vi letat efter nya sätt att hjälpa människor göra Bibeln till en del av deras dagliga liv. Våra metoder har förändrats under åren då vi har använt olika teknologier och strategier. Men i grunden är vårt fokus fortfarande att vara relevanta när vi konsekvent strävar efter att visa och lära människor hur Guds ord relaterar till alla, oavsett var de befinner sig i livet. YouVersion representerar en ny era i Life.Churchs arbete. Vi bygger inte bara ett verktyg för att påverka världen med hjälp av innovativ teknik. Viktigare är att vi hjälper människor engagera sig i sin relation med Gud när de upptäcker vilken relevans Bibeln har för deras liv.

Partner för bibelpublicering

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy