Tala liv

Andakt

Tungans makt Liv och död styrs genom tungans makt! Tror vi på det? Även om tungan är en liten sak, kan den hålla stora tal. En ynka gnista, som också är en liten sak, kan få en stor skog att brinna. Rodret på ett skepp är en annan liten sak som kan styra kursen på ett stort fartyg. Bland alla våra kroppsdelar, är tungan den mäktigaste och kan sätta en värld i brand eller andas liv in i en trött själ. Det är ditt val.Guds ord säger att våra ord kan vara som brännande eld, splittra goda vänner, trigga ilska och ger uttryck för dårarnas dårskap. Å andra sidan, säger även Ordet att vår tunga kan tala ord som ger liv… ord som är som guldäpplen, livsgivande vatten eller honung för själen. Våra ord har verkan för gott eller ont.Vår tunga och dess makt att använda ord är en unik och inflytelserik gåva från Gud. När vi läser Ordspråksboken kan vi se att vers efter vers som poppar upp på sidorna handlar om  den makt våra ord har. Ordspråksboken 12:6 visar att våra ord har makt att riva ner och makt att bygga upp. Använder vi orden från vår mun till att bygga upp människor eller krossa dem? Vem bestämmer över din tunga? Vem kan vi skylla på när sårande saker kommer ur vår mun? Det är absolut nödvändigt att vi tar ett medvetet beslut att kontrollera det som vår tunga producerar.Då våra mäktiga, positiva och vackra ord kan hela och uppmuntra, måste vi vara frikostiga med dessa ord. När de talas i sanning, har våra ord förmågan att förändra liv. Stanna upp och fundera på hur du kommunicerar. Uppmuntrar dina ord att uppnå storhet? Ger dina ord stöd och hjälp till någon som lider? Är det så att dina ord vårdar, ger näring och inspirerar dina barn.Ledsamt nog, kan känslor som hat, rädsla, ilska, misstro, frustration och förbittring också uttryckas och spridas genom ord. Oavsett om ord är skrivna eller uttalade, har de makten att bryta ner och förstöra både hälsosamma miljöer och relationer.För flera år sedan antog jag utmaningen i Efesierbrevet 4:29 som säger “Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på". Vilken mäktig anvisning. Detta skulle vara ett projekt för att tämja min tunga. Som vittne till den karga öknen sårande ord kan skapa var jag förväntansfull att börja detta nya livsgivande äventyr. Jag ville tala in liv i min värld, och börja med min egen tunga.Eftersom vår tunga har en kraftfull makt över liv och död måste vi vara eftertänksamma i vad vi säger och hur vi säger det. Väg dina ord på en guldvåg. Dina ord kan förändra allt! Reflektera:Liten. Snabb. Lätt. Tänk på dina ords inverkan. Hur kan du tala mer livsgivande sanningar i stället för ord som bryter ner?Bön:Herre, snälla hjälp mig att bli supermedveten över min tungas makt och mitt ordval. Hjälp mig att tala liv och inte död.