Tala liv

Tala liv

6 dagar

Ord, ord, ord, maktfyllda ord! Uppbyggande eller nerbrytande ord. Ord som ger liv eller ord som vållar död. Valet är vårt. Låt oss granska den stora makt som ryms i våra ord.

Utgivare

Vi vill tacka Roxanne Parks för att ha tillhandahållit denna läsplan. För mer information, besök gärna http://www.roxanneparks.com/home.html

Om utgivaren

Över 250000 färdigt