Efesierbrevet 4:32

Efesierbrevet 4:32 SFB15

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Efesierbrevet 4:32

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 4:32