Krigsplan för andlig krigföring

Krigsplan för andlig krigföring

5 dagar

Genom denna kraftfulla undervisning, kommer du att invigas i en djupare förståelse för att kunna skapa en strategi för att överlista fienden och omintetgöra hans planer på att förstöra ditt liv.

Utgivare

Vi vill tacka Charisma House för att ha försett oss med denna läsplan. För mer information, besök gärna: http://bit.ly/spiritualwarfarebattleplan

Om utgivaren

Över 500000 färdigt