Efesierbrevet på två Veckor

14 dagar

Efesierbrevet är skrivet av Paulus till församlingen i Efesos runt år 61-62 då han satt i fångenskap i Rom. Brevet handlar om kristen gemenskap, bland annat i familjen och församlingen. Huvudtemat är att låta tron prägla din livsstil och dina relationer.

Utgivare

Vi vill tacka Skovde Pingst-kyrkan för att de tillhandahållit denna plan. För mer information, vänligen besök: http://www.skovdepingst.se

Om utgivaren

Över 1000 färdigt