Heliga känslor - Bibliska svar till varje utmaning

Heliga känslor - Bibliska svar till varje utmaning

30 dagar

Gud skapade dig och placerade dig i detta ögonblick i tiden, för att älska det oälskbara, återspegla frid i kriser, och visa yttersta glädje i varje situation. Detta kan verka omöjligt, men du kan göra det genom att lära dig vad Bibeln har att säga om dina naturliga, mänskliga känslor och hur du hanterar dem. Denna andakt täcker de vanliga och ibland ovanliga utmaningar vi alla möter varje dag, och bistår med Bibliska referenser till hur du ska hantera dina känslor på ett Gudomligt sätt.

Utgivare

Vi vill tacka Carol McLeod och Just Joy Ministries för att ha tillhandahållit denna andakt. För mer information, vänligen besök: www.justjoyministries.com

Om utgivaren

Över 500000 färdigt