Hjärtats fiender

Hjärtats fiender

5 dagar

Precis som ett fysiskt ohälsosamt hjärta kan förstöra din kropp, kan ett känslomässigt och andligt ohälsosamt hjärta förgöra dig och dina relationer. Låt Andy Stanley hjälpa dig att under de kommande fem dagarna leta inom dig efter fyra vanliga fiender till hjärtat - skuld, ilska, girighet och avund - och lära dig hur du tar bort dem.

Utgivare

Vi vill tacka Andy Stanley och Multnomah för att ha försett oss med denna plan. För mer information, besök gärna bit.ly/2gNB92i

Om utgivaren

Över 750000 färdigt