Hnev

3 dni

Hnev sa pritrafí aj najlepším z nás! Vaša odpoveď na hnev je založená na dôvere Bohu a meditovaním nad Jeho slovom. Zvážte popri téme Hnev plán čítania o dôvere. Keď si zapamätáte naledujúce verše, pomôžu vám správne odpovedať na hnev. Nechajte si zmeniť život naučením sa veršov z Písma! Zrozumiteľný systém na učenie sa Písma nájdete na www.MemLok.com

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení