Odpustenie

4 dni

Odpustenie je základnou časťou Kresťanskej viery. A Vaše odpúšťanie rastie cez stretávanie s Bohom a meditovaním nad Jeho Slovom. Ak si zapamätáte nasledujúce verše, pomôžu vám každým dňom viac odpúšťať. Nechajte si zmeniť život zapamätávaním si Písma! Komplexný systém na učenie sa Písma naspamäť nájdete na: http://www.MemLok.com

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali MemLok, Biblickému memorovaciemu systému, za poskytnutie štruktúry tohoto plánu. Pre viac informácií o MemLok navštívte: http://www.MemLok.com

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení