Hnev a nenávisť

7 dní

Hnev je problém s ktorým sa potýka každý. Tento sedemdňový plán Vám ponúka biblický pohľad a každý deň krátku pasáž na prečítanie. Prečítajte si úryvok, pozrite sa úprimne na seba a dovoľte Bohu vyjadriť sa k danej situácii.

Vydavateľ

Tento plán vytvorilo LifeChurch.tv

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení