O YouVersion

Význam

V predošlých generáciách mali ľudia veľmi obmedzený prístup k Biblii. Dnes to už neplatí, avšak mnoho ľudí, ktorí prístup k Biblii majú, si myslia, že odkaz Biblie sa na ich životy nevzťahuje. Sú tiež aj druhí, ktorí veria, že Biblia s ich každodenným životom súvisí.

Informačná revolúcia

Za posledných 10 rokov spôsobil internet revolúciu, ktorá dáva ľuďom možnosti, aké nikdy pred tým neexistovali. Vďaka možnosti zdieľať, prispievať, vytvárať, vysielať a komunikovať je jednoduché celému svetu odkázať kto sme a v čo veríme.

YouVersion

Od jej počiatku, v roku 1996, úlohou Life.Church bolo viesť ľudí, aby sa stali plne oddanými nasledovníkmi Krista. Počas toho sme hľadali nové spôsoby ako pomôcť ľuďom spojiť ich každodenný život s Bibliou. Zahrnutím rôznych technológií a stratégií sa naše spôsoby počas rokov zmenili . Ale v podstate sa naďalej sústreďujeme na vhodnosť počas neustáleho snaženia demonštrovať a učiť ľudí ako sa Slovo Božie týka každého, nezávisle od toho kde v živote sa nachádza.

YouVersion predstavuje nový postup v úsilí Life.Church. Netvoríme len nástroj na ovplyvnenie sveta použitím inovatívnych technológií, ale o to dôležitejšie je, že sme ľudia zapálení pre vzťah s Bohom, ktorí vidia dôležitosť Biblie na vlastných životoch.