YouVersion Ochrana súkromia

Naposledy upravené 2. apríla 2020

Ako je uvedené v pravidlách nižšie, váš vzťah so spoločnosťou YouVersion sa riadi anglickou verziou pravidiel ochrany osobných údajov a podmienok používania. Kým bude podriadený anglickej verzii, na prezeranie dokumentov vo vašom jazyku môžete použiť aj automatický prekladový nástroj, napríklad Google Translate. Na tejto stránke budú zverejnené všetky ďalšie revízie prekladov.


Dôležité: Najskôr si prečítajte toto

Naše životy sú plné rodiny, práce, sociálnych záväzkov a mnohých iných vecí. Väčšina z nás sa spolieha na smartfóny a iné digitálne zariadenia, ktoré nám pomáhajú riadiť naše každodenné povinnosti a zostávať v spojení.

V roku 2006, ako dynamické a aktívne spoločenstvo viery, začalo Life.Church skúmať spôsoby, ako by sme mohli ľuďom pomôcť využiť rozvíjajúce sa technológie pri používaní Biblie spôsobmi, ktoré by viedli k životnej zmene. To nás viedlo k vytvoreniu aplikácie YouVersion Bible App, jednej z prvých 200 bezplatných aplikácií v Apple obchode App Store, keď bola v roku 2008 spustená.

Ako viac a viac ľudí začalo používať YouVersion, uvedomili sme si, aké dôležité je pomáhať ľuďom objavovať vieru v komunite so spoločným zameraním na rast vo vzťahu s Bohom bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

YouVersion je oveľa viac ako len elektronická čítačka, ktorá vám umožňuje čítať Bibliu na vašom telefóne. Každý produkt a službu, ktoré poskytujeme, vytvárame s veľkou starostlivosťou a zámerom, navrhujúc každú funkciu tak, aby vám pomáhala nadviazať hlbší vzťah s Bohom a preskúmať vaše otázky viery v bezpečnom priestore, a to všetko v kontexte dôveryhodnej komunity, ktorú ste si sami zvolili. Takže si sami vyberáte, k čomu máte prístup. Vyberáte si, čo a s kým zdieľate. Vaše údaje sú len vaše. YouVersion vaše údaje nepredáva, ani ich nebude zdieľať s ďalšími stranami bez vášho súhlasu.

A každý aspekt YouVersion, ktorý ponúkame, poskytujeme úplne zadarmo, bez záväzkov a bez reklamy: bezplatne pre jednotlivých používateľov a pre našich partnerov biblického a iného obsahu. Ako to dokážeme? YouVersion, ako digitálna misia Life.Church, je z veľkej časti podporovaná z celkového rozpočtu Life.Church a tiež prostredníctvom príspevkov od jednotlivých používateľov, ktorí chcú byť účastní na našom poslaní pomáhať ľuďom využívať technológie pri používaní Biblie a pre viditeľnú zmenu v ich životoch.

Prosím, pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov, pretože hovoria o tom, ako budeme zbierať, používať, zdieľať a spracovávať vaše osobné údaje.

Stručný prehľad

Používaním YouVersion súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a ich podmienkami a súhlasíte s tým, aby vaše údaje boli prenesené a spracované v Spojených Štátoch. Vaše využívanie YouVersion je tiež spravované našimi Podmienkami používania. Prsíme vás, aby ste si ich taktiež pozorne prečítali.

Toto je zhrnutie toho, čo môžete nájsť v našich Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty a služby značky YouVersion:

Ako používame vaše údaje, aby sme vaše YouVersion prostredie urobili osobnejším.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené typy údajov, ktoré zhromažďujeme pri vašej interakcii s YouVersion, ako aj spôsob, akým tieto informácie spracúvame, aby sme vylepšili prostredie YouVersion. Keď si vytvoríte účet na YouVersion alebo použijete niektorú z našich aplikácií alebo stránok, budeme zhromažďovať informácie za účelom ponúknutia osobnejšej skúsenosti.

Ochrana Vášho súkromia.

Diskrétnosť údajov, ktoré poskytujete a ktoré zhromažďujeme, berieme vážne a preto implementujeme bezpečnostné opatrenia, aby sme tieto vaše údaje chránili, ako je uvedené nižšie. Vaše osobné údaje nezdieľame s inzerentmi tretích strán, ani s reklamnými sieťami na reklamné účely tretích strán.

Je to Váš zážitok.

Máte na výber, ako spoločnosť Life.Church získa, zozbiera, zdieľa a uchová vaše osobné údaje, ako je uvedené nižšie. O tom, ako použijeme a spracúvame vaše údaje, sa rozhodnete pri prvom prihlásení do YouVersion a pri vykonávaní určitých funkcií v YouVersion. Môžete tiež urobiť určité rozhodnutia v ponuke nastavení svojho používateľského účtu YouVersion alebo na https://my.bible.com/settings.

Uvítame vaše otázky a pripomienky.

Uvítame akékoľvek otázky alebo pripomienky, ktoré môžete mať ohľadom našich Zásad ochrany osobných údajov a našich postupov ohľadom ochrany súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, môžete nás kontaktovať poštou na adrese: Life.Church, Attn.:YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 alebo na našej e-mailovej adrese <help@youversion.com.

Ak spoločnosť YouVersion poskytla preklad anglickej verzie Zásad ochrany osobných údajov, tak súhlasíte s tým, že tento preklad je poskytnutý len s cieľom vášho pohodlia a že anglická verzia Zásad ochrany osobných údajov je riadi Váš vzťah s YouVersion. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi tým, čo hovorí anglická verzia Zásad ochrany osobných údajov a jej slovenský preklad, v tom prípade je anglická verzia nadradená slovenskej verzii.


Vymedzenie pojmov

Aby bol tento dokument jednoduchšie čitateľný, budeme v ňom používať určité skratky. Napríklad, ak povieme "YouVersion", hovoríme o:

Produkty YouVersion vlastní a prevádzkuje spoločnosť Life.Church Operations, LLC, ktorú budeme v rámci týchto pravidiel označovať ako "Life.Church", "my" alebo "nás". Používanie služby YouVersion umožňujeme neregistrovaným používateľom, ktorých budeme nazývať "návštevníci", ako aj registrovaným používateľom, teda "členom". Keď sa budeme v týchto pravidlách odvolávať na oboch týchto používateľov, budeme používať výraz "používatelia" alebo "vy."

Informácie, ktoré zbierame a spôsob ich zhromažďovania

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od požadovaných služieb a funkcií. Môžete nám odmietnuť poskytnúť osobné údaje; to nám však môže znemožniť poskytovať vám určité služby alebo funkcie YouVersion. Nižšie sú opísané osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a účel, pre ktorý tieto informácie používame.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete.

Aby ste mohli používať službu YouVersion, nemusíte sa zaregistrovať. Členstvo nám však umožňuje prispôsobiť YouVersion tak, aby ste mali osobnejší zážitok. Ak si chcete vytvoriť YouVersion účet, požadujeme, aby ste uviedli krstné meno, priezvisko a platnú e-mailovú adresu. Tieto údaje použijeme spojíme s vašim konkrétnym YouVersion účtom. Po vytvorení YouVersion účtu sa môžete tiež rozhodnúť poskytnúť údaje ako svoje pohlavie, vek, webovú stránku, popis vašej polohy, stručnú biografiu, profilový obrázok a ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Všetky tieto údaje, ak sú poskytnuté, budú tiež priradené k vášmu účtu.

Okrem požadovaných informácií zozbieraných na vytvorenie členského účtu máte na výber, aké dodatočné informácie nám poskytnete. Osobné údaje od vás zhromažďujeme vtedy, keď ich poskytnete, uverejníte alebo nahráte na YouVersion. Tieto informácie nemusíte poskytovať; ak tak však neurobíte, môže to obmedziť našu schopnosť prispôsobiť vám YouVersion a vašu schopnosť využívať YouVersion v plnom rozsahu. Presná funkcia YouVersion, ktorej môžete poskytnúť informácie a my ich môžeme spracovať, je uvedená nižšie.

Vaše užívateľské príspevky.

YouVersion umožňuje používateľom publikovať, distribuovať a zobrazovať určitý obsah (označujeme ho ako „zverejnený“ a obsah ako „príspevky“). Príspevky sa môžu uverejňovať vo verejných priestoroch YouVersion, na webových stránkach a na účtoch sociálnych médií, ku ktorým pristupujete prostredníctvom YouVersion, alebo prenášané iným používateľom YouVersion alebo tretím stranám, s ktorými sa rozhodnete spojiť na iných platformách alebo službách. To by napríklad zahŕňalo komentovanie príspevku priateľa alebo vytváranie a zdieľanie obrásku verša. YouVersion vám tiež umožňuje vytvoriť určitý obsah, ktorý sa bude nachádzať vo vašom účte, napríklad poznámku alebo záložku biblického verša, z ktorých niektoré môžete uverejniť aj v príspevku. Celý obsah, ktorý vytvárate, nazývame „Užívateľské príspevky.“

Vaše užívateľské príspevky sú spracovávané nami, aby sme vám uľahčili používanie, ukladanie a distribúciu užívateľských príspevkov podľa vášho výberu. Vaše užívateľské príspevky budú priradené k vášmu účtu, až kým sa ne rozhodnete ich odstrániť. Nezabúdajte, že ak zverejňujete osobné údaje verejným spôsobom, či už prostredníctvom príspevkov založených na spolupráci, sociálnych médií, diskusných fór alebo iných verejných online fór, môžu tieto informácie zhromažďovať a používať iní. Užívateľské príspevky sa zverejňujú a prenášajú na vaše vlastné riziko. Nemôžeme riadiť skutky ostatných používateľov alebo tretích strán, s ktorými sa rozhodnete zdieľať svoje užívateľské príspevky. Preto nedokážeme a nezaručujeme, že vaše zdieľané užívateľské príspevky nebudú prezerané alebo použité neoprávneným spôsobom, ani neprijímame žiadnu zodpovednosť spojenú s vašimi užívateľskými príspevkami. Preto nemôžeme a negarantujeme, že vaše zdieľané príspevky nebudú prezerané a použité nezákonne, ani neprijímame žiadnu zodpovednosť spojenú s vašimi užívateľskými príspevkami.

Príspevky a milodary.

Ak sa rozhodnete poskytnúť dobrovoľný dar prostredníctvom YouVersion alebo webovej stránky tretej strany prepojenej s YouVersion, iba vtedy budete vyzvaný a požiadaný o poskytnutie údajov ohľadom kreditnej karty, bankového účtu a ďalších platobných informácií potrebných na spracovanie transakcie. Zhromažďujeme označenie pre váš dar, ak ho poskytnete, ako aj osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, aby sme zabezpečili, že sa váš dar použije na účel, ktorý požadujete, a aby sme vám poskytli „Každoročné vyhlásenie o daroch“, v ktorom sú podrobne uvedené vaše dary kvôli daňovým účelom alebo na vaše osobné použitie. Finančné údaje, ktoré nám poskytnete online na účely darovania, nebudeme ukladať ani inak spracúvať. K dátumu platnosti týchto podmienok používame na spracovanie vašich online darov Stripe alebo PayPal. Informácie o tom, ako tieto tretie strany spracúvajú vaše údaje, nájdete v ich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu: https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Vaša komunikácia s nami.

Informácie o vás zhromažďujeme pri posielaní, prijímaní alebo zapájaní sa do našich správ, vrátane odosielania osobných údajov alebo žiadostí prostredníctvom e-mailu help@youversion.com alebo prostredníctvom webovej stránky help.youversion.com. Tieto informácie si ponechávame, aby sme spracovali vaše otázky, odpovedali na vaše požiadavky a zlepšili YouVersion a naše služby.

Technológie automatického zhromažďovania údajov

Súhlasom s našimi Zásadami ochrany osobných údajov tiež súhlasíte s používaním súborov cookie a podobných technológií (ako napríklad webové signály, pixely, značky, identifikátory zariadení, na ktoré sa spoločne odvolávame ako na "súbory cookie"), ktoré sú popísané v týchto pravidlách. Ak používate YouVersion bez toho, aby ste zmenili nastavenia prehliadača alebo zariadenia na vypnutie súborov cookie, predpokladáme, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov cookie poskytovaných prostredníctvom YouVersion.

Súbory cookie a ďalšie podobné technológie.

Súbory cookie používame na rozpoznanie vás a/alebo vašich zariadení v rôznych aplikáciách YouVersion, aj viacerých naraz, ako aj mimo nich. Súbory cookie pomáhajú sprostredkovať čo najlepšiu používateľskú skúsenosť s YouVersion, pretože nám umožňujú vás rozpoznať a zachovávať vaše používateľské nastavenia medzi jednotlivými použitiami, pomáhajú nám udržiavať bezpečnosť vášho účtu a všeobecne zlepšujú funkčnosť produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom YouVersion. Pomáhajú nám tiež zabezpečiť, aby sa informácie o členoch používali v spojení so správnym členským účtom. Dôležité je spomenúť, že NEPOUŽÍVAME súbory cookie alebo podobné technológie na sprostredkovanie reklám pre produkty alebo služby tretích strán založených na vašich záujmoch.

Cookies používame na zhromažďovanie podrobností o vašom používaní YouVersion (vrátane prevádzkových údajov, údajov o IP polohe, protokolov, typu prehľadávača, jazyka prehľadávača, požadovanej funkčnosti a o čase vašich požiadaviek) a ďalších komunikačných údajov a zdrojov, ku ktorým pristupujete, používate a vytvárate na alebo prostredníctvom YouVersion. Tieto informácie používame na to, aby sme vám poskytli prispôsobené prostredie YouVersion a efektívnejšie s vami komunikovali. Informácie sa zhromažďujú aj s cieľom určiť celkový počet jedinečných zariadení využívajúcich YouVersion alebo časti YouVersion, sledovať celkové využitie, analyzovať údaje o používaní a vylepšiť funkčnosť YouVersion pre všetkých členov a návštevníkov. Tieto informácie môžeme kombinovať, aby sme vám poskytli lepší zážitok a zlepšili kvalitu našich služieb. Spravidla uchovávame údaje, ktoré zbierame zo súborov cookies, 21 dní, ale v prípade potreby ich môžeme uložiť na dlhšie obdobie, ak to vyžaduje zákon alebo z technických dôvodov.

Napriek tomu, že väčšina internetových prehliadačov už v predvolenom nastavení prijíma súbory cookie, tieto typy technológií môžete kontrolovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača a podobných nástrojov a povoliť odmietanie všetkých súborov cookie. Môžete odmietnuť prijatie súborov cookie aktiváciou príslušného nastavenia vo vašom prehliadači alebo zariadení, ale ak tak spravíte, pravdepodobne nebudete mať prístup k určitým častiam YouVersion, zakážete nám poskytnúť vám plnú funkčnosť YouVersion a môžete zabrániť používaniu určitých funkcií a služieb, ktoré vyžadujú tieto technológie.

Life.Church nemôže kontrolovať iné stránky, obsah alebo aplikácie prepojené alebo poskytované v rámci YouVersion alebo našich rôznych iných webových stránok a služieb, ktoré poskytujú tretie strany, vrátane výrobcu vášho zariadenia a vášho mobilného operátora. Tieto tretie strany môžu do vášho počítača vkladať vlastné cookies alebo iné súbory, zhromažďovať údaje alebo požadovať od vás osobné údaje. Informácie, ktoré zhromažďujú, môžu byť spojené s vašimi osobnými údajmi alebo môžu zhromažďovať informácie, vrátane osobných údajov, o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych webových stránkach, aplikáciách a ďalších online službách. Tieto tretie strany môžu tieto informácie použiť na to, aby vám poskytli obsah orientovaný na vaše záujmy (behaviorálny obsah). Nekontrolujeme sledovacie technológie týchto tretích strán ani spôsob ich použitia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cieleného obsahu, mali by ste sa obrátiť priamo na zodpovedného poskytovateľa.

Poskytovatelia atribúcie.

Reklamu na YouVersion inzerujeme na stránkach tretích strán, ako sú Facebook a Google, a používame súpravy na vývoj softvéru od tretích strán (ďalej len „SVS“) na priradenie stiahnutia programu YouVersion k reklame umiestnenej na stránkach tretích strán. Môžeme týmto tretím stranám poskytnúť súhrnné, de-identifikované informácie týkajúce sa reklám umiestnených na ich stránkach a stiahnutí YouVersion, ktoré sú výsledkom týchto reklám. Nepredávame vaše osobné údaje žiadnej tretej strane ani neumožňujeme našim poskytovateľom služieb SVS predávať vaše osobné informácie tretím stranám, ani ich nepoužívame na vyžiadanie predaja tovaru alebo služieb tretích strán.

ID zariadenia a Prístup k polohe a sieti.

Keď vstúpite na webové stránky YouVersion alebo ich opustíte, získame adresy URL zo stránky, z ktorej ste prišli a aj z tej, na ktorú pôjdete ako ďalšiu. Pri používaní YouVersion tiež získame údaje o vašom proxy servere, operačnom systéme, webovom prehliadači a doplnkoch, identifikátore a funkcionalite zariadenia, a/alebo vašom poskytovateľovi internetových služieb alebo mobilnom operátorovi. Tiež získame údaje z vašich zariadení a sietí, vrátane vašej IP adresy.

IP adresy, ktoré zhromažďujeme od našich používateľov, používame na spracovanie informácií o zemepisnej šírke a dĺžke, ktoré sa týkajú vášho poskytovateľa internetových služieb alebo poskytovateľa mobilných služieb, aby sme určili a v niektorých prípadoch súhrnným a de-identifikovaným spôsobom zobrazili približnú geografickú oblasť pre každý prípad použitia YouVersion. Tieto informácie o zemepisnej šírke a dĺžke sú u nás uložené približne sedem dní na účely riešenia problémov a diagnostiky, ale nikdy nie sú spojené so žiadnymi údajmi, ktoré by vás osobne identifikovali.

Ak používate YouVersion na mobilnom zariadení a ak chcete použiť funkciu Podujatia, budete vyzvaný udeliť aplikácii YouVersion povolenie na prístup a prijímanie informácií súvisiacich s vašou GPS polohou z daného zariadenia na nájdenie podujatí vo vašom okolí, ako je uvedené nižšie. Vaše osobné údaje spolu s identifikáciou alebo polohou vášho zariadenia nezdieľame bez vášho priameho súhlasu. Nie je nutné poskytnúť tieto údaje; avšak, ak ich neposkytnete, môže to obmedziť vaše možnosti používania funkcie Podujatia v plnom rozsahu.

Zhromažďujeme a používame bezdrôtové (alebo „WiFi“) povolenia vášho mobilného zariadenia na zistenie, či ste pripojení k sieti Wi-Fi alebo k pevnej sieti. Tieto informácie sa používajú na zabezpečenie optimalizovaného užívateľského prostredia poskytovaním médií s vyšším rozlíšením médii pre používateľa, ktorý má vysoko rýchlostné pripojenie Wi-Fi, a nie pevnú sieť. Povolenia siete Wi-Fi sa používajú aj na prenášanie obsahu pomocou zariadenia Chromecast a podobných zariadení. YouVersion tieto informácie neukladá ani nezdieľa.

Ako používame vaše údaje

Zhromaždené a vami poskytované údaje, tak ako aj závery, ktoré vyvodzujeme z týchto údajov, používame nasledovne:

 • Na poskytovanie, podporu a prispôsobenie YouVersion a požadovaných funkcií YouVersion;
 • Na vytvorenie, spravovanie, prispôsobenie a zabezpečenie vášho účtu YouVersion, ak ho máte;
 • Na spracovanie vašej žiadosti a zodpovedanie vašej otázky;
 • Na poskytnutie informácií o ďalších produktoch alebo službách YouVersion;
 • Na udržiavanie bezpečnosti, ochrany a bezúhonnosti YouVersion a infraštruktúry, ktorá uľahčuje používanie YouVersion;
 • Pre vnútorný vývoj YouVersion a našich ďalších produktov a služieb;
 • Pre internú analýzu používania YouVersion;
 • Na splnenie akéhokoľvek iného účelu, pre ktorý ste ich poskytli;
 • Na plnenie našich povinností a presadzovanie našich práv podľa platných právnych predpisov, vrátane našich práv a povinností podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a našich Podmienok používania;
 • Ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov;
 • Akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý bližšie popíšeme, keď nám poskytnete údaje; a
 • Na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

Členstvo.

Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli, používame na vytvorenie a udržiavanie vášho užívateľského účtu. Tieto údaje tiež používame na schválenie a overenie prístupu do vášho účtu. Vaše údaje a údaje týkajúce sa vášho používania YouVersion v spojení s vašim používateľským účtom uchovávame, pokiaľ ste členom. Napríklad, vaše krstné meno, priezvisko a emailová adresa budú nami uchované a používané v spojení s vašim používateľským menom a automaticky vygenerovaným ID účtu na overovanie vás ako pravého používateľa vášho účtu. Tiež budeme uchovávať vaše užívateľské príspevky v spojení s vaším užívateľským účtom, aby sme vám umožnili prístup, opätovný prístup, uverejnenie a iné používanie vašich užívateľských príspevkov podľa vášho výberu.

Priatelia.

YouVersion vám umožní komunikovať a spojiť sa s inými používateľmi YouVersion na zdieľanie Biblických veršov, užívateľských príspevkov a iného obsahu. Je vašou voľbou, či budete komunikovať alebo sa spájať s iným členom a či budete zdieľať vaše údaje alebo užívateľské príspevky.

Na uľahčenie spojenia s ostatnými členmi YouVersion budete mať na výber, či s nami budete zdieľať kontaktné informácie uložené vo vašom zariadení. Tieto informácie nemusíte zdieľať, aby ste mohli používať YouVersion alebo sa spojiť s konkrétnym členom. Ak sa rozhodnete zdieľať s nami tieto informácie, použijeme ich iba na pokus o prepojenie vašich kontaktov s členmi YouVersion, aby sme vytvorili potenciálne YouVersion prepojenia a uložíme ich iba dovtedy, kým budete mať YouVersion účet. Keď povolíte prístup k svojim kontaktom na vašom zariadení za účelom návrhov priateľov, oznámenia o spojení kontaktu alebo zaslania pozvánky do YouVersion, tieto informácie sa uložia na našich serveroch v hašovanom formáte za účelom ponúknutia tejto funkcie.

Udalosti.

YouVersion Podujatia vám umožnia vyhľadať blízke kostoly atď., ktoré označili svoje služby ako Podujatie, čo vám umožní držať sa poskytnutého obsahu, robiť si poznámky a uložiť si svoju vlastnú kópiu obsahu pre budúce použitie. Spájanie týchto Podujatí s vašou polohou si vyžaduje prístup k vašej GPS polohe a jej použitie.

Keď sa prvýkrát rozhodnete používať funkciu Udalosti, budete mať možnosť zdieľať s nami svoju polohu GPS a ak sa rozhodnete poskytnúť svoju polohu GPS, použijeme tieto informácie výlučne na poskytnutie zoznamu Udalostí vo vašom okolí. Informácie o polohe GPS sa u nás uchovávajú približne sedem dní pre účely riešenia problémov a diagnostiky, ale nikdy sa v našej databáze neukladajú v spojení s konkrétnym účtom člena YouVersion. Akonáhle ukončíte konkrétnu reláciu používania funkcie Udalosti, prestaneme prijímať informácie týkajúce sa vašej polohy GPS, pokiaľ nezačnete funkciu Udalosti znova používať. Keď prvýkrát použijete funkciu Udalosti a súhlasíte s použitím vašej polohy GPS, budeme predpokladať, že tento súhlas máme počas nasledujúceho používania funkcie Udalosti, pokiaľ tento súhlas nezrušíte nastavením vo svojom zariadení alebo vo funkcii Udalosti v aplikácií Biblia.

Ak sa rozhodnete nezdieľať svoju GPS polohu, môžete stále používať funkciu Udalosti, ale udalosť budete musieť vyhľadať manuálne podľa názvu, organizácie, mesta, krajiny alebo iných slov umožňujúcich vyhľadanie.

Obsah YouVersion.

Zhromažďujeme spôsob, akým používate službu YouVersion a jej obsah, napríklad vaše žiadosti o modlitby, kapitoly v Biblii a biblické plány, ku ktorým pristupujete, a jazyk, v ktorom sa rozhodnete tento obsah využívať. Zhromažďujeme a ukladáme tiež užívateľské príspevky, ktoré vytvárate, napríklad záložky, zvýraznenia a poznámky. Tieto informácie spracúvame, aby sme vám umožnili prístup a používanie obsahu, ktorý vytvoríte alebo ktorý chcete získať pri každom používaní YouVersion.

Budete mať na výber, či si do vášho zariadenia stiahnete určitý obsah YouVersion alebo užívateľské príspevky. Budete mať na výber, či povolíte prístup YouVersion do úložiska vášho zariadenia na pridávanie alebo úpravu tohto stiahnutého obsahu. Prístup do úložiska vášho zariadenia používa YouVersion iba na sťahovanie tohto požadovaného obsahu do vášho zariadenia.

Je na vás či vytvoríte, sprístupníte alebo uložíte informácie a obsah YouVersion. Ak tak spravíte, uložíme ich v spojitosti s vaším členským účtom. Informácie o vašom používaní YouVersion a závery, ktoré z tohto používania vyvodíme, môžeme použiť na poskytovanie odporúčaní týkajúcich sa iného obsahu YouVersion alebo Life.Church. Napríklad, na základe biblického plánu, ktorý ukončíte, vám môžeme navrhnúť ďalšie biblické plány. Prijímanie týchto odporúčaní prostredníctvom e-mailu môžete odmietnuť, ako je uvedené nižšie.

Naša komunikácia s vami.

Komunikujeme s vami cez push oznámenia, e-maily alebo správy v aplikácii. Ak s vami komunikujeme cez e-mail, môžete sa odhlásiť z odberu týchto správ cez odhlasovací link v týchto emailoch. Takisto môžete hocikedy upraviť nastavenia upozornení v ponuke nastavení aplikácie Biblia alebo na adrese bible.com/notification-settings.

Odporúčania

Údaje, ktoré o vás máme, a závery, ktoré z týchto údajov robíme, používame na odporúčanie určitého obsahu a funkcií, ako aj ďalších produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom služby YouVersion. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom iných služieb a produktov Life.Church a z toho vyplývajúcich záverov pre náš vnútorný vývoj, aby sme zlepšili celkovú kvalitu všetkých služieb a produktov poskytovaných spoločnosťou Life.Church. Môžeme vám tiež odporučiť ďalšie služby a produkty Life.Church založené na informáciách, ktoré poskytujete a ktoré odvodzujeme. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom push oznámenia, e-mailom alebo správami v aplikácii, aby sme sa dohodli ohľadom týchto odporúčaní, ako používať službu YouVersion a ďalšie spravodajské správy služby YouVersion.

Ankety a prieskumy

Niekedy sú nami cez YouVersion vykonávané dotazníky a prieskumy. Nie ste povinný odpovedať na dotazníky alebo prieskumy a máte na výber, aké informácie poskytnete. Pretože účel týchto dotazníkov a prieskumov sa môže líšiť, skôr, ako poskytnete hocijaké informácie, vám poskytneme podrobnosti súvisiace s poskytnutím a použitím osobných údajov vo vzťahu k týmto dotazníkom alebo prieskumom.

Bezpečnostné, právne a technické záležitosti

Vaše osobné údaje môžeme použiť na prešetrenie, zodpovedanie a riešenie právnych, bezpečnostných a technických problémov a sťažností týkajúcich sa YouVersion a podľa potreby na bezpečnostné účely alebo na vyšetrenie možného podvodu, porušenia zákona, porušenia našich Podmienok používania alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo pri pokuse ublížiť sebe alebo iným. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti so zabezpečením účtu, právnymi a inými problémami súvisiacimi so službami. Upozorňujeme, že sa nemôžete odhlásiť z prijímania takýchto správ od nás.

Upozornenie

Vaše osobné údaje môžeme použiť na upozornenie týkajúce sa bezpečnostného incidentu alebo prezradenia údajov: (i) odoslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvediete (podľa potreby); (ii) uverejňovaním na verejnej stránke YouVersion alebo prostredníctvom správy v aplikácii; (iii) prostredníctvom hlavných celoštátnych médií; a/alebo (iv) telefonickým prostriedkom vrátane hovorov a/alebo textových správ, aj keď sa odosielajú automatizovanými prostriedkami vrátane automatických ústrední. Od operátora sa môžu vyžadovať štandardné sadzby za textové a dátové správy. Oznámenia zasielané e-mailom budú účinné, keď odošleme e-mail, oznámenia, ktoré poskytneme poštou, budú účinné pri prijatí zásielky, oznámenia v aplikácii budú účinné, keď sa správa vytvorí, a oznámenia, ktoré poskytujeme telefonicky, budú účinné pri prenose alebo vytáčaní. Súhlasíte s prijímaním elektronických komunikácií od spoločnosti Life.Church, ktoré sa týkajú YouVersion a vášho používania a prístupu k službám poskytovaným prostredníctvom YouVersion. Je na vašej zodpovednosti, aby ste si udržali aktuálnu svoju e-mailovú adresu a akékoľvek ďalšie kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli, aby sme mohli s vami takto komunikovať.

Analýzy a výkonnosť.

Interne analyzujeme osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, a aj použitie obsahu YouVersion, ako aj závery, ktoré z týchto údajov robíme, aby sme sledovali sociálne, ekonomické a geografické trendy, ktoré sa týkajú obsahu YouVersion. V niektorých prípadoch spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami, aby sme tento prieskum vykonali pod kontrolami, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili vaše súkromie, ako je uvedené nižšie. Môžeme zverejniť použitie obsahu YouVersion agregovaným spôsobom s identifikovanými a anonymizovanými informáciami, ktoré neidentifikujú žiadneho konkrétneho používateľa ani jeho osobné identifikačné údaje. Vaše údaje môžeme napríklad použiť na generovanie štatistík o celkovom využití programu YouVersion vo svete alebo v konkrétnych geografických oblastiach.

Na marketing YouVersion používame aj de-identifikované a agregované údaje o používateľoch vrátane komunikácií, ktoré propagujú členstvo a rast siete v YouVersion, ako napríklad oslavu celkového počtu inštalácií YouVersion. Keď vidíte štatistiky, ktoré zdieľame verejne, ako napríklad globálne zapojenie sa do YouVersion, ubezpečíme sa, že údaje analyzujeme a zverejňujeme v súhrnnej podobe, pričom chránime vaše súkromie a zachovávame dôvernosť vašej identity a osobných údajov. Údaje, vrátane osobných údajov poskytnutých používateľom, zoskupení údajov o používateľoch, údajov zhromaždených prostredníctvom použitia YouVersion, spätnej väzby od verejnosti a informácií odvodených z týchto údajov, používame na vykonávanie interného výskumu a vývoja s cieľom poskytnúť celkovú lepšiu skúsenosť s YouVersion, zmerať výkonnosť YouVersion a zvýšenie používania a funkcií YouVersion. Je to dosiahnuté tak, že sa urobia zmeny všeobecne dostupné v YouVersion, ako aj odosielanie používateľských správ prostredníctvom YouVersion, v ktorých sa upozorňuje na funkčnosť a obsah YouVersion.

Citlivé údaje

Stiahnutím a použitím YouVersion nepredpokladáme, že máte konkrétne náboženské vyznanie alebo že nám vyjadrujete konkrétne náboženské vyznanie; iba predpokladáme, že vás zaujíma obsah, ktorý poskytujeme. Nevyžadujeme, aby nám používatelia poskytovali informácie o takýchto presvedčeniach alebo poskytovali akékoľvek iné citlivé údaje, ako sú rasa, etnická príslušnosť, filozofické presvedčenie alebo fyzické alebo duševné zdravie, aby mohli používať YouVersion alebo vytvoriť alebo udržiavať členský účet v YouVersion. Budete mať možnosť s určitými funkciami YouVersion vytvárať, ukladať a zdieľať myšlienky a správy týkajúce sa obsahu YouVersion vrátane možnosti zaznamenávať a zdieľať modlitby. Je na vás, či v rámci vytvorených príspevkov používateľa poskytnete citlivé informácie, ak by to bola možnosť. Ak sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek citlivé informácie, môžeme ich použiť spolu s inými necitlivými informáciami, ktoré poskytnete, aby ste pre vás vytvorili osobnejší zážitok z YouVersion a vykonávali služby a akcie, ktoré prostredníctvom YouVersion požadujete, napríklad zdieľanie alebo ukladanie obsahu. V každom prípade spoločnosť Life.Church spracuje iba citlivé údaje, ktoré nám poskytnete pre legitímne účely spoločnosti Life.Church vo vašom mene a výlučne v súlade s podmienkami týchto pravidiel a v súhlase s akýmikoľvek vašimi požiadavkami o vašich údajoch. Vaše údaje budeme tiež udržiavať v súlade s príslušnými zabezpečeniami, ktoré sú uvedené v týchto zásadách a ktoré poskytuje spoločnosť Life.Church. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na help@youversion.com.

Zverejnenie vašich údajov

Vaše osobné údaje nepredávame ani nezdieľame so žiadnymi inzerentmi tretích strán alebo reklamnými sieťami na reklamné účely. Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť tretím stranám, aby sme umožnili našu schopnosť poskytovať YouVersion, ako je uvedené nižšie.

Zverejňovanie informácií vo vašom mene.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré ste nám poskytli, môžeme zverejniť tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s cieľom plniť si naše povinnosti vyplývajúce z našich Podmienok používania na dosiahnutie účelu, na ktorý ste ich poskytli, na akýkoľvek iný účel, ktorý požadujete pri poskytnutí vašich údajov, alebo na akýkoľvek iný účel, pre ktorý máme váš súhlas.

Vami zverejňované informácie.

Keď zdieľate údaje prostredníctvom YouVersion, tieto údaje sú viditeľné pre vás a kohokoľvek, s kým ste sa rozhodli ich zdieľať. Ak umožníte prístup k svojmu účtu YouVersion iným aplikáciám a službám, na základe vášho súhlasu budú mať tieto služby prístup k vašim zdieľaným informáciám. Používanie, zhromažďovanie a ochrana vašich údajov týmito službami tretích strán podlieha zásadám tých tretích strán.

Vnútorné zverejňovanie.

Vaše osobné údaje spracujeme interne v rámci spoločnosti Life.Church, aby sme mohli skombinovať osobné údaje obsiahnuté v rôznych aspektoch YouVersion a našich ďalších produktoch a službách s cieľom poskytovať vám služby spôsobom, ktorý je prispôsobený a užitočný pre vás a ostatných.

Poskytovatelia služieb.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré nám poskytujete tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžeme zverejniť zmluvným stranám, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré využívame výlučne na podporu YouVersion (napr. cloud hosting, poskytovatelia súborov cookie, údržba, analýza, audit, platba, detekcia podvodov, komunikácia a vývoj). Napríklad, isté platformy používané na odosielanie e-mailov a upozornení poskytované prostredníctvom YouVersion sú vyvinuté a spravované tretími stranami, takže niektoré vaše informácie sú bezpečne odosielané týmto službám, aby dokázali správne fungovať. Prístup k vašim údajom budú mať v rozsahu primerane potrebnom na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať a nepoužívať ich na iné účely.

Poskytovatelia obsahu YouVersion.

Používame určité tretie strany na poskytovanie určitého obsahu YouVersion, ako sú napríklad biblické plány. S týmito tretími stranami nezdieľame osobné údaje používateľov YouVersion. Týmto tretím stranám však poskytujeme súhrnnú analýzu týkajúcu sa použitia ich obsahu v jednotlivých krajinách pomocou identifikovaných a anonymizovaných údajov.

Naša schopnosť poskytovať rôzne verzie Biblie v rôznych jazykoch je výsledkom a podlieha dohodám medzi nami a niektorými biblickými spoločnosťami a vydavateľmi, ktorých nazývame "Poskytovatelia YouVersion Biblie". Licenčné zmluvy, ktoré máme s niektorými Poskytovateľmi YouVersion Biblie, nám umožňujú poskytovať používateľom YouVersion možnosť stiahnutia určitých textov z Biblie na použitie offline, ak poskytujeme Poskytovateľom YouVersion Biblie meno používateľa, e-mailovú adresu a krajinu pre budúcu komunikáciu. Ak nastane prípad, kedy sa budete snažiť stiahnuť text na použitie v režime offline, budeme (i) zdieľať tieto informácie s Poskytovateľom YouVersion Biblie iba pre offline verziu, ktorú požadujete; (ii) tak robiť základe dôvernosti a iba v prípade, ak Poskytovateľ YouVersion Biblie súhlasí s tým, aby informácie, ktoré o vás zdieľame, boli dôverné; a (iii) poskytovať vám ďalšiu výzvu na pripomenutie týchto podmienok, s ktorými musíte v tom čase súhlasiť, aby ste mohli pokračovať v sťahovaní. Ak s touto dodatočnou výzvou nesúhlasíte, môžete naďalej používať online verziu textu. Žiadne vaše osobné informácie sa nebudú zdieľať so žiadnymi Poskytovateľmi YouVersion Biblie a žiadne informácie sa nebudú zdieľať, kým neudelíte súhlas s našou výzvou, ktorá vám potom umožní prístup k stiahnutiu tejto offline verzie. Vaše interakcie s akýmkoľvek Poskytovateľom YouVersion Biblie sú výlučne medzi vami a týmto Poskytovateľom YouVersion Biblie.

Právny proces.

Je možné, že budeme musieť niekomu poskytnúť vaše údaje, ak to vyžaduje zákon, predvolanie alebo iný právny proces. Pokúšame sa informovať používateľov o právnych požiadavkách na ich osobné údaje, ak je to podľa nás vhodné, pokiaľ to nezakazuje zákon alebo súdny príkaz, alebo ak je žiadosť naliehavá. Tieto žiadosti môžeme spochybniť, ak sa domnievame, že podľa nášho uváženia sú tieto žiadosti nepriepustné, nejasné alebo nemajú primeranú autoritu, ale nesľubujeme, že spochybníme každú žiadosť. Vaše údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak máme v dobrej viere presvedčenie, že zverejnenie je primerane potrebné na (i) vyšetrenie, prevenciu alebo konanie v súvislosti s podozrením alebo skutočnou nezákonnou činnosťou alebo na pomoc vládnym orgánom presadzovania práva; (ii) presadzovanie našich dohôd s vami; (iii) vyšetrovanie a bránenie sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam tretích strán; (iv) chránenie bezpečnosti alebo integrity YouVersion; alebo (v) uplatňovanie alebo chránenie práv a bezpečnosti spoločnosti Life.Church, používateľov, našich zamestnancov alebo iné osoby. Vyhradzujeme si tiež právo na dôverné zverejnenie osobných údajov, ktoré o vás máme, v súvislosti s potenciálnym alebo skutočným zlúčením, napríklad s predajom všetkých alebo takmer všetkých našich aktív.

Vymazanie, sprístupnenie a úprava vašich údajov

Ako vytvoriť vaše žiadosti.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi môžete požiadať o nasledovné:

 • Zmazanie: Môžete nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich všetkých alebo niektorých osobných údajov. Berte prosím na vedomie, že tým môžete obmedziť vašu schopnosť používať určité funkcie YouVersion. Berte prosím na vedomie, že na vlastnenie členského účtu je potrebná e-mailová adresa, aby sme mohli náležite overiť potenciálnych používateľov toho účtu.
 • Oprava/Úprava: Prostredníctvom svojho účtu môžete niektoré vaše osobné údaje upraviť alebo v niektorých prípadoch nás môžete požiadať o zmenu, aktualizáciu alebo opravu vašich údajov vrátane prípadov, kedy sú údaje nepresné.
 • Namietať voči alebo obmedziť používanie údajov: Môžete nás požiadať, aby sme prestali používať všetky alebo niektoré vaše osobné údaje, alebo aby sme obmedzili ich použitie.
 • Právo na prístup a/alebo zber vašich údajov: Môžete nás požiadať o kópiu alebo sprístupnenie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Niektoré zákony môžu udeliť právo vytvoriť tieto a ďalšie žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné informácie a chcete podať takúto žiadosť podľa zákonov konkrétneho regiónu, pošlite svoju žiadosť na help@youversion.com a do predmetu uveďte vetu „Žiadosť o ochranu súkromia [vaša krajina]“.

Ak máte akékoľvek žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na help@youversion.com alebo poštou na adrese Life.Church, attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034.

Žiadame jednotlivcov, ktorí podávajú žiadosti, aby sa pred spracovaním akýchkoľvek žiadostí predstavili aspoň svojím menom, adresou a e-mailovou adresou a aby identifikovali požadované informácie, ktoré majú byť prístupné, opravené alebo odstránené. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ak nemôžeme overiť totožnosť žiadateľa, ak sa domnievame, že žiadosť ohrozí súkromie ostatných, ak sa domnievame, že by žiadosť porušila akýkoľvek zákon alebo zákonnú požiadavku, ak sa domnievame, že žiadosť by spôsobila, že informácie budú nesprávne, alebo v prípade podobného legitímneho účelu.

Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie akýchkoľvek vašich práv podľa platných právnych predpisov. Za spracovanie alebo odpoveď na vašu overiteľnú žiadosť neúčtujeme poplatok, pokiaľ to nie je neprimerané, opakujúce sa alebo zjavne neopodstatnené. Ak zistíme, že žiadosť vyžaduje poplatok, povieme vám, prečo sme sa tak rozhodli, a poskytneme vám odhad nákladov pred dokončením vašej žiadosti.

Odstránenie vášho účtu.

Ak sa rozhodnete zrušiť svoj účet alebo požiadate o úpravu alebo vymazanie niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov, uchováme si vaše osobné údaje, ak máme zákonné právo alebo povinnosť uchovávať informácie alebo plniť regulačné požiadavky, riešiť spory, udržiavať bezpečnosť, predchádzať podvodom a zneužitiu, vymáhať naše práva alebo splniť akékoľvek iné požiadavky od vás (napríklad o zrušenie zasielania ďalších správ alebo kópiu vašich údajov). V opačnom prípade, ak požiadate o zrušenie vášho účtu, odstránime váš účet a všetky informácie, ktoré máme, ktoré sú spojené s vaším účtom, s výnimkou súhrnných štatistík založených na identifikovaných informáciách a záveroch, ktoré z nich vyplývajú. Budeme si tiež zachovávať náš celkový počet stiahnutí aplikácií YouVersion, medzi ktoré patrí skutočnosť, že ste si stiahli YouVersion, bez toho, aby sme zachovali osobné informácie spojené s týmto účtom.

Po odstránení vášho účtu alebo po požiadaní o vymazanie údajov alebo po vašom vlastnom pokuse o vymazanie účtu už nemáme pod kontrolou informácie, ktoré ste zdieľali s ostatnými prostredníctvom služby YouVersion. Vaše údaje a obsah, ktorý ste zdieľali, sa môžu naďalej zobrazovať v službách ostatných používateľov (napríklad vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov), kým neobnovia svoju schránku.

Bezpečnosť a ochrana

Zavádzame štandardné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich údajov. K tomu patrí šifrovanie vašich údajov pri prenose medzi vaším zariadením alebo prehliadačom a našimi servermi. Údaje, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom YouVersion, sú tiež uložené v systéme riadenia infraštruktúry, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 27017, čo znamená, že boli overené a zistené v súlade s požiadavkami noriem systému riadenia ISO 27017, čo je medzinárodne uznávaný kód postupov pre kontrolu informačnej bezpečnosti pre cloudové služby.

Avšak vzhľadom na povahu komunikačných a informačných technológií a na to, že používanie internetu má svoje prirodzené riziká i napriek pravidelnému monitorovaniu možnej náchylnosti k poruchám a útokom, nemôžeme zaručiť ani zabezpečiť, že informácie, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom YouVersion alebo uložené v našich systémoch alebo iným spôsobom, budú absolútne ochránené od neoprávneného vniknutia inými osobami, ani nemôžeme zaručiť ani zabezpečiť, že takéto údaje nebudú sprístupnené, zverejnené, pozmenené alebo zničené porušením akýchkoľvek našich fyzických, technických alebo riadiacich záruk.

Deti vo veku menej ako 16 rokov

Od osôb, o ktorých vieme, že majú menej ako 16 rokov, nezhromažďujeme osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu tejto maloletej osoby.

Rodič alebo opatrovník môže súhlasiť s použitím ich YouVersion účtu maloletým na rodičovom alebo opatrovateľovom primárnom profile a druhom rodičovom/opatrovateľovom profile na platforme známej ako Biblia pre deti. Ak dovolíte, aby vaše maloleté dieťa používalo váš účet (či už prostredníctvom vášho profilu alebo prostredníctvom profilu Biblia pre deti), nesiete plnú zodpovednosť za zabezpečenie dozoru nad používaním YouVersion maloletým a preberáte plnú zodpovednosť za interpretáciu a použitie akýchkoľvek informácií alebo návrhov poskytnutých prostredníctvom YouVersion.

Na vytvorenie druhého profilu budete musieť pristupovať k svojmu účtu pomocou svojich používateľských informácií a budete mať výhradnú kontrolu nad týmto profilom Biblia pre deti. Nevyžadujeme, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie umožňujúce identifikáciu vašich maloletých detí, aby sme mohli vytvoriť profil aplikácie Biblia pre deti. Pri registrovaní profilu pre vaše maloleté dieťa musíte pri identifikácii účtu uviesť „Meno dieťaťa“; toto meno však môže byť ľubovoľné a nemusíte uvádzať skutočné krstné meno alebo priezvisko vášho maloletého dieťaťa.

Ak k svojmu účtu priradíte informácie o svojom maloletom dieťati, budeme predpokladať, že súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie spracúvali v súlade s týmito zásadami a ďalšími oznámeniami a podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré vám môžeme z času na čas poskytnúť. Ak necháte vaše maloleté dieťa používať YouVersion, žiadame vás, aby ste prediskutovali riziká zdieľania osobných údajov na internete so svojimi deťmi a požadovali, aby sa zdržali komunikácie s tretími stranami alebo aby zdieľali akékoľvek osobné informácie s YouVersion alebo používateľmi YouVersion. Ak si myslíte, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od alebo o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na help@youversion.com.

Spracovanie údajov

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje o vás, iba ak máme základ v zákone. Medzi základy v zákone patrí súhlas (ak ste dali súhlas), zmluva a iné legitímne záujmy. Medzi takéto legitímne záujmy patrí ochrana vás, nás, ostatných členov a tretích strán; dodržiavanie platných právnych predpisov; umožnenie a riadenie nášho podnikania; riadenie podnikových transakcií; všeobecné porozumenie a zlepšovanie našich interných procesov a vzťahov s používateľmi; a umožnenie nám a ďalším používateľom YouVersion spojenia s vami pri výmene informácií za predpokladu, že vyššie uvedené informácie primerane chránia vaše práva a slobody.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete svoj súhlas odvolať alebo odmietnuť, a ak sa spoliehame na legitímne záujmy, môžete namietať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zákonných základov, na základe ktorých zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese help@youversion.com.

Zber informácií tretími stranami

Nezabúdajte, že YouVersion môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie. Ste zodpovedný za kontrolu vyhlásení a zásad ochrany osobných údajov tých ďalších webových stránok, na alebo z ktorých sa rozhodnete prepojiť na YouVersion, aby ste pochopili, ako tieto webové stránky zhromažďujú, používajú a ukladajú vaše údaje. Nie sme zodpovední za vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zásady alebo obsah iných webových stránok alebo aplikácií vrátane webových stránok, ktoré prepojíte na alebo z YouVersion. Webové stránky obsahujúce spoločnú značku (odkazujúce na naše meno a meno tretej strany) obsahujú obsah dodávaný treťou stranou a nie nami.

Ak sa rozhodnete prepojiť YouVersion s inými webovými stránkami, aplikáciami, službami alebo profilmi, ktoré máte v aplikáciách tretích strán, poskytnete osobné údaje uložené v týchto aplikáciách spoločnosti Life.Church. Napríklad, môžete si založiť nový účet na YouVersion prepojením účtu Facebook so službou YouVersion, čím poskytnete osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli zdieľať prostredníctvom Facebooku, aj spoločnosti Life.Church. Prepojenie s takýmito účtami a aplikáciami tretích strán môžete odvolať úpravou nastavení v týchto aplikáciách.

Používatelia mimo Spojených štátov

YouVersion sídli v Oklahome v rámci Spojených štátov amerických a vaše používanie YouVersion a tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Spojených štátov amerických a štátu Oklahoma. Ak používate YouVersion v krajinách mimo Spojených štátov, majte na vedomí, že vaše údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v Spojených štátoch, kde sa nachádzajú naše servery a kde je prevádzkovaná naša centrálna databáza. Údaje spracovávame vo vnútri aj mimo Spojených štátov a spoliehame sa na zákonom poskytované mechanizmy pre legálny prenos údajov cez hranice. To zahŕňa zmluvné záväzky medzi nami a spoločnosťami, ktoré prenášajú osobné údaje, ktoré vyžadujú ochranu a bezpečnosť takýchto údajov. Ochrana údajov a iné zákony štátu Oklahoma, Spojených štátov amerických a ďalších krajín nemusia byť tak komplexné, ako tie vo vašej krajine. Používaním služby YouVersion súhlasíte s tým, že vaše údaje budú prenesené do našich zariadení a do zariadení tých tretích strán, s ktorými ich zdieľame tak, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Zmeny v našich Pravidlách ochrany osobných údajov

Čas od času môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali zmeny v našich postupoch. Life.Church neustále hľadá nové a vylepšené spôsoby, ako ponúknuť YouVersion a zvýšiť vašu angažovanosť. Keď vylepšujeme YouVersion, môže to znamenať zhromažďovanie nových údajov alebo nové spôsoby použitia údajov. Pretože YouVersion je dynamické a neustále sa snažíme ponúkať nové funkcie, môžeme vyžadovať zmeny v našom zbere alebo spracovaní informácií. Ak zhromažďujeme materiálne odlišné osobné údaje alebo podstatne zmeníme spôsob, akým využívame vaše údaje, aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Na tejto stránke zverejníme akékoľvek zmeny v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Ak vykonáme významné zmeny v spôsobe, akým spracúvame osobné údaje našich používateľov, upozorníme vás na to, že Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované. Dátum poslednej zmeny Zásad ochrany osobných údajov je uvedený na začiatku Zásad. Nesiete zodpovednosť za to, aby sme mali k dispozícií vždy vašu aktuálnu e-mailovú adresu, ako aj za pravidelnú kontrolu zmien v Zásadách ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a našich postupov pri ochrane osobných údajov, kontaktujte nás poštou na adrese: Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034; alebo e-mailom na adrese help@youversion.com.