Logo YouVersion
Ikona Hľadať

YouVersion Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy upravené 02. apríla 2022

Ako je uvedené v pravidlách nižšie, tvoj vzťah so spoločnosťou YouVersion sa riadi anglickou verziou Zásad ochrany osobných údajov a Podmienok používania. Kým bude podriadený anglickej verzii, na prezeranie dokumentov v tvojom jazyku môžeš použiť aj automatický prekladový nástroj, napríklad Google Translate. Na tejto stránke budú zverejnené všetky ďalšie revízie prekladov.


Dôležité: Najskôr si prečítaj toto

Naše životy sú plné rodiny, práce, sociálnych záväzkov a mnohých iných vecí. Väčšina z nás sa spolieha na smartfóny a iné digitálne zariadenia, ktoré nám pomáhajú riadiť naše každodenné povinnosti a zostávať v spojení.

V roku 2006, ako dynamické a aktívne spoločenstvo viery, začalo Life.Church skúmať spôsoby, ako by sme mohli ľuďom pomôcť využiť rozvíjajúce sa technológie pri používaní Biblie spôsobmi, ktoré by viedli k životnej zmene. To nás viedlo k vytvoreniu aplikácie YouVersion Bible App, jednej z prvých 200 bezplatných aplikácií v Apple obchode App Store, keď bola v roku 2008 spustená.

Ako viac a viac ľudí začalo používať YouVersion, uvedomili sme si, aké dôležité je pomáhať ľuďom objavovať vieru v komunite so spoločným zameraním na rast vo vzťahu s Bohom bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

YouVersion je oveľa viac ako len elektronická čítačka, ktorá ti umožňuje čítať Bibliu na tvojom telefóne. Každý produkt a službu, ktoré poskytujeme, vytvárame s veľkou starostlivosťou a zámerom, navrhujúc každú funkciu tak, aby ti pomáhala nadviazať hlbší vzťah s Bohom a preskúmať tvoje otázky viery v bezpečnom priestore, a to všetko v kontexte dôveryhodnej komunity, ktorú si si sám zvolil. Takže si sám vyberáš, k čomu máš prístup. Vyberáš si, čo a s kým zdieľaš. Tvoje údaje sú len tvoje. YouVersion tvoje údaje nepredáva, ani ich nebude zdieľať s ďalšími stranami bez tvojho súhlasu.

A každý aspekt YouVersion, ktorý ponúkame, poskytujeme úplne zadarmo, bez záväzkov a bez reklamy: bezplatne pre jednotlivých používateľov a pre našich partnerov biblického a iného obsahu. Ako to dokážeme? YouVersion ako digitálna misia Life.Church je z veľkej časti podporovaná z celkového rozpočtu Life.Church a tiež prostredníctvom príspevkov od jednotlivých používateľov, ktorí chcú byť účastní na našom poslaní pomáhať ľuďom využívať technológie pri používaní Biblie a pre viditeľnú zmenu v ich životoch.

Prosím, pozorne si prečítaj tieto Zásady ochrany osobných údajov, pretože hovoria o tom, ako budeme zbierať, používať, zdieľať a spracovávať tvoje osobné údaje.

Obsah

Stručný prehľad

Používaním YouVersion súhlasíš s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a ich podmienkami a súhlasíš s tým, aby tvoje údaje boli prenesené a spracované v Spojených Štátoch. Tvoje využívanie YouVersion je tiež spravované našimi Podmienkami používania. Prosíme ťa, aby si si ich taktiež pozorne prečítal.

Toto je zhrnutie toho, čo môžeš nájsť v našich Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty a služby značky YouVersion:

Ako používame tvoje údaje, aby sme tvoje YouVersion prostredie urobili osobnejším.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené typy údajov, ktoré zhromažďujeme pri tvojej interakcii s YouVersion, ako aj spôsob, akým tieto informácie spracúvame, aby sme vylepšili prostredie YouVersion. Keď si vytvoríš účet na YouVersion alebo použiješ niektorú z našich aplikácií alebo stránok, budeme zhromažďovať informácie za účelom ponúknutia osobnejšej skúsenosti.

Ochrana tvojho súkromia.

Diskrétnosť údajov, ktoré poskytuješ a ktoré zhromažďujeme, berieme vážne, a preto implementujeme bezpečnostné opatrenia, aby sme tieto tvoje údaje chránili, ako je uvedené nižšie. Tvoje osobné údaje nezdieľame s inzerentmi tretích strán, ani s reklamnými sieťami na reklamné účely tretích strán.

Je to tvoj zážitok.

Máš na výber, ako spoločnosť Life.Church získa, zozbiera, zdieľa a uchová tvoje osobné údaje, ako je uvedené nižšie. O tom, ako použijeme a spracúvame tvoje údaje, sa rozhodneš pri prvom prihlásení do YouVersion a pri vykonávaní určitých funkcií v YouVersion. Môžeš tiež urobiť určité rozhodnutia v ponuke nastavení svojho používateľského účtu YouVersion alebo na https://www.bible.com/settings.

Uvítame tvoje otázky a pripomienky.

Uvítame akékoľvek otázky alebo pripomienky, ktoré môžeš mať ohľadom našich Zásad ochrany osobných údajov a našich postupov ohľadom ochrany súkromia. Ak máš akékoľvek otázky alebo pripomienky, môžeš nás kontaktovať poštou na adrese: Life.Church, Attn.:YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 alebo na našej e-mailovej adrese help@youversion.com.

Ak YouVersion poskytlo preklad Zásad ochrany osobných údajov v inom ako anglickom jazyku, potom súhlasíš, že preklad je ti poskytnutý len pre tvoje pohodlie, a že verzia Zásad ochrany osobných údajov v anglickom jazyku právne upraví tvoj vzťah s YouVersion. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi tým, čo hovorí anglická verzia o zásadách ochrany osobných údajov a jej slovenským prekladom, v tom prípade je anglická verzia nadradená slovenskej verzii.


Vymedzenie pojmov

Aby bol tento dokument jednoduchšie čitateľný, budeme v ňom používať určité skratky. Napríklad, ak povieme "YouVersion", hovoríme o:

Produkty YouVersion vlastní a prevádzkuje spoločnosť Life.Church Operations, LLC, ktorú budeme v rámci týchto pravidiel označovať ako "Life.Church", "my" alebo "nás". Používanie služby YouVersion umožňujeme neregistrovaným používateľom, ktorých budeme nazývať "návštevníci", ako aj registrovaným používateľom, teda "členom". Keď sa budeme v týchto pravidlách odvolávať na oboch týchto používateľov, budeme používať výraz "používatelia" alebo "ty."


Informácie, ktoré zbierame a spôsob ich zhromažďovania

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od požadovaných služieb a funkcií. Môžeš nám odmietnuť poskytnúť osobné údaje; to nám však môže znemožniť poskytovať ti určité služby alebo funkcie YouVersion. Nižšie sú opísané osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a účel, pre ktorý tieto informácie používame.

Osobné údaje, ktoré nám poskytuješ.

Aby si mohol používať službu YouVersion, nemusíš sa zaregistrovať. Členstvo nám však umožňuje prispôsobiť YouVersion tak, aby si mal osobnejší zážitok. Ak si chceš vytvoriť YouVersion účet, požadujeme, aby si uviedol krstné meno, priezvisko a platnú e-mailovú adresu. Tieto údaje použijeme a spojíme s tvojím konkrétnym YouVersion účtom. Po vytvorení YouVersion účtu sa môžeš tiež rozhodnúť poskytnúť údaje ako svoje pohlavie, vek, webovú stránku, popis tvojej polohy, stručnú biografiu, profilový obrázok a ďalšie údaje, ako napríklad používateľské príspevky (popísané nižšie). Všetky tieto údaje, ak sú poskytnuté, budú tiež priradené k tvojmu účtu, až kým svoj účet nezmažeš alebo nevytvoríš žiadosť na zmazanie informácií tak, ako je popísané nižšie.

Okrem požadovaných informácií zozbieraných na vytvorenie členského účtu máš na výber, aké dodatočné informácie nám poskytneš. Osobné údaje od teba zhromažďujeme vtedy, keď ich poskytneš, uverejníš alebo nahráš na YouVersion. Tieto informácie nemusíš poskytovať; ak tak však neurobíš, môže to obmedziť našu schopnosť prispôsobiť ti YouVersion a tvoju schopnosť využívať YouVersion v plnom rozsahu. Presná funkcia YouVersion, ktorej môžeš poskytnúť informácie a my ich môžeme spracovať, je uvedená nižšie.

Tvoje používateľské príspevky.

YouVersion umožňuje používateľom publikovať, distribuovať a zobrazovať určitý obsah (označujeme ho ako „zverejnený“ a obsah ako „príspevky“). Príspevky sa môžu uverejňovať vo verejných priestoroch YouVersion, na webových stránkach a na účtoch sociálnych médií, ku ktorým pristupuješ prostredníctvom YouVersion, alebo prenášané iným používateľom YouVersion alebo tretím stranám, s ktorými sa rozhodneš spojiť na iných platformách alebo službách. To by napríklad zahŕňalo komentovanie príspevku priateľa alebo vytváranie a zdieľanie obrásku verša. YouVersion ti tiež umožňuje vytvoriť určitý obsah, ktorý sa bude nachádzať v tvojom účte, napríklad poznámku alebo záložku biblického verša, z ktorých niektoré môžeš uverejniť aj v príspevku. Celý obsah, ktorý vytváraš, nazývame „Používateľské príspevky.“

Tvoje používateľské príspevky sú spracovávané nami, aby sme ti uľahčili vytváranie, používanie, ukladanie a distribúciu používateľských príspevkov podľa tvojho výberu. Tvoje používateľské príspevky budú priradené k tvojmu účtu, až kým sa ne rozhodneš ich odstrániť. Nezabúdaj, že ak zverejňuješ osobné údaje verejným spôsobom, či už prostredníctvom príspevkov založených na spolupráci, sociálnych médií, diskusných fór alebo iných verejných online fór, môžu tieto informácie zhromažďovať a používať iní.

Používateľské príspevky sa zverejňujú a prenášajú na tvoje vlastné riziko

. Nemôžeme riadiť skutky ostatných používateľov alebo tretích strán, s ktorými sa rozhodneš zdieľať svoje používateľské príspevky. Preto nedokážeme a nezaručujeme, že tvoje zdieľané používateľské príspevky nebudú prezerané alebo použité neoprávneným spôsobom, ani neprijímame žiadnu zodpovednosť spojenú s tvojimi používateľskými príspevkami. Preto nemôžeme a negarantujeme, že tvoje zdieľané príspevky nebudú prezerané a použité nezákonne, ani neprijímame žiadnu zodpovednosť spojenú s tvojimi používateľskými príspevkami.

Príspevky a milodary.

Ak sa rozhodneš poskytnúť dobrovoľný dar prostredníctvom YouVersion alebo webovej stránky tretej strany prepojenej s YouVersion, iba vtedy budeš vyzvaný a požiadaný o poskytnutie údajov ohľadom kreditnej karty, bankového účtu a ďalších platobných informácií potrebných na spracovanie transakcie. Zhromažďujeme označenie pre tvoj dar, ak ho poskytneš, ako aj osobné údaje, ako je tvoje meno, adresa, krajina, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, aby sme zabezpečili, že sa tvoj dar použije na účel, ktorý požaduješ, a aby sme ti poskytli „Každoročné vyhlásenie o daroch“, v ktorom sú podrobne uvedené tvoje dary kvôli daňovým účelom alebo na tvoje osobné použitie. Finančné údaje, ktoré nám poskytneš online na účely darovania, nebudeme ukladať ani inak spracúvať. K dátumu platnosti týchto podmienok používame na spracovanie tvojich online darov Stripe alebo PayPal. Informácie o tom, ako tieto tretie strany spracúvajú tvoje údaje, nájdeš v ich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdeš tu: https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Tvoja komunikácia s nami.

Informácie o tebe zhromažďujeme pri posielaní, prijímaní alebo zapájaní sa do našich správ, vrátane odosielania osobných údajov alebo žiadostí prostredníctvom e-mailuhelp@youversion.com alebo prostredníctvom webovej stránky help.youversion.com. Tieto informácie si ponechávame, aby sme spracovali tvoje otázky, odpovedali na tvoje požiadavky a zlepšili YouVersion a naše služby.


Technológie automatického zhromažďovania údajov

Súhlasom s našimi Zásadami ochrany osobných údajov tiež súhlasíš s používaním súborov cookie a podobných technológií (ako napríklad webové signály, pixely, značky, identifikátory zariadení, na ktoré sa spoločne odvolávame ako na "súbory cookie"), ktoré sú popísané v týchto pravidlách. Ak používaš YouVersion bez toho, aby si zmenil nastavenia prehliadača alebo zariadenia na vypnutie súborov cookie, predpokladáme, že súhlasíš s prijímaním všetkých súborov cookie poskytovaných prostredníctvom YouVersion.

Súbory cookie a ďalšie podobné technológie.

Dôležité je, že

NEPOUŽÍVAME

súbory cookie alebo podobné technológie na uľahčenie reklám založených na záujmoch o tovary alebo služby tretích strán.

Súbory cookie používame na rozpoznanie teba a/alebo tvojich zariadení v rôznych aplikáciách YouVersion, aj viacerých naraz, ako aj mimo nich. Súbory cookie pomáhajú sprostredkovať čo najlepšiu používateľskú skúsenosť s YouVersion, pretože nám umožňujú ťa rozpoznať a zachovávať tvoje používateľské nastavenia medzi jednotlivými použitiami, pomáhajú nám udržiavať bezpečnosť tvojho účtu a všeobecne zlepšujú funkčnosť produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom YouVersion. Pomáhajú nám tiež zabezpečiť, aby sa informácie o členoch používali v spojení so správnym členským účtom.

Cookies používame na zhromažďovanie podrobností o tvojom používaní YouVersion (vrátane prevádzkových údajov, údajov o IP polohe, protokolov, typu prehľadávača, jazyka prehľadávača, požadovanej funkčnosti a o čase tvojich požiadaviek) a ďalších komunikačných údajov a zdrojov, ku ktorým pristupuješ, používaš a vytváraš na alebo prostredníctvom YouVersion. Tieto informácie používame na to, aby sme ti poskytli prispôsobené prostredie YouVersion a efektívnejšie s tebou komunikovali. Informácie sa zhromažďujú aj s cieľom určiť celkový počet jedinečných zariadení využívajúcich YouVersion alebo časti YouVersion, sledovať celkové využitie, analyzovať údaje o používaní a vylepšiť funkčnosť YouVersion pre všetkých členov a návštevníkov. Tieto informácie môžeme kombinovať, aby sme ti poskytli lepší zážitok a zlepšili kvalitu našich služieb.

Údaje, ktoré zhromažďujeme zo súborov cookie, spravidla uchovávame po dobu 21 dní, ale v prípade potreby ich môžeme uložiť na dlhšie obdobie, napríklad ak to vyžaduje zákon alebo technické dôvody. Napriek tomu, že väčšina internetových prehliadačov už v predvolenom nastavení prijíma súbory cookie, tieto typy technológií môžeš kontrolovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača a podobných nástrojov a povoliť odmietanie všetkých súborov cookie. Ak odmietneš prijatie súborov cookie, pravdepodobne nebudeš mať prístup k určitým častiam YouVersion, zakážeš nám poskytnúť ti plnú funkčnosť YouVersion a môžeš zabrániť používaniu určitých funkcií a služieb, ktoré vyžadujú tieto technológie.

Life.Church nemôže kontrolovať iné stránky, obsah alebo aplikácie prepojené alebo poskytované v rámci YouVersion alebo našich rôznych iných webových stránok a služieb, ktoré poskytujú tretie strany, vrátane výrobcu vášho zariadenia a vášho mobilného operátora. Tieto tretie strany môžu do vášho počítača vkladať vlastné cookies alebo iné súbory, zhromažďovať údaje alebo požadovať od vás osobné údaje. Informácie, ktoré zhromažďujú, môžu byť spojené s vašimi osobnými údajmi alebo môžu zhromažďovať informácie, vrátane osobných údajov, o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych webových stránkach, aplikáciách a ďalších online službách. Tieto tretie strany môžu tieto informácie použiť na to, aby vám poskytli obsah orientovaný na vaše záujmy (behaviorálny obsah). Nekontrolujeme sledovacie technológie týchto tretích strán ani spôsob ich použitia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cieleného obsahu, mali by ste sa obrátiť priamo na zodpovedného poskytovateľa.

Poskytovatelia atribúcie.

Reklamu na YouVersion inzerujeme na stránkach tretích strán, ako sú Facebook a Google, a používame súpravy na vývoj softvéru od tretích strán (ďalej len „SVS“) na priradenie stiahnutia programu YouVersion k reklame umiestnenej na stránkach tretích strán. Nepredávame tvoje osobné údaje žiadnej tretej strane ani neumožňujeme našim poskytovateľom služieb SVS predávať tvoje osobné informácie tretím stranám, ani ich nepoužívame na vyžiadanie predaja tovaru alebo služieb tretích strán. Môžeme týmto tretím stranám poskytnúť súhrnné, de-identifikované informácie týkajúce sa reklám umiestnených na ich stránkach a stiahnutí YouVersion, ktoré sú výsledkom týchto reklám.

ID zariadenia, IP adresa a sieťový prístup.

Keď vstúpiš na webové stránky YouVersion alebo ich opustíš, získame adresy URL zo stránky, z ktorej si prišiel a aj z tej, na ktorú pôjdeš ako ďalšiu. Pri používaní YouVersion tiež získame údaje o tvojom proxy servere, operačnom systéme, webovom prehliadači a doplnkoch, identifikátore a funkcionalite zariadenia, a/alebo tvojom poskytovateľovi internetových služieb alebo mobilnom operátorovi. Tiež získame údaje z tvojich zariadení a sietí, vrátane tvojej IP adresy.

IP adresy, ktoré zhromažďujeme od našich používateľov, používame na spracovanie informácií o zemepisnej šírke a dĺžke, ktoré sa týkajú tvojho poskytovateľa internetových služieb alebo poskytovateľa mobilných služieb, aby sme určili a v niektorých prípadoch súhrnným a de-identifikovaným spôsobom zobrazili približnú geografickú oblasť pre každý prípad použitia YouVersion. Tieto informácie o zemepisnej šírke a dĺžke sú u nás uložené približne sedem dní na účely riešenia problémov a diagnostiky, ale nikdy nie sú spojené so žiadnymi údajmi, ktoré by ťa osobne identifikovali.

Zhromažďujeme a používame bezdrôtové (alebo „WiFi“) povolenia tvojho mobilného zariadenia na zistenie, či si pripojený k sieti Wi-Fi alebo k pevnej sieti. Tieto informácie sa používajú na zabezpečenie optimalizovaného užívateľského prostredia poskytovaním médií s vyšším rozlíšením médii pre používateľa, ktorý má vysoko rýchlostné pripojenie Wi-Fi, a nie pevnú sieť. Povolenia siete Wi-Fi sa používajú aj na prenášanie obsahu pomocou zariadenia Chromecast a podobných zariadení. YouVersion tieto informácie neukladá ani nezdieľa.


Ako používame tvoje údaje

Zhromaždené a tebou poskytované údaje, tak ako aj závery, ktoré vyvodzujeme z týchto údajov, používame nasledovne:

 • Na poskytovanie, podporu a prispôsobenie YouVersion a požadovaných funkcií YouVersion;
 • Na vytvorenie, spravovanie, prispôsobenie a zabezpečenie tvojho účtu YouVersion, ak ho máš;
 • Na spracovanie tvojej žiadosti a zodpovedanie tvojej otázky;
 • Na poskytnutie informácií o ďalších produktoch alebo službách YouVersion;
 • Na udržiavanie bezpečnosti, ochrany a bezúhonnosti YouVersion a infraštruktúry, ktorá uľahčuje používanie YouVersion;
 • Pre vývoj a internú analýzu;
 • Na splnenie akéhokoľvek iného účelu, pre ktorý si ich poskytol;
 • Na vykonanie našich povinností a uplatnenie našich práv pod týmito Zásadami ochrany osobných údajov a našimi Podmienkami používania;
 • Ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov;
 • Akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý bližšie popíšeme, keď nám poskytneš údaje; a
 • Na akýkoľvek iný účel s tvojím súhlasom.

Členstvo.

Tvoje osobné údaje, ktoré si poskytol, používame na vytvorenie a udržiavanie tvojho užívateľského účtu. Tieto údaje tiež používame na schválenie a overenie prístupu do tvojho účtu. Tvoje údaje a údaje týkajúce sa tvojho používania YouVersion (vrátane používateľských príspevkov) v spojení s tvojím používateľským účtom uchovávame, pokiaľ si členom. Napríklad, tvoje krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa budú nami uchované a používané v spojení s tvojím používateľským menom a automaticky vygenerovaným ID účtu na overovanie teba ako pravého používateľa tvojho účtu. Tiež budeme uchovávať tvoje užívateľské príspevky v spojení s tvojím užívateľským účtom, aby sme ti umožnili prístup, opätovný prístup, uverejnenie a iné používanie tvojich užívateľských príspevkov podľa tvojho výberu.

Priatelia.

YouVersion ti umožní komunikovať a spojiť sa s inými používateľmi YouVersion na zdieľanie Biblických veršov, používateľských príspevkov a iného obsahu. Je tvojou voľbou, či budeš komunikovať alebo sa spájať s iným členom a či budeš zdieľať svoje údaje alebo používateľské príspevky.

Na uľahčenie spojenia s ostatnými členmi YouVersion budeš mať na výber, či s nami budeš zdieľať kontaktné informácie uložené v tvojom zariadení. Tieto informácie nemusíš zdieľať, aby si mohol používať YouVersion alebo sa spojiť s konkrétnym členom. Ak sa rozhodneš zdieľať s nami tieto informácie, použijeme ich iba na pokus o prepojenie tvojich kontaktov s členmi YouVersion, aby sme vytvorili potenciálne YouVersion prepojenia a uložíme ich iba dovtedy, kým budeš mať YouVersion účet. Keď povolíš prístup k svojim kontaktom na tvojom zariadení za účelom návrhov priateľov, oznámenia o spojení kontaktu alebo zaslania pozvánky do YouVersion, tieto informácie sa uložia na našich serveroch v hašovanom formáte za účelom ponúknutia tejto funkcie.

Niektoré funkcie YouVersion používajú tvoju presnú polohu, ak sa ju rozhodneš zdieľať, na poskytovanie alebo navrhovanie obsahu a informácií, napríklad ti pomôžu prihlásiť sa na udalosť alebo navrhnúť obsah od organizácií v okolí. Tieto funkcie budeme nazývať „funkcie založené na polohe“. Ak chceš používať funkcie založené na polohe alebo k nim pristupovať, budeš mať možnosť zdieľať s nami tvoju presnú polohu, a ak sa tak rozhodneš, použijeme tieto informácie výlučne na poskytovanie funkcií založených na polohe, prispôsobenie tvojich skúseností s YouVersion a interne analyzovať a rozvíjať naše produkty a služby.

Po prvom udelení tohto povolenia budeme predpokladať, že máme tvoj súhlas so spracovaním tvojej polohy týmto spôsobom, kým svoje povolenie neodvoláš alebo neobmedzíš. Môžeš sa rozhodnúť zrušiť alebo obmedziť svoje povolenia na zdieľanie polohy prostredníctvom nastavení svojho zariadenia.

Ak sa rozhodneš nezdieľať svoju presnú polohu, niektoré funkcie súvisiace s polohou môžu stále umožňovať obmedzené funkcie (napríklad stále môžeš manuálne vyhľadávať udalosti vo svojom okolí), ale iné takéto funkcie pre teba nemusia byť dostupné. Naďalej budeš môcť pristupovať a používať funkcie YouVersion, ktoré nie sú závislé od polohy.

Tvoju konkrétnu polohu zdieľame len s tvojím súhlasom. Ak sa rozhodneš sprístupniť určité informácie týkajúce sa polohy svojim priateľom alebo verejnosti, dávaš nám výslovný súhlas na zdieľanie týchto informácií s publikom, ktoré určíš. Toto povolenie môžeš kedykoľvek zmeniť v nastaveniach aplikácie.

Obsah YouVersion.

Zhromažďujeme spôsob, akým používaš službu YouVersion a jej obsah, napríklad tvoje žiadosti o modlitby, kapitoly v Biblii a biblické plány, ku ktorým pristupuješ, a jazyk, v ktorom sa rozhodneš tento obsah využívať. Zhromažďujeme a ukladáme tiež užívateľské príspevky, ktoré vytváraš, napríklad záložky, zvýraznenia a poznámky. Tieto informácie spracúvame, aby sme ti umožnili prístup a používanie obsahu, ktorý vytvoríš alebo ktorý chceš získať pri každom používaní YouVersion.

Budeš mať na výber, či si do svojho zariadenia stiahneš určitý obsah YouVersion alebo užívateľské príspevky. Budeš mať na výber, či povolíš prístup YouVersion do úložiska tvojho zariadenia na pridávanie alebo úpravu tohto stiahnutého obsahu. Prístup do úložiska tvojho zariadenia používa YouVersion iba na sťahovanie tohto požadovaného obsahu do tvojho zariadenia.

Je na tebe, či vytvoríš, sprístupníš alebo uložíš informácie a obsah YouVersion. Ak tak spravíš, uložíme ich v spojitosti s tvojím členským účtom. Informácie o tvojom používaní YouVersion a závery, ktoré z tohto používania vyvodíme, môžeme použiť na poskytovanie odporúčaní týkajúcich sa iného obsahu YouVersion alebo Life.Church. Napríklad, na základe biblického plánu, ktorý ukončíš, ti môžeme navrhnúť ďalšie biblické plány. Prijímanie týchto odporúčaní prostredníctvom e-mailu môžeš odmietnuť, ako je uvedené nižšie.

Naša komunikácia s tebou.

Komunikujeme s tebou cez push oznámenia, e-maily alebo správy v aplikácii. Ak s tebou komunikujeme cez e-mail, môžeš sa odhlásiť z odberu týchto správ cez odhlasovací link v týchto e-mailoch. Takisto môžeš hocikedy upraviť nastavenia upozornení v ponuke nastavení aplikácie Biblia alebo na adrese bible.com/settings.

Odporúčania a iná komunikácia

Údaje, ktoré o tebe máme, a závery, ktoré z týchto údajov robíme, používame na odporúčanie určitého obsahu a funkcií, ako aj ďalších produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom služby YouVersion. Informácie, ktoré nám poskytneš, môžeme kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom iných služieb a produktov Life.Church a z toho vyplývajúcich záverov pre náš vnútorný vývoj, aby sme zlepšili celkovú kvalitu všetkých služieb a produktov poskytovaných spoločnosťou Life.Church. Môžeme ti tiež odporučiť ďalšie služby a produkty Life.Church založené na informáciách, ktoré poskytuješ a ktoré odvodzujeme. Údaje, ktoré o tebe máme, a závery, ktoré z týchto údajov urobíme, môžeme použiť aj na to, aby sme ťa kontaktovali v súvislosti s ďalšími možnosťami spolupráce s Life.Church. Môžeme ťa kontaktovať prostredníctvom push oznámenia, e-mailom alebo správami v aplikácii, aby sme sa dohodli ohľadom týchto odporúčaní, ako používať službu YouVersion a ďalšie spravodajské správy služby YouVersion.

Ankety a prieskumy

Niekedy sú nami cez YouVersion vykonávané dotazníky a prieskumy. Nie si povinný odpovedať na dotazníky alebo prieskumy a máš na výber, aké informácie poskytneš. Pretože účel týchto dotazníkov a prieskumov sa môže líšiť, skôr, ako poskytneš hocijaké informácie, ti poskytneme podrobnosti súvisiace s poskytnutím a použitím osobných údajov vo vzťahu k týmto dotazníkom alebo prieskumom.

Bezpečnostné, právne a technické záležitosti

Tvoje údaje môžeme použiť, aby sme ťa kontaktovali v súvislosti so zabezpečením účtu, právnymi a inými problémami súvisiacimi so službami. Prosím, uvedom si, že nemôžeš zrušiť prijímanie takýchto správ od nás. Tvoje osobné údaje môžeme použiť na vyšetrovanie, odpovedanie a riešenie právnych, bezpečnostných a technických problémov a sťažností vrátane, ak je to potrebné, bezpečnostných dôvodov alebo možného podvodu, porušenia zákona alebo našich Podmienok používania alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, alebo pokusy o ublíženie; súhlasíš však s tým, že nemáme žiadnu povinnosť brániť alebo monitorovať čokoľvek z vyššie uvedeného.

Upozornenie

Tvoje osobné údaje môžeme použiť na upozornenie týkajúce sa bezpečnostného incidentu alebo prezradenia údajov: (i) odoslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedieš (podľa potreby); (ii) uverejňovaním na verejnej stránke YouVersion alebo prostredníctvom správy v aplikácii; (iii) prostredníctvom hlavných celoštátnych médií; a/alebo (iv) telefonickým prostriedkom vrátane hovorov a/alebo textových správ, aj keď sa odosielajú automatizovanými prostriedkami vrátane automatických ústrední. Od operátora sa môžu vyžadovať štandardné sadzby za textové a dátové správy. Oznámenia zasielané e-mailom budú účinné, keď odošleme e-mail, oznámenia, ktoré poskytneme poštou, budú účinné pri prijatí zásielky, oznámenia v aplikácii budú účinné, keď sa správa vytvorí, a oznámenia, ktoré poskytujeme telefonicky, budú účinné pri prenose alebo vytáčaní. Súhlasíš s prijímaním elektronických komunikácií od spoločnosti Life.Church, ktoré sa týkajú YouVersion a tvojho používania a prístupu k službám poskytovaným prostredníctvom YouVersion. Je na tvojej zodpovednosti, aby si si udržal svoju e-mailovú adresu aktuálnu a akékoľvek ďalšie kontaktné informácie, ktoré si nám poskytol, aby sme mohli s tebou takto komunikovať.

Analýzy a výkonnosť.

Interne analyzujeme osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, a aj použitie obsahu YouVersion, ako aj závery, ktoré z týchto údajov robíme, aby sme aktualizovali YouVersion, komunikovali s tebou, spracovávali informácie tak, ako je popísané v týchto Podmienkach, a aby sme vykonali interné analýzy ako sledovanie sociálnych, ekonomických a geografických trendov, ktoré sa týkajú obsahu YouVersion. V niektorých prípadoch spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami, aby sme tento prieskum vykonali pod kontrolami, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili tvoje súkromie, ako je uvedené nižšie. Môžeme zverejniť použitie obsahu YouVersion agregovaným spôsobom s identifikovanými a anonymizovanými informáciami, ktoré neidentifikujú žiadneho konkrétneho používateľa ani jeho osobné identifikačné údaje. Tvoje údaje môžeme napríklad použiť na generovanie štatistík o celkovom využití YouVersion vo svete alebo v konkrétnych geografických oblastiach alebo na konkrétnych podujatiach a miestach.

Na marketing YouVersion používame aj de-identifikované a agregované údaje o používateľoch vrátane komunikácií, ktoré propagujú členstvo a rast siete v YouVersion, ako napríklad oslavu celkového počtu inštalácií YouVersion. Keď vidíš štatistiky, ktoré zdieľame verejne, ako napríklad globálne zapojenie sa do YouVersion, ubezpečíme sa, že údaje analyzujeme a zverejňujeme v súhrnnej podobe, pričom chránime tvoje súkromie a zachovávame dôvernosť tvojej identity a osobných údajov. Údaje, vrátane osobných údajov poskytnutých používateľom, zoskupení údajov o používateľoch, údajov zhromaždených prostredníctvom použitia YouVersion, spätnej väzby od verejnosti a informácií odvodených z týchto údajov, používame na vykonávanie interného výskumu a vývoja s cieľom poskytnúť celkovú lepšiu skúsenosť s YouVersion, zmerať výkonnosť YouVersion a zvýšenie používania a funkcií YouVersion. Je to dosiahnuté tak, že sa urobia zmeny všeobecne dostupné v YouVersion, ako aj odosielanie používateľských správ prostredníctvom YouVersion, v ktorých sa upozorňuje na funkčnosť a obsah YouVersion.

Citlivé údaje

Stiahnutím a používaním YouVersion nepredpokladáme, že máš konkrétnu náboženskú príslušnosť alebo že nám vyjadruješ konkrétne náboženské presvedčenie; iba predpokladáme, že máš záujem o obsah, ktorý poskytujeme. Nepožadujeme, aby používatelia poskytovali informácie o takýchto presvedčeniach alebo akékoľvek iné citlivé údaje, ako je rasa, etnická príslušnosť, filozofické presvedčenie alebo fyzické alebo duševné zdravie, aby mohli používať YouVersion alebo vytvárať alebo udržiavať účet člena YouVersion.

Niektoré funkcie dostupné prostredníctvom YouVersion využívajú osobné informácie, ktoré môžu odrážať tvoje náboženské alebo filozofické presvedčenie. Pred zhromažďovaním alebo spracovaním týchto informácií pre takéto funkcie získame tvoj výslovný súhlas. Okrem týchto funkcií máš kontrolu nad obsahom určitých vecí, ktoré vytváraš, zdieľaš a ukladáš prostredníctvom YouVersion, a ak nám poskytneš citlivé informácie s akýmkoľvek obsahom, ktorý vytvoríš, zdieľaš a uložíš, budeme predpokladať, že máme tvoj súhlas so spracovaním týchto informácií.

Nebudeme predávať tvoje citlivé osobné údaje, ale možno ich budeme musieť zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám umožňujú poskytovať určité funkcie aplikácie, a títo poskytovatelia služieb sú povinní uchovávať tvoje osobné údaje v tajnosti a použiť ich iba na to, aby nám poskytli svoje služby. Citlivé informácie, ktoré zhromažďujeme, a závery, ktoré o nich urobíme, budeme spracovávať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a za účelom umožnenia a uľahčenia používania týchto konkrétnych funkcií aplikácie, prispôsobenia tvojej používateľskej skúsenosti, navrhovania iného obsahu a služieb, a interne na zlepšenie našich služieb. Ak sa nám rozhodneš poskytnúť akékoľvek citlivé informácie, môžeme tieto informácie použiť s inými necitlivými informáciami, ktoré nám poskytneš, na vytvorenie prispôsobenejšieho prostredia YouVersion a na vykonávanie služieb a akcií, ktoré požaduješ, ako je zdieľanie alebo ukladanie tvojho obsahu. vytvoriť. V každom prípade bude Life.Church spracovávať iba citlivé údaje, ktoré nám poskytneš na legitímne aktivity Life.Church v tvojom mene a výlučne v súlade s podmienkami týchto zásad a akýmikoľvek ďalšími požiadavkami, ktoré o týchto informáciách podáš. Tvoje údaje budeme tiež uchovávať v súlade s príslušnými bezpečnostnými opatreniami uvedenými v týchto zásadách a inak poskytovanými spoločnosťou Life.Church.

Máš právo odvolať svoj súhlas s naším zhromažďovaním a spracovaním tvojich citlivých osobných údajov tak, že vypneš a prestaneš používať funkcie YouVersion, ktoré tieto informácie používajú, alebo nás kontaktuješ e-mailom na adrese Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, alebo e-mailom na help@youversion.com; odvolanie tvojho súhlasu však môže brániť našej schopnosti poskytovať určité funkcie.


Zverejnenie tvojich údajov

Tvoje osobné údaje nepredávame ani nezdieľame so žiadnymi inzerentmi tretích strán alebo reklamnými sieťami na reklamné účely. Tvoje osobné informácie môžeme sprístupniť tretím stranám, aby sme mohli spracovávať údaje ako je popísané vyššie a inak umožnili našu schopnosť poskytovať YouVersion, ako je uvedené nižšie.

Zverejňovanie informácií v tvojom mene.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré si nám poskytol, môžeme zverejniť tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s cieľom plniť si naše povinnosti vyplývajúce z našich Podmienok používania na dosiahnutie účelu, na ktorý si ich poskytol, na akýkoľvek iný účel, ktorý požaduješ pri poskytnutí tvojich údajov, alebo na akýkoľvek iný účel, pre ktorý máme tvoj súhlas.

Tebou zverejňované informácie.

Keď zdieľaš údaje prostredníctvom YouVersion, tieto údaje sú viditeľné pre teba a kohokoľvek, s kým si sa rozhodol ich zdieľať. Ak umožníš prístup k svojmu účtu YouVersion iným aplikáciám a službám, na základe tvojho súhlasu budú mať tieto služby prístup k tvojim zdieľaným údajom. Používanie, zhromažďovanie a ochrana tvojich údajov týmito službami tretích strán podlieha zásadám tých tretích strán.

Interné zverejnenie.

Tvoje osobné údaje spracujeme interne v rámci spoločnosti Life.Church a jej pridružených spoločností, aby sme mohli skombinovať osobné údaje obsiahnuté v rôznych aspektoch YouVersion a našich ďalších produktoch a službách s cieľom poskytovať ti služby spôsobom, ktorý je prispôsobený a užitočný pre teba a ostatných.

Poskytovatelia služieb a miesta.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo ktoré poskytuješ, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžeme zverejniť dodávateľom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré používame na podporu YouVersion (ako je cloud hosting, poskytovatelia súborov cookie, údržba, analýza, audit, externý marketing, platby, odhaľovanie podvodov a vývoj), ako aj na podporu našich operácií (ako je komunikácia s tebou na účely potenciálneho zamestnania). Môžeme kombinovať informácie, ktoré máme, s informáciami o týchto poskytovateľoch služieb, aby sme uľahčili ich podporu. Napríklad niektoré platformy používané na odosielanie e-mailov a upozornení poskytovaných prostredníctvom YouVersion sú vytvorené a spravované tretími stranami, takže niektoré tvoje údaje sa do týchto služieb odosielajú zabezpečene, aby mohli poskytovať takúto funkčnosť. Budú mať prístup k tvojim údajom len vtedy, ak je to primerane potrebné na vykonávanie týchto úloh v našom mene, a sú povinní ich nezverejniť ani použiť na iné účely. Môžeme tiež poskytnúť súhrnné neidentifikovateľné informácie týkajúce sa prepojení používateľov YouVersion s tretími stranami a ich udalostí alebo miest.

Poskytovatelia obsahu YouVersion.

Používame určité tretie strany na poskytovanie určitého obsahu YouVersion, ako sú napríklad biblické plány. S týmito tretími stranami nezdieľame osobné údaje používateľov YouVersion. Týmto tretím stranám však poskytujeme súhrnnú analýzu týkajúcu sa použitia ich obsahu v jednotlivých krajinách pomocou identifikovaných a anonymizovaných údajov.

Naša schopnosť poskytovať rôzne verzie Biblie v rôznych jazykoch je výsledkom a podlieha dohodám medzi nami a niektorými biblickými spoločnosťami a vydavateľmi, ktorých nazývame "Poskytovatelia YouVersion Biblie". Licenčné zmluvy, ktoré máme s niektorými Poskytovateľmi YouVersion Biblie, nám umožňujú poskytovať používateľom YouVersion možnosť stiahnutia určitých textov z Biblie na použitie offline, ak poskytujeme Poskytovateľom YouVersion Biblie meno používateľa, e-mailovú adresu a krajinu pre budúcu komunikáciu. Ak nastane prípad, kedy sa budeš snažiť stiahnuť text na použitie v režime offline, budeme (i) zdieľať tieto informácie s Poskytovateľom YouVersion Biblie iba pre offline verziu, ktorú požaduješ; (ii) tak robiť základe dôvernosti a iba v prípade, ak Poskytovateľ YouVersion Biblie súhlasí s tým, aby informácie, ktoré o tebe zdieľame, boli dôverné; a (iii) poskytovať ti ďalšiu výzvu na pripomenutie týchto podmienok, s ktorými musíš v tom čase súhlasiť, aby si mohol pokračovať v sťahovaní. Ak s touto dodatočnou výzvou nesúhlasíš, môžeš naďalej používať online verziu textu. Žiadne tvoje osobné údaje sa nebudú zdieľať so žiadnymi Poskytovateľmi YouVersion Biblie a žiadne údaje sa nebudú zdieľať, kým neudelíš súhlas s našou výzvou, ktorá ti potom umožní prístup k stiahnutiu tejto offline verzie. Tvoje interakcie s akýmkoľvek Poskytovateľom YouVersion Biblie sú výlučne medzi tebou a týmto Poskytovateľom YouVersion Biblie.

Právny proces.

Je možné, že budeme musieť niekomu poskytnúť tvoje údaje, ak to vyžaduje zákon, predvolanie alebo iný právny proces. Pokúšame sa informovať používateľov o právnych požiadavkách na ich osobné údaje, ak je to podľa nás vhodné, pokiaľ to nezakazuje zákon alebo súdny príkaz, alebo ak je žiadosť naliehavá. Tieto žiadosti môžeme spochybniť, ak sa domnievame, že podľa nášho uváženia sú tieto žiadosti nepriepustné, nejasné alebo nemajú primeranú autoritu, ale nesľubujeme, že spochybníme každú žiadosť. Tvoje údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak máme v dobrej viere presvedčenie, že zverejnenie je primerane potrebné na (i) vyšetrenie, prevenciu alebo konanie v súvislosti s podozrením alebo skutočnou nezákonnou činnosťou alebo na pomoc vládnym orgánom presadzovania práva; (ii) presadzovanie našich dohôd s vami; (iii) vyšetrovanie a bránenie sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam tretích strán; (iv) chránenie bezpečnosti alebo integrity YouVersion; alebo (v) uplatňovanie alebo chránenie práv a bezpečnosti spoločnosti Life.Church, používateľov, našich zamestnancov alebo iné osoby. Vyhradzujeme si tiež právo na dôverné zverejnenie osobných údajov, ktoré o tebe máme, v súvislosti s potenciálnym alebo skutočným zlúčením, napríklad s predajom všetkých alebo takmer všetkých našich aktív.


Vymazanie, sprístupnenie a úprava tvojich údajov

Ako vytvoriť žiadosti.

V súvislosti s tvojimi osobnými údajmi môžeš požiadať o nasledovné:

 • Zmazanie

  : Môžeš nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie tvojich všetkých alebo niektorých osobných údajov. Ber prosím na vedomie, že tým môžeš obmedziť svoju schopnosť používať určité funkcie YouVersion. Ber prosím na vedomie, že na vlastnenie členského účtu je potrebná e-mailová adresa, aby sme mohli náležite overiť potenciálnych používateľov toho účtu.
 • Oprava/Úprava

  : Prostredníctvom svojho účtu môžeš niektoré tvoje osobné údaje upraviť alebo v niektorých prípadoch nás môžeš požiadať o zmenu, aktualizáciu alebo opravu tvojich údajov vrátane prípadov, kedy sú údaje nepresné.
 • Namietať voči alebo obmedziť používanie údajov

  : Môžeš nás požiadať, aby sme prestali používať všetky alebo niektoré tvoje osobné údaje, alebo aby sme obmedzili ich použitie.
 • Právo na prístup a/alebo zber tvojich údajov

  : Môžeš nás požiadať o kópiu alebo sprístupnenie tvojich osobných údajov, ktoré si nám poskytol.

Niektoré zákony môžu udeliť právo vytvoriť tieto a ďalšie žiadosti týkajúce sa tvojich osobných údajov. Ak si nám poskytol osobné údaje a chceš podať takúto žiadosť podľa zákonov konkrétneho regiónu, pošli svoju žiadosť na e-mail help@youversion.com a do predmetu uveď vetu „Žiadosť o ochranu súkromia [tvoja krajina]“ alebo poštou na Life.Church, attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034.

Žiadame jednotlivcov, ktorí podávajú žiadosti, aby sa pred spracovaním akýchkoľvek žiadostí predstavili aspoň svojím menom, adresou a e-mailovou adresou a aby identifikovali požadované informácie, ktoré majú byť prístupné, opravené alebo odstránené. Môžeme žiadať dodatočné informácie na overenie totožnosti žiadateľa. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ak nemôžeme overiť totožnosť žiadateľa, ak sa domnievame, že žiadosť ohrozí súkromie ostatných, ak sa domnievame, že by žiadosť porušila akýkoľvek zákon alebo zákonnú požiadavku, ak sa domnievame, že žiadosť by spôsobila, že informácie budú nesprávne, alebo v prípade podobného legitímneho účelu.

Nebudeme ťa diskriminovať za uplatňovanie akýchkoľvek tvojich práv podľa platných právnych predpisov. Za spracovanie alebo odpoveď na tvoju overiteľnú žiadosť neúčtujeme poplatok, pokiaľ to nie je neprimerané, opakujúce sa alebo zjavne neopodstatnené. Ak zistíme, že žiadosť vyžaduje poplatok, povieme ti, prečo sme sa tak rozhodli, a poskytneme ti odhad nákladov pred dokončením tvojej žiadosti.

Niektoré informácie, ktoré si vytvoril, dostal alebo použil v YouVersion, nemusia byť dostupné v použiteľnej forme mimo YouVersion. V dôsledku toho, keď požiadaš o kópiu svojich osobných údajov, budeme môcť poskytnúť osobné údaje, ktoré si nám poskytol, ako je tvoje meno, adresa, telefónne číslo a podobne; možno ti však nebudeme môcť poskytnúť obsah a príspevky používateľov, ktoré využívajú funkciu YouVersion.

Odstránenie tvojho účtu.

Svoj účet YouVersion môžeš kedykoľvek odstrániť pomocou funkcie nastavení v YouVersion; keď však vymažeš svoj účet, vymažeme informácie spojené s tvojím účtom, ako sú poznámky, záložky a iné používateľské príspevky, ktoré si vytvoril, prijal alebo zdieľal. Ak si neželáš vymazať svoj účet alebo tieto informácie, ale chceš dočasne prestať používať YouVersion, môžeš prestať používať aplikáciu YouVersion a my budeme udržiavať tvoj účet a informácie spojené s tvojím účtom, kým neobnovíš používanie alebo nezmažeš svoj účet, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak sa rozhodneš zmazať svoj účet alebo požiadaš o úpravu alebo vymazanie tvojich osobných údajov, zmažeme o tebe zhromaždené údaje spôsobom, ktorý je elektronicky nezvratný, avšak uchováme si tvoje osobné údaje, ak máme zákonné právo alebo povinnosť uchovávať informácie alebo plniť regulačné požiadavky, riešiť spory, udržiavať bezpečnosť, predchádzať podvodom a zneužitiu, vymáhať naše práva alebo splniť akékoľvek iné požiadavky od teba (napríklad o zrušenie zasielania ďalších správ alebo kópiu tvojich údajov). V opačnom prípade, ak požiadaš o zrušenie svojho účtu, odstránime tvoj účet a všetky informácie, ktoré máme, ktoré sú spojené s tvojím účtom, s výnimkou súhrnných štatistík založených na identifikovaných informáciách a záveroch, ktoré z nich vyplývajú (napríklad skutočnosť, že si si stiahol YouVersion, bez toho, aby sme zachovali osobné informácie spojené s týmto účtom).

Naše vymazanie tvojich údajov a účtu vo všeobecnosti netrvá dlhšie ako štrnásť dní od tvojej žiadosti; vymazanie informácií z vyrovnávacej pamäte však môže trvať až tridsať dní. Upozorňujeme, že nemáme žiadnu kontrolu nad informáciami, ktoré si zdieľal s ostatnými prostredníctvom YouVersion po tom, ako zrušíš svoj účet alebo požiadaš o vymazanie informácií alebo sa pokúsiš vymazať svoj účet sám. Tvoje údaje a obsah, ktorý si zdieľal, sa môžu naďalej zobrazovať v službách iných používateľov (napríklad výsledky vyhľadávacích nástrojov), kým si neobnovia vyrovnávaciu pamäť.


Bezpečnosť a ochrana

Zavádzame štandardné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu tvojich údajov. K tomu patrí šifrovanie tvojich údajov pri prenose medzi tvojím zariadením alebo prehliadačom a našimi servermi. Údaje, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom YouVersion, sú tiež uložené v systéme riadenia infraštruktúry, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 27017, čo znamená, že boli overené a zistené v súlade s požiadavkami noriem systému riadenia ISO 27017, čo je medzinárodne uznávaný kód postupov pre kontrolu informačnej bezpečnosti pre cloudové služby.

Avšak vzhľadom na povahu komunikačných a informačných technológií a na to, že používanie internetu má svoje prirodzené riziká i napriek pravidelnému monitorovaniu možnej náchylnosti k poruchám a útokom, nemôžeme zaručiť ani zabezpečiť, že informácie, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom YouVersion alebo uložené v našich systémoch alebo iným spôsobom, budú absolútne ochránené od neoprávneného vniknutia inými osobami, ani nemôžeme zaručiť ani zabezpečiť, že takéto údaje nebudú sprístupnené, zverejnené, pozmenené alebo zničené porušením akýchkoľvek našich fyzických, technických alebo riadiacich záruk.

Deti vo veku menej ako 16 rokov.

Od osôb, o ktorých vieme, že majú menej ako 16 rokov, nezhromažďujeme osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu tejto maloletej osoby.

Rodič alebo opatrovník môže súhlasiť s použitím ich YouVersion účtu maloletým na rodičovom alebo opatrovateľovom primárnom profile a druhom rodičovom/opatrovateľovom profile na platforme známej ako Biblia pre deti. Ak dovolíš, aby tvoje maloleté dieťa používalo tvoj účet (či už prostredníctvom tvojho profilu alebo prostredníctvom profilu Biblia pre deti), nesieš plnú zodpovednosť za zabezpečenie dozoru nad používaním YouVersion maloletým a preberáš plnú zodpovednosť za interpretáciu a použitie akýchkoľvek informácií alebo návrhov poskytnutých prostredníctvom YouVersion.

Na vytvorenie druhého profilu budeš musieť pristupovať k svojmu účtu pomocou svojich používateľských informácií a budeš mať výhradnú kontrolu nad týmto profilom Biblia pre deti. Nevyžadujeme, aby si nám poskytol akékoľvek informácie umožňujúce identifikáciu tvojich maloletých detí, aby sme mohli vytvoriť profil aplikácie Biblia pre deti. Pri registrovaní profilu pre tvoje maloleté dieťa musíš pri identifikácii účtu uviesť „Meno dieťaťa“; toto meno však môže byť ľubovoľné a nemusíš uvádzať skutočné krstné meno alebo priezvisko tvojho maloletého dieťaťa.

Ak k svojmu účtu priradíš informácie o svojom maloletom dieťati, budeme predpokladať, že súhlasíš s tým, aby sme tieto informácie spracúvali v súlade s týmito zásadami a ďalšími oznámeniami a podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré ti môžeme z času na čas poskytnúť. Ak necháš tvoje maloleté dieťa používať YouVersion, žiadame ťa, aby si prediskutoval riziká zdieľania osobných údajov na internete so svojimi deťmi a požadoval, aby sa zdržali komunikácie s tretími stranami alebo aby zdieľali akékoľvek osobné informácie s YouVersion alebo používateľmi YouVersion. Ak si myslíš, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od alebo o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktuj nás na help@youversion.com.


Spracovanie údajov

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje o tebe, iba ak máme základ v zákone. Medzi základy v zákone patrí súhlas (ak si dal súhlas), zmluva a iné legitímne záujmy. Medzi takéto legitímne záujmy patrí ochrana teba, nás, ostatných členov a tretích strán; dodržiavanie platných právnych predpisov; umožnenie a riadenie nášho podnikania; riadenie podnikových transakcií; všeobecné porozumenie a zlepšovanie našich interných procesov a vzťahov s používateľmi; a umožnenie nám a ďalším používateľom YouVersion spojenia s tebou pri výmene informácií za predpokladu, že vyššie uvedené informácie primerane chránia tvoje práva a slobody.

Ak sa spoliehame na tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžeš svoj súhlas odvolať alebo odmietnuť, a ak sa spoliehame na legitímne záujmy, môžeš namietať. Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa zákonných základov, na základe ktorých zhromažďujeme a používame tvoje osobné údaje, kontaktuj nás na adrese help@youversion.com.

Pokiaľ ho neodstrániš pomocou YouVersion, vo všeobecnosti uchovávame a spracovávame údaje a používateľské príspevky spojené s tvojím účtom a používame ich na uľahčenie funkčnosti YouVersion, kým svoj účet neodstrániš. Údaje a príspevky používateľov môžeš spravovať, meniť a odstraňovať pomocou https://www.bible.com/settings, obmedzením konkrétnych funkcií aplikácie alebo tak, že nás kontaktuješ na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú vyššie a my budeme tieto informácie používať a spracovávať na poskytovanie funkcií YouVersion, o ktoré môžeš požiadať, kým ich neodstrániš a kým budeš mať YouVersion.


Zber informácií tretími stranami

Nezabúdaj, že YouVersion môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie. Si zodpovedný za kontrolu vyhlásení a zásad ochrany osobných údajov tých ďalších webových stránok, na alebo z ktorých sa rozhodneš prepojiť na YouVersion, aby si pochopil, ako tieto webové stránky zhromažďujú, používajú a ukladajú tvoje údaje. Nie sme zodpovední za vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zásady alebo obsah iných webových stránok alebo aplikácií vrátane webových stránok, ktoré prepojíš na alebo z YouVersion. Webové stránky obsahujúce spoločnú značku (odkazujúce na naše meno a meno tretej strany) obsahujú obsah dodávaný treťou stranou a nie nami.

Ak sa rozhodneš prepojiť YouVersion s inými webovými stránkami, aplikáciami, službami alebo profilmi, ktoré máš v aplikáciách tretích strán, poskytneš osobné údaje uložené v týchto aplikáciách spoločnosti Life.Church. Napríklad, môžeš si založiť nový účet na YouVersion prepojením účtu Facebook so službou YouVersion, čím poskytneš osobné údaje, ktoré si sa rozhodol zdieľať prostredníctvom Facebooku, aj spoločnosti Life.Church. Prepojenie s takýmito účtami a aplikáciami tretích strán môžeš odvolať úpravou nastavení v týchto aplikáciách.


Používatelia mimo Spojených štátov

YouVersion sídli v Oklahome v rámci Spojených štátov amerických a tvoje používanie YouVersion a tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Spojených štátov amerických a štátu Oklahoma. Ak používaš YouVersion v krajinách mimo Spojených štátov, maj na vedomí, že tvoje údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v Spojených štátoch, kde sa nachádzajú naše servery a kde je prevádzkovaná naša centrálna databáza. Údaje spracovávame vo vnútri aj mimo Spojených štátov a spoliehame sa na zákonom poskytované mechanizmy pre legálny prenos údajov cez hranice. To zahŕňa zmluvné záväzky medzi nami a spoločnosťami, ktoré prenášajú osobné údaje, ktoré vyžadujú ochranu a bezpečnosť takýchto údajov. Ochrana údajov a iné zákony štátu Oklahoma, Spojených štátov amerických a ďalších krajín nemusia byť tak komplexné, ako tie v tvojej krajine. Používaním služby YouVersion súhlasíš s tým, že tvoje údaje budú prenesené do našich zariadení a do zariadení tých tretích strán, s ktorými ich zdieľame tak, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.


Zmeny v našich Zásadách ochrany osobných údajov

Čas od času môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali zmeny v našich postupoch. Life.Church neustále hľadá nové a vylepšené spôsoby, ako ponúknuť YouVersion a zvýšiť tvoju angažovanosť. Keď vylepšujeme YouVersion, môže to znamenať zhromažďovanie nových údajov alebo nové spôsoby použitia údajov. Pretože YouVersion je dynamické a neustále sa snažíme ponúkať nové funkcie, môžeme vyžadovať zmeny v našom zbere alebo spracovaní informácií. Ak zhromažďujeme materiálne odlišné osobné údaje alebo podstatne zmeníme spôsob, akým využívame tvoje údaje, aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Na tejto stránke zverejníme akékoľvek zmeny v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Ak vykonáme významné zmeny v spôsobe, akým spracúvame osobné údaje našich používateľov, upozorníme ťa na to, že Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované. Dátum poslednej zmeny Zásad ochrany osobných údajov je uvedený na začiatku Zásad. Nesieš zodpovednosť za to, aby sme mali k dispozícií vždy tvoju aktuálnu e-mailovú adresu, ako aj za pravidelnú kontrolu zmien v Zásadách ochrany osobných údajov.

Archivované verzie.

2. apríla 2020


Kontaktné údaje

Ak máš otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov a našich postupov pri ochrane osobných údajov, kontaktuj nás poštou na adrese: Life.Church, Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034; alebo e-mailom na adrese help@youversion.com.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov