Radosť

3 dni

Radosť je základnou časťou Kresťanskej viery. A Vaša radosť rastie cez stretávanie s Bohom a meditovaním nad Jeho Slovom. Dôvera, že vám Boh odpustil, je Božím zámerom! Vaša dôvera rastie stretávaním Boha a meditovaním nad Jeho Slovom. Keď si zapamätáte naledujúce verše, pomôžu vám viac sa radovať zo života. Nechajte si zmeniť život naučením sa veršov z Písma! Zrozumiteľný systém na učenie sa Písma nájdete na www.MemLok.com

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení