Ohováranie

7 dní

Slová, ktoré používame majú neuveriteľnú silu, postaviť alebo roztrhať. Klebety sú veľmi nákazlivé. Takže akú úlohu hrajú slová v našom živote - priniesť život, alebo zničiť druhých? Tento sedemdňový plán Vám pomôže porozumieť, že Boh berie veľmi vážne, čo vychádza z našich úst. Ukľudnite sa a len počúvajte, čo On k tomu hovorí.

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení