Dôvera

Dôvera

4 dni

Dôvera, že ti Boh odpustil, je Božím zámerom! Tvoja dôvera rastie stretávaním Boha a meditovaním nad Jeho Slovom. Keď si zapamätáš nasledujúce verše, pomôžu ti zotrvávať v dôvere Bohu celý tvoj život. Nechaj si zmeniť život naučením sa veršov z Písma! Zrozumiteľný systém na učenie sa Písma nájdeš na www.MemLok.com

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali MemLok, Systému memorovania Biblie, za poskytnutie štruktúry tohto plánu. Pre viac informácií o MemLok navštív: https://memlok.com/

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení