Depresia

7 dní

Depresia môže postihnúť kohokoľvek akéhokoľvek veku z mnohých dôvodov. Tento sedem-denný plán Vás prevedie k Radcovi. Upokojte si myseľ a srdce počas čítania Biblie a nájdete pokoj, silu a trvalú lásku.

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení