God se wil

Devotional

SESSIE 1: IS GOD SE WIL ’N RAAISEL?

Inleidende opmerkings:

- God se wil is nie ’n vaste plan/bloudruk nie.

- God se wil is nie ingewikkeld nie.

- God se wil is nie fatalisties nie.

1. God se wil handel oor God.

2. God se wil het ’n Naam: Jesus Christus!

3. Dis God se wil dat ek met my lewe by sy wil inval.

God se wil: Hoe gaan ek bydra tot die redding van die wêreld?

Hoe verheerlik ek God sodat mense Hom kan vind?