Breath of God

Day 3 of 4 • This day’s reading

Devotional

Twee soorten mensen


De afgelopen dagen hebben we gekeken naar de levensadem van God, die ons de mogelijkheid geeft om te leven tot eer van Hem en de adem van Jezus, die ons helpt in de voorbereiding op onze roeping. Vandaag willen we kijken wat er gebeurt als wij ons hebben voorbereid op de roeping die God ons heeft gegeven. 


In Handelingen 1 wordt beschreven hoe Jezus naar de hemel toe gaat en hoe de leerlingen van Jezus samen komen om volhardend te bidden. Ze bidden 10 dagen lang en na die 10 dagen gebeurt de langverwachte uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2:1-21). 


De adem van God, de wind die de Heilige Geest teweegbracht in Jeruzalem, maakte zo’n indruk dat mensen uit de hele omgeving samen stroomden voor het huis waar Jezus’ leerlingen verbleven. Normaal gesproken, als het opeens heel erg zou gaan waaien, dan zou je zoveel mogelijk binnen blijven, want dit betekent storm. En toch was dat hier niet het geval. Er gebeurde zoiets wonderlijks, dat iedereen zich afvroeg wat hier aan de hand was. Sommige mensen suggereerden zelfs dat de leerlingen van Jezus dronken waren, omdat ze hen in vreemde talen hoorden spreken.


Herken je dit in je eigen leven? Je hebt Jezus leren kennen en je ontdekt steeds meer van Hem, maar hoe meer passie en vuur jij voelt voor je geloof, hoe meer mensen om je heen je raar aankijken. Je gaat je anders gedragen, want je lijkt steeds meer op Jezus. 


De adem van God zorgt voor een transformatie. Zie het als het gaan van een rups naar een vlinder, er is niks meer hetzelfde. Dode materie wordt levend, je wordt opnieuw geboren en kan geestelijk leven, en nu ga je getuigen en stap je uit in geloof omdat de adem, de wind van de Heilige Geest je opnieuw heeft veranderd. 


Hoe meer wij gaan lijken op Jezus, hoe meer niet-christelijke mensen zich aan ons gaan storen. Kijk maar naar Jezus, in zijn leven waren er keer op keer mensen die Hem dood wilden hebben, die zijn woorden niet wilden horen. In Johannes 16:7-11 staat de reden hiervoor, de Heilige Geest. De woorden van Jezus waren een zegen voor de mensen die zochten naar genezing, die op zoek waren naar hoop en vergeving van zonden. Maar de Farizeeën konden ze niet aanhoren, want zij werden steeds weer gewezen op hun zonde, en ze wilden niet veranderen omdat ze er dan zelf minder van zouden worden.


Mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen, hebben vaak 1 van 2 reacties op Jezus: ze zijn nieuwsgierig of ze willen er niks mee te maken hebben. Mensen die onder de eerste groep vallen, zien hun eigen pijn en de ellende in de wereld. Bewust of onbewust: ze zoeken Iemand die hen kan helpen en genezen. De tweede groep gelooft niet dat ze iets verkeerd doen, ze zijn zo overtuigd van hun eigen goedheid, dat ze niet meer zien dat ze Jezus nodig hebben. En die groep wordt gefrustreerd als ze gewezen worden op hun fouten, want ze willen niet veranderen. 


Wanneer wij getuigen over Jezus, gaan we beide soorten mensen tegenkomen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is God om wijsheid vragen wanneer we in gesprek zijn met mensen. En laten we van tevoren bidden dat God harten wil verzachten, zodat ze open staan voor een gesprek over Jezus. De Heilige Geest zal ons dan verder leiden, Hij zal mensen uiteindelijk moeten overtuigen, dat kan alleen Hij!


Vragen:

Zijn er mensen in jouw omgeving die niks met Jezus te maken willen hebben? Begin vandaag met bidden voor hen en durf te verwachten dat God hun houding kan veranderen!


Gebed:

Heilige Geest, ik bid voor de mensen in mijn omgeving die niet willen luisteren naar het overtuigen wat U doet in hun harten. Ik bid dat hun houding verandert, zodat ze Jezus mogen leren kennen. Help mij om, zelfs als het moeilijk is, meer op Jezus te gaan lijken en over Hem te vertellen.


In Jezus’ naam, amen.