Breath of God

Day 4 of 4 • This day’s reading

Devotional

Jezus Overwinnaar!


Waar het in Genesis begon met de adem van God, zien we dat de wereld ook eindigt met de adem van God. Wanneer Jezus bijna terugkomt, zal er een ‘antichrist’ komen. In de Bijbel wordt deze man ook wel ‘wetteloze’ of ‘mens van zeer grote zonde’ genoemd. En deze mens zal alles doen wat in zijn macht ligt om mensen van Jezus af te houden. Hij zal veel vernietigen en verdeling zaaien. 


Maar! Er is hoop, want wij mogen weten dat Jezus zal ingrijpen. In 2 Thessalonicenzen 2:8 wordt beschreven hoe Jezus de antichrist zal verslaan. Er staat: ‘Dan zal de ‘mens van zeer grote zonde’ in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door Zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door Zijn stralende verschijning machteloos maken.’ 


Het Bijbelboek Openbaring kan soms best lastig zijn om te lezen en te begrijpen, er staat veel beeldspraak in en aangezien het in de toekomst zal gebeuren, kan het inbeelden best moeilijk zijn! Een belangrijk gegeven wat je vaak hoort als het over de eindtijd gaat, is de verdrukking en de moeilijkheden die wij als christenen zullen meemaken. Het Griekse woord voor ‘getuige’ in de Bijbel betekent niet voor niks ook ‘martelaar’. Wanneer wij blijven getuigen van Jezus, wanneer wij vasthouden aan Hem, gaan wij moeilijkheden meemaken in ons leven, of dit nou op kleine of op grote schaal is.


In 2 Timotheüs 3: 12-17 bespreekt Paulus wat er gebeurt als je het zwaar te verduren krijgt omdat je gelooft in Jezus, maar hij bespreekt ook meteen wat je dan moet doen. 


Hij roept ons als eerste op om ons geloof niet los te laten, je weet dat Jezus waar is en je mag daarop blijven vertrouwen. Als tweede geeft hij ons de opdracht om de Bijbel te kennen. Laten we daar eens verder naar kijken.


De duivel is de vader van de leugen zegt de Bijbel, maar hij liegt niet op zo’n manier dat je goed en fout makkelijk kunt onderscheiden. Hij liegt door een onderscheid te maken tussen ‘waar’ en ‘bijna waar’. Maar wanneer wij de waarheid niet kennen, dan kunnen we heel makkelijk denken dat de ‘bijna waarheid’ de waarheid is! 


Paulus zegt: ‘de Bijbel is nuttig om de waarheid te leren, en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is.’ Daarom is het zó belangrijk om meer Bijbel te lezen, om de Bijbel beter te leren kennen. 


God maakt ons op die manier klaar, zodat Hij ons voor elke goede taak kan gebruiken. En, als wij de Bijbel beter leren kennen, als we weten wat de waarheid is, dan kunnen we ook in de verdrukking en moeilijkheden volhouden. We kunnen dan 2 Thessalonicenzen 2:8 voor ogen houden, hoe moeilijk het ook wordt. De adem van de Here Jezus zal het kwaad vernietigen en door zijn stralende verschijning zal het kwaad machteloos zijn! 


Onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning (Romeinen 8:37)! Dat doet de adem van God. Het geeft leven, geestelijk leven, kracht en overwinning! 


Vragen:

Op welke manier kun jij meer bezig zijn met de Bijbel? 


Bedenk voor jezelf een goed moment op de dag en neem dan de tijd om de Bijbel te gaan lezen of luisteren en vraag de Heilige Geest om nieuwe inzichten. Dan is de Bijbel lezen nooit saai!


Gebed:

Jezus Overwinnaar, dank U dat ik met die waarheid de toekomst vol hoop tegemoet mag zien. Soms is het lastig om de Bijbel erbij te pakken, maar ik wil de waarheid leren kennen zodat U mij kunt gebruiken voor goede taken. Help mij om vol te houden als het soms moeilijk is.


In Jezus’ naam, amen.