Breath of God

Day 2 of 4 • This day’s reading

Devotional

De voorbereiding op je roeping


In de tijd van Jezus zien we de adem van God ook terugkomen. Toen Jezus was opgestaan uit het graf, verscheen Hij aan zijn leerlingen. In Johannes 20:19-22 blies Hij zijn adem over hen heen en liet hen de Heilige Geest ontvangen. 


Opnieuw de adem van God die ingrijpt. Gisteren ging het over het aardse leven dat wij hebben gekregen door de adem van God, vandaag kijken we naar het geestelijke leven. Na Jezus’ dood konden zijn leerlingen wedergeboren worden, ze werden geestelijk levend door de adem van de Heilige Geest. Nu was niet alleen hun lichaam vervuld van God, maar ook hun geest was in staat om vervuld te worden door Gods Geest. 


In vers 21 van de eerder genoemde tekst valt iets op. Jezus zegt: ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’. Wanneer we in Johannes 21:1-14 kijken, zien we alleen iets heel anders gebeuren. De leerlingen van Jezus waren in hun oorspronkelijke woonplaatsen en 7 van hen waren bij elkaar. Petrus besloot om zijn oude beroep weer op te pakken, hij ging vissen!


Huh? Maar Jezus had hen toch net uitgezonden, waarom bleven ze dan waar ze vandaan kwamen? Moesten ze niet juist de wereld over? 


Het antwoord op die vraag ligt in Handelingen 1:1-5. In de tijd dat Jezus na zijn opstanding op aarde was, vertelde Hij aan zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. De leerlingen moesten eerst leren, ze moesten voorbereid worden op het werk wat voor hen lag. En terwijl ze werden voorbereid, kregen ze steeds nieuwe instructies. Jezus droeg hen op om naar Jeruzalem te gaan en daar te wachten tot ze met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. 


De adem van Jezus was een keerpunt in hun leven, de leerlingen zagen hun wanhoop in hoop veranderen sinds Jezus bleek te leven! Ze werden wedergeboren, niet zoals gisteren letterlijk, maar geestelijk. En dit zorgde ervoor dat ze Jezus op een nieuwe, andere manier gingen leren kennen. Waar ze voorheen Jezus vaak niet begrepen, snapten ze nu steeds meer wat Hij bedoelde.


In ons leven werkt het ook zo, God heeft ons allemaal de taak gegeven om anderen te vertellen over Jezus. Maar de enige manier waarop je dat compleet kunt doen, is door eerst zelf meer over het Koninkrijk van God te leren. Dit kun je op allerlei manieren doen; lees de Bijbel, bid, luister preken of lees boeken die speciaal over dat onderwerp geschreven zijn, maar je kunt ook samenkomen met mensen uit je kerk die er veel vanaf weten, of het tijdens een jongerenavond bespreken als onderwerp.


Hoe meer jij leert over het Koninkrijk van God, hoe duidelijker jouw specifieke roeping wordt. God zal je steeds meer laten zien waar Hij jou wil gebruiken en wat je moet doen om daar te komen. Misschien klinkt zo’n ‘roeping’ heel eng, maar je mag weten dat dit proces van ‘leren’ niet het eindstation is. Kijk maar naar de discipelen, geestelijk levend gemaakt worden was nog niet genoeg. De uitstorting van de Heilige Geest moest nog komen. En dát stelde ze in staat om hun roeping uit te voeren. 


Vragen:

Wanneer God iets van je vraagt, jou ergens voor roept, zit er vaak een tijd van voorbereiding bij. Wat kun jij leren van de voorbereiding van de discipelen?


Gebed:

Heer, ik wil goed gebruik maken van de tijd van onderwijs die U mij geeft. Help mij om op de juiste momenten geduld te hebben en meer te leren zodat ik niet begin zonder te weten hoe iets in elkaar zit. Ik wil leven door Uw kracht.


In Jezus’ naam, amen.