YouVersion Logo
Search Icon

Charged up - plugging into JesusSample

Charged up - plugging into Jesus

DAY 3 OF 4

Volg zijn voorbeeld

Stilte en rust. Lastige dingen in een hectische wereld waarin wij leven. Heb je wel eens geprobeerd om 5 minuten stil te zijn? Dat is echt heel lastig.

Ik weet nog dat ik een tijd geleden aan een groep mensen waar ik iets mocht vertellen, aangaf dat we een poosje stil zouden zijn. Na een halve minuut begonnen er al enkelen wat onrustig heen en weer te schuiven op hun stoel. Na één minuut vroeg ik hoe lang we stil waren geweest. De reacties waren dat het toch minimaal 5 minuten geweest was. Verbazing alom toen ik zei dat het maar één minuutje was. Dat laat zien dat stil zijn lastig is.

Blijkbaar heeft Jezus daar geen moeite mee. Hij doet het gewoon. En ook op allerlei verschillende tijdstippen. En dan hoor ik je al zeggen, ja maar dat is Jezus. Natuurlijk lukt het Hem. Maar is het niet zo dat we opgeroepen worden om meer en meer op Jezus te gaan lijken? Zou dat dan een onmogelijke opgaaf zijn? Als dat zo is, dan is het niet eerlijk van God om dat aan ons te vragen.

Ik geloof dat het voor ons ook mogelijk is om die stilte momenten te hebben samen met God. Kijk eens naar Lucas 11:1. De discipelen hebben al het een en ander met Jezus meegemaakt en ze hebben ontdekt dat als Jezus stil geweest is en met de Vader gesproken heeft, dat er dan dingen gebeuren. En dan zeggen ze tegen Hem: “Leer ons ook op die manier te praten met God”. Ze halen ook het voorbeeld van Johannes er nog bij, omdat ze daar ook dingen gezien hebben die kunnen gebeuren als je in gesprek gaat met God.

Jezus geeft hun dan een ‘voorbeeld gebed’. Even tussendoor, wij hebben er een formuliergebed van gemaakt, maar Jezus heeft het meer over met welke intentie we kunnen en mogen spreken met God.

Als we die stiltemomenten hebben met God, dan gaan we ook zien en ontdekken of we met de juiste dingen bezig zijn.

Paulus noemde dat ook al in één van zijn brieven. Efeziërs 2:10 Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Hij heeft ons namelijk opnieuw geboren laten worden. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.

In een andere vertaling staat: “om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”

Als we stil zijn voor God en met Hem in gesprek gaan, dan gaan er dingen gebeuren.

Vragen

Wat zijn jouw belemmeringen om echt stil te zijn voor God?

Weet je welke dingen God van jou vraagt om te doen? Als je dat niet weet, hoe zou je dat kunnen ontdekken? Praat er eens over met medegelovigen.

Gebed

Here Jezus, wat een mooi voorbeeld hebt U ons gegeven over het in de stilte zijn bij de Vader. Dat wil ik ook graag. Heer leer mij bidden zoals U dat deed. Help mij Vader, om te ontdekken welke de dingen zijn die U mij vraagt om te doen.

Day 2Day 4

About this Plan

Charged up - plugging into Jesus

Het thema van dit leesplan is 'Charged up - plugging into Jesus'. In dit leesplan van 4 dagen staan we stil bij de vraag hoe we met Jezus energiek door het leven kunnen gaan. Vele jongeren hebben vandaag de dag te maken ...

More

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy