Czekając na Ciebie — adwentowa podróż nadziei

Dzień 7 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

W POKORZE KAŻDEMU DO TWARZY

REFLEKSJA

Jezus jest Królem Królów, a jednak przyszedł na świat jako pokorny sługa. Pokora nie polega na tym, by myśleć, że jest się kimś mniejszym, lecz na pamiętaniu o tym, że Jezus uczynił cię czymś więcej. W jaki więc sposób stajemy się tacy jak On? Jak rozwijamy w sobie ducha pokory?


Pokora jest produktem ubocznym przebywania z Jezusem. Nikt, kto żyje z Nim w zażyłości, nie będzie miał o sobie większego mniemania, niż powinien. Bycie kochanym przez Jezusa i zaproszonym do relacji z Nim to wszystko, czego potrzebujemy, by właściwie ocenić siebie samego oraz przyjąć Jego łagodność i łaskę.


Bycie pokornym nie oznacza, że musisz być słaby. Bóg dał ci wszystko, czego potrzebujesz, by żyć pełnią zaufania do Niego. Pycha nigdy w pełni szczerze nie wywyższa Bożego imienia. Za to On wywyższa pokornych.


ROZMYŚLANIE I MODLITWA

Litania pokory


Od pragnienia bycia chwalonym, wybaw mnie, Jezu.
Od pragnienia bycia wywyższonym, wybaw mnie, Jezu.


Od pragnienia bycia uprzywilejowanym, wybaw mnie, Jezu.
Od pragnienia bycia proszonym o radę, wybaw mnie, Jezu.
Od pragnienia bycia aprobowanym, wybaw mnie, Jezu.


Od pożądania wygód i ułatwień, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed upokorzeniem, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed krytyką, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed byciem pomijanym, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed samotnością, wybaw mnie, Jezu


Od lęku przed skrzywdzeniem, wybaw mnie, Jezu.
Od lęku przed cierpieniem, wybaw mnie, Jezu.


Aby inni byli kochani bardziej niż ja,
Jezu, udziel mi łaski, by tego pragnąć.
Aby inni byli przedkładani nade mnie,
Jezu, udziel mi łaski, bym tego pragnął.
Aby inni byli cenieni bardziej niż ja,
Jezu, udziel mi łaski, bym tego pragnął.


O Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń moje serce takim jak Twoje.
O Jezu, cichy i pokornego serca, wzmocnij mnie swoim Duchem.
O Jezu, cichy i pokornego serca, naucz mnie swoich dróg.


O Jezu, cichy i pokornego serca,
pomóż mi odłożyć na bok moje poczucie własnej wartości
abym nauczył się takiej współpracy z innymi,
która umożliwia obecność domu Twojego Ojca. Amen.


 


Adaptacja Modlitwy Rafaela,
Kardynał Merry Del Val, 1865-1930