Niech prowadzi cię Duch: rozważania z Johnem Piperem

Niech prowadzi cię Duch: rozważania z Johnem Piperem

7 dni

7 biblijnych rozważań Johna Pipera na temat Ducha Świętego

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Johnowi Piperowi i Desiring God za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: http://www.desiringgod.org/

O wydawcy

Ukończono ponad 250000