Experience it anywhere

Experience it anywhere

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

View Bible Versions

Make it your Bible

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Zainstaluj aplikację

Zainstaluj aplikację

Aplikacja Biblii jest całkowicie darmowa, bez reklam oraz zakupów w aplikacji. Została już zainstalowana na tak wielu różnych urządzeniach (na razie)

Download the Free Bible App

Free Reading Plans and Devotionals

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Odpoczynek dla duszy: 7 dni do odnowy

Odpoczynek dla duszy: 7 dni do odnowy

7 dni  •

Start plan
Bezlitosne pozbywanie się pośpiechu

Bezlitosne pozbywanie się pośpiechu

5 dni  •

Start plan
Chwila wytchnienia

Chwila wytchnienia

5 dni  •

Start plan
Odnaleźć spokój w zabieganym świecie

Odnaleźć spokój w zabieganym świecie

9 dni  •

Start plan
Boży pokój

Boży pokój

4 dni  •

Start plan
Wprowadzając pokój

Wprowadzając pokój

7 dni  •

Start plan
Niech prowadzi cię Duch: rozważania z Johnem Piperem

Niech prowadzi cię Duch: rozważania z Johnem Piperem

7 dni  •

Start plan
Nadaj znaczenie swojej pracy

Nadaj znaczenie swojej pracy

4 dni  •

Start plan
Wybrani: Codziennie przypominajcie sobie o Ewangelii

Wybrani: Codziennie przypominajcie sobie o Ewangelii

7 dni  •

Start plan

Read, Listen, Watch, Share

Start Now