Powrót: Nigdy nie jest za późno i nigdy nie jesteś za daleko

Powrót: Nigdy nie jest za późno i nigdy nie jesteś za daleko

7 dni

Ten plan czytania składa się z 7 rozważań opartych na książce Louie Giglio "The Comeback: It’s Not Too Late and You’re Never Too Far" (z ang. "Powrót: Nigdy nie jest za późno i nigdy jesteś za daleko"). Każda część opiera się na biblijnych przykładach mężczyzn i kobiet, które ukazują, w jaki sposób Bóg oferuje możliwości rozpoczynania na nowo ludziom, którzy potrzebują powrotu.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Louie Giglio za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: http://www.louiegiglio.com/thecomeback/

O wydawcy

Ukończono ponad 100000