Czekając na Ciebie — adwentowa podróż nadziei

Dzień 2 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

GDY TY CZEKASZ, BÓG DZIAŁA

REFLEKSJA

Nie ma co ukrywać, nikt nie lubi czekać. Zwykle mówimy coś w rodzaju: “Trudno uwierzyć, jak to się ciągnie. Nie mam czasu na takie czekanie!”. Dlatego większość z nas uznaje czekanie za stratę czasu. Jednak z Bogiem jest inaczej.


Bóg działa, kiedy my czekamy. Nawet jeśli nie dostrzegasz tego działania. Bóg stale aranżuje wydarzenia na niebie i na ziemi, by zrealizować swój plan wobec twojego życia. Zaufaj Jego niewyczerpanej miłości, która spowodowała, że posłał z nieba Zbawiciela, aby cię uratować i odnowić. Boże plany wobec twojego życia nie zostaną udaremnione. Czekaj cierpliwie, wiedząc, że czekanie nigdy nie jest stratą czasu, jeśli czeka się na Boga.


ROZMYŚLANIE

Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy


Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy
Wybawiciel litościwy?
Z płaczem wołał lud z ciemnice,
Mając Boskie obietnice.
Zetrze węża łeb chytrego,
Na zdradę czuwającego,
Nieba z ziemią połączenie,
Czego Jakob miał widzenie,


Znaczyło: Bóg się zlituje
I w ludziach się zamiłuje.
Przyszedł Jezus obiecany,
Mesyasz oczekiwany;
Przyjdzie znowu, kiedy wzbudzi
Na sąd Boski wszystkich ludzi.


Pieśń przekazywana w tradycji ustnej,
zwrotki 1, 3, 5 i 12.


MODLITWA

Ojcze, oto jestem i czekam na Ciebie. Moje ramiona i serce są otwarte na Twoje plany wobec mojego życia. Obdarz mnie cierpliwością, której mi tak bardzo brak, i prowadź mnie podczas tego oczekiwania. Choć moje uczucia mogą tego jeszcze nie potwierdzać, to jednak wierzę, że właśnie teraz działasz dla mojego dobra, chroniąc mnie, broniąc, przygotowując i obdarowując. Daj mi łaskę, bym Ci ufał w otaczającym mnie gąszczu wątpliwości. Niech moje serce zakotwiczy w Tobie. Amen.