Czekając na Ciebie — adwentowa podróż nadziei

Dzień 1 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

WE WŁAŚCIWYM CZASIE

REFLEKSJA

Lud Boży setki lat oczekiwał na zapowiedzianego Zbawiciela. Wyczekiwali i modlili się o ratunek. A wtedy, we właściwym dniu, miejscu i czasie narodził się Jezus. O ile Bóg nader sporadycznie pojawia się w czasie, który my uważamy za właściwy, to okazuje się, że zawsze jest to najlepszy możliwy moment.


Wszyscy na coś czekamy, często zastanawiając się, czy Bóg być może o nas nie zapomniał. Niech narodziny Chrystusa dodadzą ci otuchy w tym oczekiwaniu. To, że Bóg się jeszcze nie objawił (przynajmniej nie w widoczny dla ciebie sposób), wcale nie znaczy, że cię opuścił. Dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Właśnie w tym momencie Bóg działa dla swojej chwały i dla twojego dobra. Choć okoliczności mogą świadczyć o czymś innym, Bóg przyjdzie na czas, realizując swoje długoterminowe plany wobec ciebie. Nie poddawaj się, zanim ten czas nastąpi.


Niech żłóbek będzie źródłem twojej nadziei i wiedz, że jesteś kimś umiłowanym i cennym dla Boga, który zstąpił z Nieba i przybył do ciebie w najlepszym możliwym momencie.


ROZWAŻANIE

Oto Pan przybywa


Oto Pan przybywa.
Prostujcie ścieżki swego życia.
Pośpiesz nam Boże z pomocą,
Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.


Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj.
Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!
Boże, tchnij nowe życie 
I okaż swe miłosierdzie.


Ciebie czekamy z tęsknotą, obiecanego Zbawiciela.
Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami.
Mocą swej wielkiej ofiary
On zgładzi grzechy całej ziemi.


Ukaż nam blask Twojej drogi,
Którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć.
Byśmy zdążali do Królestwa.


źródło: piosenkireligijne.pl


MODLITWA

Ojcze, bądź ze mną podczas tego oczekiwaniu. Miejsce, do którego tęsknię, jest jeszcze przede mną zakryte. Uspokój me serce i daj mi poznać, że jesteś blisko. Wierzę, że Twoje plany są dobre. Widzę to w narodzinach Twojego Syna.


Czasem jednak trudno jest mi dojrzeć cokolwiek poza otaczająca mnie mgłą. Odnów moje zaufanie, gdy podnoszę ku Tobie wzrok. Bądź wywyższony w moim życiu w tym czasie oczekiwania. Amen.