Czekając na Ciebie — adwentowa podróż nadziei

Dzień 6 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

JEZUS JEST NASZYM POKARMEM

REFLEKSJA

Jezus nie tylko daje ci to, czego potrzebujesz; Jezus jest tym, czego potrzebujesz. Twoje serce zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Walczysz i wydzierasz pazurami rzeczy tego świata, ale bez Jezusa nigdy nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany.


Jeśli głęboko w twym sercu narasta niezadowolenie — głód, którego nie zaspokoją ludzie ani przyjemności, imprezy, rzeczy materialne czy osiągnięcia — to dzisiaj jest dzień, w którym możesz otworzyć swoje serce na to, że zostałeś stworzony dla Jezusa. Jednak musisz odwrócić się od "mniej" i poprosić Go, by stał się twoim "więcej". Jezus ci wystarczy i jest przy tobie.


ROZMYŚLANIE

O przyjdź, O przyjdź, Emmanuelu


O przyjdź, O przyjdź, Emmanuelu,
z niewoli wyrwij Izraela:
za grzech wygnanie cierpi lud.
Jednorodzony Synu Boży!


Rozraduj się, rozraduj się,
bo przyjdzie twój Emmanuel!


O przyjdź, o przyjdź, Różdżko Jessego,
z rąk nieprzyjaciół wyzwól nas,
z przepaści i otchłani zła,
z czeluści śmierci wyrwij nas.


Rozraduj się, rozraduj się,
bo przyjdzie twój Emmanuel!


Tekst łaciński z XII w.
Psalteriolum Cantionum Catholicarum, Kolonia, 1710
zwrotka 1 i 4


MODLITWA

Ojcze, tylko Ty wiesz, jak bardzo starałem się znaleźć satysfakcję w ludziach i rzeczach tego świata. Ale zarówno oni jak i ja jesteśmy bardzo poranieni. Tylko Ty możesz nakarmić moje głodne serce. Twoja miłość przewyższa wszystkie inne. Ty nigdy się nie zmieniasz. Otwórz dziś moje oczy. Ukaż mi swą chwałę i bogactwo. Pomóż mi lepiej Ciebie poznać. Daj mi ujrzeć zastawiony przez Ciebie stół, bym mógł się Tobą rozkoszować. Amen.